Σοβαρό ζήτημα με τις συμβάσεις καθαριότητας στο Νοσοκομείο Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Ερώτηση Δριτσέλη για «απλήρωτες οι καθαρίστριες του νοσοκομείου Τρικάλων. Απαράδεκτες μεθοδεύσεις με τις συμβάσεις καθαριότητας». Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπο Ερώτηση Δριτσέλη για «απλήρωτες οι καθαρίστριες του νοσοκομείου Τρικάλων. Απαράδεκτες μεθοδεύσεις με τις συμβάσεις καθαριότητας». Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπο Rating: 0

Σοβαρό ζήτημα με τις συμβάσεις καθαριότητας στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Σοβαρό ζήτημα με τις συμβάσεις καθαριότητας στο Νοσοκομείο Τρικάλων

dritseli2Ερώτηση Δριτσέλη για «απλήρωτες οι καθαρίστριες του νοσοκομείου Τρικάλων. Απαράδεκτες μεθοδεύσεις με τις συμβάσεις καθαριότητας».

Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη και Δημήτρης Στρατούλης σχετικά με το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με τις συμβάσεις καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο διαπιστώνονται παρατυπίες σε σχέση με την ανάθεση του έργου καθαριότητας του νοσοκομείου σε ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες αφενός υπογράφουν συμβάσεις με αδιαφανείς όρους και αφετέρου εφαρμόζουν απαράδεκτες πρακτικές προς τους εργαζόμενους σε αυτές. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των συμβάσεων καθαριότητας του νοσοκομείου με αδιαφανείς απευθείας αναθέσεις, ενώ τα σχετικά θέματα που αφορούν τις συμβάσεις αυτές έχουν απασχολήσει και την δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να διενεργήσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους που σχετίζονται με τις συμβάσεις των υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων των προηγουμένων ετών και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στις εν λόγω εταιρίες καθαριότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

–    Υγείας

–    Οικονομικών

–     Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα : Απλήρωτες οι καθαρίστριες του νοσοκομείου Τρικάλων. Απαράδεκτες μεθοδεύσεις με τις συμβάσεις καθαριότητας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων οι υπηρεσίες καθαριότητας έχουν ιδιωτικοποιηθεί και εκχωρούνται σε ιδιωτικές εταιρίες μέσω συμβάσεων, που πληρώνονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ανακύπτουν συνεχώς ζητήματα αδιαφάνειας στην επιλογή των εργολάβων καθαριότητας, οι οποίοι εφαρμόζουν από την πλευρά τους συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στους υπαλλήλους καθαρισμού που εργάζονται στις εταιρίες τους. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο πληρώνει υπέρογκα ποσά για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Νοσοκομείου Τρικάλων, αποδεικνύοντας ότι η συρρίκνωση του δημοσίου τομέα ευνοεί την ανάπτυξη υπόγειων διαδρομών των διοικήσεων και των μεγαλοεργολάβων.

Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχουν ανατεθεί μέσω αμφιλεγόμενων συμβάσεων σε μεγάλες εταιρίες, με διαδικασίες οι οποίες χρήζουν περεταίρω διερεύνησης. Το ετήσιο κόστος καθαριότητας του νοσοκομείου με τις συμβάσεις αυτές υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω συμβάσεις καθαριότητας έχουν όλες συναφθεί με απευθείας αναθέσεις, ενώ την ίδια στιγμή για διάφορους προσχηματικούς κάθε φορά λόγους οι ανοιχτοί διαγωνισμοί που προβλέπονται από τον νόμο, σκοπίμως θνησιγενείς και προσβλητέοι, έχουν ανασταλεί επ’ αόριστον.

Αυτή την στιγμή, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων οι υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται από συγκεκριμένη εταιρία, η οποία συμβάλλεται με το νοσοκομείο από τον περασμένο Ιούνιο, με συνεχείς απευθείας αναθέσεις. Επιπλέον, με βάση την τελευταία σύμβαση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διαύγειας για την καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων προκύπτει ότι από την 3/2/2014 δεν υπάρχει πλέον καμία σύμβαση καθαριότητας, ενώ παρόλα αυτά οι υπηρεσίες καθαριότητας συνεχίζουν να παρέχονται από την εν λόγω εταιρία. Ταυτόχρονα, από τα δημοσιευμένα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων στον ιστότοπο της Διαύγειας προκύπτει ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα και δικαστικές υποθέσεις ανάμεσα στο νοσοκομείο και σε εταιρίες που κατά καιρούς παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας.

Την ακρίβεια των παραπάνω ισχυρισμών αποδεικνύει σειρά εγγράφων αναρτημένων στην Διαύγεια και συγκεκριμένα τα έγγραφα με ΑΔΑ : ΒΕΑ146907Φ-ΟΝ7, ΒΕΖΓ46907Φ-2Ε9, ΒΕΖΓ46907Φ-Π5Ε, ΒΕΧΩ46907Φ-ΞΥΞ, ΒΛ0Ζ46907Φ-ΞΟΨ, ΒΛ1Β46907Φ-Π52, ΒΛ9Ν46907Φ-ΥΜ7, ΒΛ9Σ46907Φ-ΣΞΒ, ΒΛ1446907Φ-3ΣΑ, ΒΛ1446907Φ-4ΞΨ, ΒΛ1446907Φ-ΑΧ1, ΒΛ1446907Φ-ΟΕΥ, ΒΛΞΧ46907Φ-97Ο, ΒΛΞΧ46907Φ-ΖΤΗ.

Την ίδια στιγμή που εταιρίες και διοικήσεις του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων συνάπτουν συμβάσεις απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας, οι καθαρίστριες που εργάζονται σε αυτές τις εταιρίες παραμένουν για μήνες απλήρωτες. Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο είχε υπογραμμιστεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012 με την ερώτηση 4665/3.12.2012 του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία το Υπουργείο Υγείας είχε δηλώσει αναρμόδιο να απαντήσει και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είχε παραδεχτεί ότι πράγματι προκύπτουν οφειλές συγκεκριμένης εταιρίας υπηρεσιών καθαριότητας στο ΙΚΑ.

Επειδή οι εν λόγω εταιρίες καθαριότητας καταπατούν συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα των καθαριστριών που εργάζονται σε αυτές.

Επειδή είναι απαράδεκτη η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 37 του νόμου 4238 (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις), στο οποίο προβλέπεται ότι «θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκομεία από τις ήδη εγκατεστημένες αναδόχους εταιρείες»

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

–    Προτίθενται να διενεργήσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους που σχετίζονται με τις συμβάσεις των υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων των προηγουμένων 5 ετών;

–    Θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθαριστριών καθώς και για την εξόφληση όλων των δεδουλευμένων τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Στρατούλης Δημήτρης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή