"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

24.4 C
Trikala

Στεγαστικά δάνεια σε νέους: Πού κάνετε αίτηση – 150.000 ευρώ σε 6 βήματα

lafarm

Σχετικά άρθρα

Πολυαναμενόμενο και το πρόγραμμα χορήγησης φθηνών στεγαστικών δανείων σε νέους, για την αγορά πρώτης κατοικίας με κρατική επιχορήγηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ωστόσο αυτό αναμένεται από μέσα σε μέρα από τη ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ θα συμμετέχει στον δανεισμό στο υψηλότερο ποσοστό, και η τράπεζα θα καλύπτει ένα μικρό μέρος του δανείου. Για αυτό και θα είναι χαμηλότοκα ή ακόμα και μηδενικά.

Όμως, θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι πρώτα θα κάνετε αίτηση στην τράπεζα της επιλογής σας που θα ελέγξει και την πιστοληπτική σας ικανότητα, και στη συνέχεια η αίτηση θα πάει στη ΔΥΠΑ για να προχωρήσει η διαδικασία.

Η τελική έγκριση για την εκταμίευση του δανείου θα δίνεται από την τράπεζα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος:

Στεγαστικά δάνεια σε νέους: Κριτήρια και περιορισμοί

Το πρόγραμμα αφορά νέους από 25 έως 39 ετών, με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένους περιορισμούς έχουν και τα υποψήφια προς αγορά σπίτια. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών και άνω και έως 150 τετραγωνικά. Δεν θα πρέπει να ανήκουν σε συγγενή τους, αλλά ούτε και οι ωφελούμενοι να διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών.

Τα 6 βήματα για στεγαστικό δάνειο σε νέους έως 39 ετών

Το ανώτατο ποσό του δανείου θα είναι η χορήγηση έως και 150.000 ευρώ για σπίτι με εμπορική αξία μέχρι 200.000 ευρώ.

Για τη λήψη του δανείου απαιτούνται τα εξής 6 βήματα:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην τράπεζα.
  • Ελεγχος προϋποθέσεων από την τράπεζα και στη συνέχεια από τη ΔΥΠΑ.
  • Αξιολόγηση από την τράπεζα της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου, δηλαδή της οικονομικής δυνατότητάς του να πληρώνει το δάνειο.
  • Προέγκριση δανείου.
  • Γνωστοποίηση του ύψους του δανείου, που ζητά ο ενδιαφερόμενος και της τιμής του ακινήτου που σκοπεύει να αγοράσει με αποδεικτικά έγγραφα.
  • Εκταμίευση δανείου.

Στεγαστικά δάνειο σε νέους: Τα δικαιολογητικά για αίτηση

Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προβλέπεται ότι:

Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Η οικογενειακή κατάσταση (σε περίπτωση π.χ. μονογονεϊκής οικογένειας ή οικογένειας πολυτέκνων) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Ειδικά, ως προς την απόδειξη της ιδιότητας του μονογονέα, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.ά.).

Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε το εκκαθαριστικό σημείωμα/πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.

Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί, εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

– Το ακίνητο να έχει εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα.

– Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.

– Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.

– Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά η να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Μετά την έγκριση του δανείου και πριν από την εκταμίευσή του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΑΤ και τη ΔΥΠΑ για τον έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με με την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και του προς απόκτηση ακινήτου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης