Σε τέσσερις μήνες πρέπει να παραδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα Διάβας από τον εργολάβο Reviewed by Momizat on . Αναρτήθηκε  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης της γέφυρας της Διάβας. Σύμφων Αναρτήθηκε  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης της γέφυρας της Διάβας. Σύμφων Rating: 0

Σε τέσσερις μήνες πρέπει να παραδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα Διάβας από τον εργολάβο

Σε τέσσερις μήνες πρέπει να παραδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα Διάβας από τον εργολάβο

Αναρτήθηκε  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης της γέφυρας της Διάβας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο ένα έτος, ενώ υπάρχει διαφορετική τμηματική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για να δοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα.

Πιο συγκεκριμένα, στο αρθρο 12 περί «Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου» αναφέρονται τα εξής:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., ήτοι:
• Τμηματική αποκλειστική προθεσμία:
Ολοκλήρωση εργασιών, ώστε η γέφυρα να δοθεί στην κυκλοφορία, ήτοι
o αποκατάσταση φορέων ανοιγμάτων Μ3-Μ4 και Μ4-Μ5 και τοποθέτηση αυτών στην αρχική θέση μετά την αντικατάσταση του βάθρου Μ4
o αντικατάσταση εφεδράνων
o καθαίρεση και ανακατασκευή πεζοδρομίων από σκυρόδεμα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
o κατασκευή πλάκας συνέχειας του φορέα στις θέσεις των αρμών
o φρεζάρισμα και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσεως κυκλοφορίας στα λοιπά ανοίγματα
o κατασκευή στρώσεως σκυροδέματος μετά των ασφαλτοπάνων και ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας στα ανοίγματα Μ3-Μ4 και Μ4-Μ5:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες πιστώθηκε ποσό ύψους 2,3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπουργείο Οικονομίας, για να ξεκινήσει το έργο. Η δημοπρασία έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου 2016.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή