Σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας 169 τρικαλινοί αγρότες Reviewed by Momizat on . Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς «που έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στη Δράση 1.1. «Βιολογική Γεωρ Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς «που έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στη Δράση 1.1. «Βιολογική Γεωρ Rating: 0

Σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας 169 τρικαλινοί αγρότες

Σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας 169 τρικαλινοί αγρότες

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς «που έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στη Δράση 1.1. «Βιολογική Γεωργία»  του Μέτρου2.1.4. «Γεωργοπεριβολλοντικές  Ενισχύσεις» , ότι υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η απόφαση Ένταξης των Επιτυχόντων  δικαιούχων παραγωγών στο παραπάνω πρόγραμμα.

–   Οι  169 δικαιούχοι του προγράμματος, καλούνται  εντός  10 εργάσιμων ημερών από σήμερα    20-1-  2014  & Έως  και    31-1 – 2014 , να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην  ΔΑΟΚ Τρικάλων, στον  3ο  όροφο , του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων γραφείο  311 για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με την υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύναται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Κ.Ε.Π ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

Η μη προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξη για την υπογραφή της σύμβασης μετά την παρέλευση της προθεσμίας, συνεπάγεται μη ένταξη του στη δράση, με εξαίρεση τις  περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο δικαιούχος υπέγραψε σύμβαση με διαφορετικό Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων (ΟΕΠΒΠ), από αυτόν που είχε δηλώσει και προσκομίσει με την αίτηση ενίσχυσης, θα πρέπει να προσκομισθεί με την υπογραφή της σύμβασης της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για πενταετή ένταξη και  η νέα σύμβαση με τον ΟΕΠΒΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Τρικάλων στον  3ο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο γραφείο 311 & στο τηλέφωνο   24310- 46311, Καραβασίλη Αικατερίνη, Ευαγγελοπούλου Μαρία».

Τρίκαλα 17-1-2014

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή