Ρύθμισαν προεκλογικά, χρέη της ΔΕΥΑΛ ύψους 10,7 εκ. ευρώ! Reviewed by Momizat on . Μέχρι και αγωγές εναντίον εφημερίδων είχε καταθέσει τον περασμένο Αύγουστο ο τότε δήμαρχος Κώστας Τζανακούλης, όταν αποκαλύφθηκε ότι η ΔΕΥΑΛ την οποία εμφάνιζε Μέχρι και αγωγές εναντίον εφημερίδων είχε καταθέσει τον περασμένο Αύγουστο ο τότε δήμαρχος Κώστας Τζανακούλης, όταν αποκαλύφθηκε ότι η ΔΕΥΑΛ την οποία εμφάνιζε Rating: 0

Ρύθμισαν προεκλογικά, χρέη της ΔΕΥΑΛ ύψους 10,7 εκ. ευρώ!

Ρύθμισαν προεκλογικά, χρέη της ΔΕΥΑΛ ύψους 10,7 εκ. ευρώ!

Μέχρι και αγωγές εναντίον εφημερίδων είχε καταθέσει τον περασμένο Αύγουστο ο τότε δήμαρχος Κώστας Τζανακούλης, όταν αποκαλύφθηκε ότι η ΔΕΥΑΛ την οποία εμφάνιζε ως…άνετη, χρώσταγε 10,7 εκ. ευρώ τα οποία ήταν ήδη βεβαιωμένα στην Α΄ΔΟΥ Λάρισας.

Φυσικά τα χρέη, έστω και αν επιμελώς «κρυμμένα», ήταν υπαρκτά και ήρθε η ελληνική κυβέρνηση, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την… άνοια, να τα ρυθμίσει μαζί με εκείνα άλλων οκτώ ΔΕΥΑ άλλων δήμων.

Η σχετική τροπολογία αναφέρει:

«Άρθρο 80

1. Οι ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους ΔΟΥ, ρυθμίζονται εκ νέου, καταργούμενης κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης και δύναται να εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδά τους.

2. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι δημοσίευσης του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις εν λόγω οφειλές οι ΔΕΥΑ και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών είναι φορολογικά ενήμερες. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και μέτρα αναγκαστικής. Είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων ακυρώνονται.

3. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, ανά ΔΕΥΑ, κάθε αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση των ανωτέρω».
kosmoslarissa.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή