Στα ΚΕΠ Πύλης για το επίδομα ορεινών περιοχών Reviewed by Momizat on . Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (μέχρι 31/12/2016) για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτο Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (μέχρι 31/12/2016) για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτο Rating: 0

Στα ΚΕΠ Πύλης για το επίδομα ορεινών περιοχών

Στα ΚΕΠ Πύλης για το επίδομα ορεινών περιοχών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (μέχρι 31/12/2016) για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016 στα ΚΕΠ του Δήμου Πύλης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Α) Σε εξακόσια ευρώ(600€) ετησίως , εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ(3.000€)
Β) σε τριακόσια ευρώ (300€) ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ(4,700€).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.  Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.    Αίτηση του δικαιούχου. (από το ΚΕΠ)
2.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.
4.    Βεβαίωση τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή
5.    Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογ. έτους 2015
6.    Αντίγραφο έντυπου Ε1 , έτους 2015.
7.    Υ/Δ του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος (από το ΚΕΠ)
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.
Επίσης στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο (2) μέλη).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ: 2434350300
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431352340
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ: 243350231

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή