ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Tο νέο μοντέλο ανάπτυξης Reviewed by Momizat on . Η Ελλάδα, πρέπει να βρει διέξοδο από την κρίση και αυτή, δεν μπορεί να γίνει με τα ίδια υλικά που οδήγησαν στην κρίση και της έδωσαν δομικό χαρακτήρα. Είναι ανα Η Ελλάδα, πρέπει να βρει διέξοδο από την κρίση και αυτή, δεν μπορεί να γίνει με τα ίδια υλικά που οδήγησαν στην κρίση και της έδωσαν δομικό χαρακτήρα. Είναι ανα Rating: 0

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Tο νέο μοντέλο ανάπτυξης

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Tο νέο μοντέλο ανάπτυξης

Η Ελλάδα, πρέπει να βρει διέξοδο από την κρίση και αυτή, δεν μπορεί να γίνει με τα ίδια υλικά που οδήγησαν στην κρίση και της έδωσαν δομικό χαρακτήρα. Είναι αναγκαίες ανατροπές σε πολιτικές, αντιλήψεις και συμπεριφορές που δημιούργησαν ένα πολιτικό σύστημα διαφθοράς και αναξιοπιστίας. Απέναντι στις πολιτικές αναπαραγωγής της κρίσης και διάσωσης του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος που υπηρετείται από την Κυβέρνηση και την τρόικα και εντοπίζουν την κρίση μόνο στην δημοσιονομικής της έκφραση είναι αναγκαίο έναν πολιτικό σχέδιο που θα υποστηρίξει την διέξοδο από την κρίση προς όφελος των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Η ανάγκη διεξόδου της χώρας από την κρίση προϋποθέτει αφενός την ανάγνωση της κρίσης σαν «δομικής κρίσης» και αφετέρου στρατηγικές επιλογές δομικών αλλαγών που να υπηρετούν την εφαρμογή ενός εναλλακτικού μοντέλου περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης. Πάνω από όλα απαιτείται η ανατροπή των μνημονίων, η διαγραφή μέρους του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο και η ευνοϊκή ρύθμιση για το υπόλοιπο, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Η Θεσσαλία, σε αυτό το πλαίσιο διεξόδου από την κρίση, οφείλει να γίνει ο πιλότος εφαρμογής της στρατηγικής παραγωγικής ανασυγκρότησης, που θα οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, για τη δημιουργία βιώσιμων, θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας, με πρώτο το ανθρώπινο δυναμικό της. Παράλληλα οφείλει να έχει σαφή ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα δηλαδή να εστιάζεται σε ένα συνεκτικό εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε τρείς βασικές δέσμες: α) Στον οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγικής δομής και της κατανάλωσης, β) Στην κοινωνική συνοχή και γ) Στην δημοκρατική οργάνωση της περιφερειακής και τοπικής κοινωνίας μας.

Μια νέα αντίληψη είναι αναγκαία και μια νέα προοπτική ευημερίας για την Θεσσαλία είναι εφικτή, την οποία οφείλουμε να προετοιμάσουμε και φιλοδοξούμε να την υπηρετήσουμε. Η αντιπαράθεση με τον λαϊκισμό και τις πελατειακές σχέσεις, τις τεχνικές διαμεσολάβησης, τις αντιλήψεις που μας έφεραν στο χείλος της καταστροφής αλλά και με βασικές αρχές, την χωρική ισότητα των περιοχών, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αειφορία της ανάπτυξης, την συμμετοχή, την επένδυση στη γνώση, την ενίσχυση των νέων κοινωνικών υποκειμένων, της νεολαίας και των συνεργατικών δομών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με όρους σεβασμού της εργασίας και του περιβάλλοντος με έμφαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη του πολιτισμού σε οριζόντια συνιστώσα κάθε δραστηριότητας, συγκροτούμε την δικιά μας διαφορετική αντίληψη για την περιφερειακή πολιτική και για την Θεσσαλία. Η αντίληψή μας για την ανάπτυξη δεν είναι η λογική των μεγαλο-εργολάβων, δεν κρίνεται με το πλήθος και το κόστος των έργων, αλλά με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την οικοδόμηση μιας δίκαιης κοινωνίας με μέριμνα για τους αδύνατους και με την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της περιφέρειας σε μακροπρόθεσμη και εύρωστη προοπτική.

Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο πολύ-πολικής ανάπτυξης, με τοπικές εξειδικεύσεις που βασίζονται σε παραγωγικά συμπλέγματα που διασυνδέουν τομείς και κλάδους σε αλυσίδες αξίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των περιοχών (πόλεις, αγροτικές, ημι-ορεινές και ορεινές, παράλιες, νησιωτικές κλπ).

Βασικός στόχος και κριτήριο του Προγράμματος μας είναι η δημιουργία βιώσιμων θέσεων δημιουργικής εργασίας, μέσα από την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του Περιφερειακού Παραγωγικού Συστήματος. Βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση του προγράμματός μας είναι αφενός η υιοθέτηση του εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης και αφετέρου να μπορούν οι Θεσσαλοί να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, να έχουν δωρεάν υγεία και παιδεία, στέγη και ενέργεια, βιώσιμες και προσβάσιμες πόλεις και χωριά, περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη

Αφήστε το σχόλιο σας