"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

17.2 C
Trikala

Στα Τρίκαλα «γκρίνιες» με τις μη καταβολές της κρατικής αρωγής για τους πλημμυροπαθείς΄

lafarm

Σχετικά άρθρα

Οι καταβολές της κρατικής αρωγής για τους πλημμυροπαθείς που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλία, αφορούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή.

Οι νομοί Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας έχουν λάβει ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων αυτής της κρατικής αρωγής σε διάφορες δόσεις με τις διαδικασίες που προβλέπονται (αιτήσεις-διασταυρώσεις-πληρωμές).

Στο νομό Τρικάλων τι συμβαίνει;

Υπάρχουν πολλά παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις. Ποιοι είναι αρμόδιοι και ποιοι ευθύνονται για αυτές τις καθυστερήσεις;

Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν αν δεν γίνουν έγκαιρα κάποιες κινήσεις που προβλέπονται;

Αναφερόμαστε σε κρατικά χρήματα για αυτό τον σκοπό και για τον συγκεκριμένο λόγο, χρήματα που οι πολίτες τα δικαιούνται.

Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και χρήζει άμεσης προτεραιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Υποβλήθηκαν για πρώτη αρωγή μέσω της ιστοσελίδας www.arogi.gov.gr συνολικά για την ΠΕ Τρικάλων 2.136 αιτήσεις, εκ των οποίων 1.773 για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 363 για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Από τις 1.773 αιτήσεις αγροτών, οι 1.403 είχαν κάνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της πρώτης αρωγής.

Από τις 1.403 αιτήσεις με αναγγελία ζημιάς, οι 524 αφορούσαν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της πρώτης αρωγής.

Από τις 524 αγρότες, οι 375 έχουν ήδη αποσταλεί με καταστάσεις εκτίμησης ζημιών για να λάβουν το 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς που ενσωματώνει και υπερβαίνει την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της αρωγής.

Έτσι τελικά για τον Β΄κύκλο της πρώτης αρωγής για την ΠΕ Τρικάλων επεξεργαστήκαμε 149 αιτήσεις.

Οι προϋποθέσεις για αυτές τις αιτήσεις( σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 9760/7-2-2024 εγκύκλιο εφαρμογής του β΄κύκλου της πρώτης αρωγής της Διεύθυνσης κρατικής αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) είναι οι παρακάτω:

Α) Να είναι εντός οριοθέτησης (υπόψη υπολείπονται από τον ΕΛΓΑ περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί ακόμα).

Β)Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (εξαιρούνται οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης από τον Β΄κύκλο αρωγής).

Γ) Να έχει γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ

Δ) Να είναι πλήρης ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατεθειμένα στην ΠΕ Τρικάλων.

Ε) Κατάταξη σε κατηγορίες για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της πρώτης αρωγής, ήτοι 1. Πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, 2. Πολύ σοβαρές ζημιές.

Στις κατηγορίες αυτές λαμβάνεται υπόψη ότι η εκτίμηση του εύρους των ζημιών θα πρέπει να ανέρχεται στο τριπλάσιο της οικονομικής ενίσχυσης. Δηλαδή στην κατάταξη «πάρα πολύ σοβαρές ζημιές» η εκτίμηση που διασταυρώνεται από την ΠΕ Τρικάλων, πρέπει να είναι πλέον των 36.000 ευρώ, ώστε να λάβει ο αγρότης το ποσό των 12.000 ευρώ. Επίσης στην κατάταξη «πολύ σοβαρές ζημιές» η εκτίμηση που διασταυρώνεται από την ΠΕ Τρικάλων, πρέπει να είναι πλέον των 21.000 ευρώ, ώστε να λάβει ο αγρότης το ποσό των 7.000 ευρώ.

Συμπερασματικά, από τις 149 αιτήσεις που επεξεργαστήκαμε, μόνο οι 18 αιτήσεις πληρούσαν όλα τα κριτήρια (α), (β), (γ) και (δ) συμπεριλαμβανομένης και της (ε) προϋπόθεσης που αφορά το ύψος της εκτιμηθείσας ζημιάς, δηλαδή 36.000 ευρώ ή 21.000 ευρώ αντίστοιχα. Αυτές οι 18 αιτήσεις στάλθηκαν στην Δ/νση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για διεκπεραίωση και πληρωμή.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποβλήθηκαν 363 αιτήσεις για τον Β΄κύκλο της πρώτης αρωγής.

Από αυτούς, οι 244 αιτήσεις είχαν αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της αρωγής.

Από τους 244, οι 102 ήταν κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι και από αυτούς, 83 αιτήσεις έχουν ήδη αποσταλεί με καταστάσεις εκτίμησης ζημιών για να λάβουν το 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς που ενσωματώνει και υπερβαίνει την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της αρωγής.

Επεξεργαστήκαμε τελικά 19 αιτήσεις κτηνοτρόφων με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως των αγροτών, δηλαδή (α), (β), (γ) και (δ) προϋπόθεση με μοναδική διαφορά το κριτήριο (ε) που αντί για 36.000 ευρώ που αφορά την κατηγορία «πάρα πολύ σοβαρές ζημιές» είναι για τους κτηνοτρόφους 42.000 ευρώ και 14.000 ευρώ αντί 12.000 ευρώ για την κατηγορία «πολύ σοβαρές ζημιές», με βάση τις κατευθύνσεις της Δνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Έτσι καταλήξαμε σε 5 αιτήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που στάλθηκαν στην Δ/νση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για διεκπεραίωση και πληρωμή.

Εν κατακλείδι, η ΠΕ Τρικάλων προχωρά αυτή τη στιγμή με εντατικούς ρυθμούς στην αποστολή των καταστάσεων με τις εκτιμήσεις στην Δ/νση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να λάβουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι το 35% ως προκαταβολή της εκτιμηθείσας ζημιάς. Μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί 1000 φάκελοι εκτιμήσεων για πληρωμή του 35% και μέχρι Παρασκευή 19-4-2024 θα έχουν αποσταλεί συνολικά άνω των 1300 φακέλων με στόχο τέλος Απριλίου να έχουν αποσταλεί 1500 φάκελοι των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να επεξεργαστούν και να διεκπεραιωθούν-πληρωθούν από την ελεγκτική αρχή της πληρωμής των αιτούντων πληγέντων που είναι η Δ/νση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Αν δεν κάνουν αίτηση με δικαιολογητικά, πως να αποζημιωθούν?

    “Από τις 524 αγρότες, οι 375 έχουν ήδη αποσταλεί με καταστάσεις εκτίμησης ζημιών για να λάβουν το 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς που ενσωματώνει και υπερβαίνει την οικονομική ενίσχυση του Β΄κύκλου της αρωγής.
    Έτσι τελικά για τον Β΄κύκλο της πρώτης αρωγής για την ΠΕ Τρικάλων επεξεργαστήκαμε 149 αιτήσεις.”

  2. Σας μεταφέρω αυτούσια τα λόγια ενός γαλάζιου αγρότη, από αυτούς που πήγαν στην Αθήνα με τα τρακτέρ. Συγκεκριμένα του ασπρομάλλη Αντώνη.
    Μπορεί τότε να πήραμε τα …(δεν θυμάμαι τον αριθμό), αλλά για να δείτε τι έξυπνος είναι ο Μητσοτάκης, δέκα ημέρες πριν τις εκλογές, θα τα βάλει όλα τα λεφτά.
    Ακόμη τούτη η άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες. Τούτο το καλοκαίρι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης