Σιμορέλης: Οι θέσεις μας για το Περιβάλλον Reviewed by Momizat on . 1. Στο πλαίσιο της μνημονιακής συνθήκης, περάσαμε γρήγορα από τις διακηρύξεις της «πράσινης ανάπτυξης» της αγοράς, στην πλήρη απαξίωση κάθε περιβαλλοντικού μέτρ 1. Στο πλαίσιο της μνημονιακής συνθήκης, περάσαμε γρήγορα από τις διακηρύξεις της «πράσινης ανάπτυξης» της αγοράς, στην πλήρη απαξίωση κάθε περιβαλλοντικού μέτρ Rating: 0

Σιμορέλης: Οι θέσεις μας για το Περιβάλλον

Σιμορέλης: Οι θέσεις μας για το Περιβάλλον
 1. 1. Στο πλαίσιο της μνημονιακής συνθήκης, περάσαμε γρήγορα από τις διακηρύξεις της «πράσινης ανάπτυξης» της αγοράς, στην πλήρη απαξίωση κάθε περιβαλλοντικού μέτρου και ελέγχου. Οι μνημονιακές πολιτικές πλήττουν :

 α. το Νερό: προωθείται η ιδιωτικοποίηση όχι μόνο των δικτύων διανομής αλλά επίσης των επιφανειακών υδάτων μέσω των μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών καθώς και των υπογείων υδάτων μέσω των δικαιωμάτων χρήσης.

β. την Ενέργεια: προωθούνται fast track μεγάλες επενδύσεις σε όλους τους τομείς,  η φούσκα των ΑΠΕ καταστρέφει  αγρότες και μικρομεσαίους παραγωγούς, προωθούνται νέες μονάδες γαιανθράκων και μεγάλων Υ/Η, αγωγοί Φ.Α. και πετρελαίου, αλλά και το νέο Eldorado των υδρογονανθράκων

γ. τη διαχείριση απορριμμάτων: την πραγματικότητα των ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ διαδέχθηκε η  προώθηση των μεγαλοεργολαβικών σχεδιασμών για εργοστάσια επεξεργασίας και για καύση/ ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων

δ. την απαξίωση του χωροταξικού σχεδιασμού και την υποταγή του στην προώθηση των μνημονιακών επιταγών

Η προστασία του περιβάλλοντος και η εμπέδωση ότι πρόκειται για κοινό δημόσιο αγαθό είναι επιτακτική ανάγκη.

 1. 2. Στη Θεσσαλία, υπάρχουν ζητήματα αιχμής που η αντιμετώπισή τους ενδυναμώνει και δρομολογεί την εφαρμογή του προγράμματος μας για μια βιώσιμη, δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη διέξοδο από την κρίση όπως : η προστασία και ανάδειξη του Ποτάμιου συστήματος του Πηνειού, η περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων, ο οικολογικός μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής, η προστασία των οικοσυστημάτων με έμφαση στην λίμνη Κάρλα, τα θαλάσσια μέτωπα και το Θεσσαλικό ορεινό σύμπλεγμα (Πίνδος – Όλυμπος- Κίσαβος – Όθρυς, Πήλιο). Υπάρχουν όμως και ζητήματα που αντιστρατεύονται σε μια τέτοια προοπτική βιώσιμης, δημοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης διεξόδου από την κρίση και για τα οποία είναι σταθερή και πάγια η αντίθεσή μας όπως:  η εκτροπή του Αχελώου, τα Μεταλλαγμένα στην αγροτική παραγωγή και στην κατανάλωση

 

 1. 3. Η πρότασή μας για την προστασία του περιβάλλοντος εντοπίζεται:
 1.         i. στη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων όπου αντί του φαραωνικού έργου εκτροπής του Αχελώου πρέπει να προωθηθούν μικρομεσαία φράγματα και ταμιευτήρες πού θα διασφαλίζουν έγκαιρα και με επάρκεια τις ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό πόσιμο αλλά και άρδευσης, και όπου είναι δυνατό θα συνδυάζονται με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
 1.       ii. στη βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων και την καθολική εφαρμογή συστήματος Ανακύκλωσης
 1.     iii. στην ενέργεια με αξιοποίηση αιολικών και ηλιακών πεδίων ενέργειας, μικρομεσαίων φραγμάτων, γεωθερμίας, και κυρίως την αξιοποίηση της υπολειμματικής  αγροτικής και δασικής βιομάζας άλλων ανανεώσιμων πόρων
 1.     iv. στα φυσικά οικοσυστήματα με την λειτουργία φορέων διαχείρισης σε όλες τις περιοχές ΦΥΣΗ (Natura) 2000
 1.       v. Νέα Οικολογικά Πρότυπα Θεσσαλίας, όπως βιοκλιματικός σχεδιασμός, Εφαρμογή πολιτικών μείωσης των απορριμμάτων και ανακύκλωσης, Υποχρεωτική, εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενεργειακός προγραμματισμός με στόχο μεσοπρόθεσμα η Περιφέρεια και οι Δήμοι να αποτελέσουν ενεργειακά αυτόνομες οντότητες, Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων.
 1.     vi. Πράσινο πιστοποιητικό που είναι ένας τίτλος τιμής και αποδίδεται σε όλους τους πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις που ικανοποιούν βασικές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος στην επαγγελματική, επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητά τους.
 1.   vii. Πράσινο Περιφερειακό Ταμείο, που είναι ο ιμάντας μεταφοράς κονδυλίων από τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους ευαισθητοποιημένους πολίτες σε επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 1. viii. Περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών, για την προστασία των καλλιεργειών από τα «μεταλλαγμένα», για την ανάδειξη και αξιοποίηση των προστατευμένων φυσικών περιοχών, για την δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών, για την  ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων.
 1.     ix. προστασία του Πηνειού και την μετατροπή του ποτάμιου συστήματος σε οικοσύστημα καινοτομίας,
 1.       x. απονιτροποίηση των εδαφών και περιορισμό των φυτοφαρμάκων,
 1.     xi. ανάδειξη της Θεσσαλίας σε ζώνη «μη μεταλλαγμένων»,
 1.   xii. προώθηση των τοπικών ποικιλιών και των βιολογικών προϊόντων,
 1. xiii. ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον την οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία,
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ”
  ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή