Σε ποιους κόβονται οι παροχές υγείας από τον ΟΑΕΕ Reviewed by Momizat on . Ψαλίδι και στις παροχές υγείας φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΟΑΕΕ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκ Ψαλίδι και στις παροχές υγείας φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΟΑΕΕ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκ Rating: 0

Σε ποιους κόβονται οι παροχές υγείας από τον ΟΑΕΕ

Σε ποιους κόβονται οι παροχές υγείας από τον ΟΑΕΕ

Ψαλίδι και στις παροχές υγείας φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΟΑΕΕ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΕ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση επαγγέλματος δικαιούται παροχές του κλάδου υγείας για ένα χρόνο από τη διακοπή της ασφάλισης «υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλομένων εισφορών ή εφόσον έχει ρυθμίσει και τηρεί τους όρους της ρύθμισης».

Το ίδιο ισχύει κι αν ο ασφαλισμένος διέκοψε την άσκηση του επαγγέλματος του και υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση εντός έτους από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούται παροχές κλάδου υγείας μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης εφόσον δεν υφίστανται οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, που να υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία (έως 20.000 ευρώ).

Όπως δε, συνεχίζει η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ «Ασφαλισμένος που υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης πέραν του έτους από τη διακοπή του επαγγέλματος, δικαιούται παροχές κλάδου υγείας μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και εφόσον δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου Ταμείου ή του δημοσίου, δεν έχει οφειλές και έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ».

Αφήστε το σχόλιο σας