Στη Βουλή o Kώστας Σκρέκας απολογείται για τον Δημήτρη Παπαστεργίου για την «καταστροφή τμήματος του ποταμού Αγιαμονιώτη» Reviewed by Momizat on . Σήμερα θα συζητηθεί το θέμα του Αγιαμονιώτη ποταμού στη βουλή με αφορμή τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης κατέθεσε επίκαι Σήμερα θα συζητηθεί το θέμα του Αγιαμονιώτη ποταμού στη βουλή με αφορμή τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης κατέθεσε επίκαι Rating: 0

Στη Βουλή o Kώστας Σκρέκας απολογείται για τον Δημήτρη Παπαστεργίου για την «καταστροφή τμήματος του ποταμού Αγιαμονιώτη»

Στη Βουλή o Kώστας Σκρέκας απολογείται για τον Δημήτρη Παπαστεργίου για την «καταστροφή τμήματος του ποταμού Αγιαμονιώτη»

Σήμερα θα συζητηθεί το θέμα του Αγιαμονιώτη ποταμού στη βουλή με αφορμή τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλείται να απαντήσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με τον κ. Αρσένη για την «καταστροφή τμήματος του ποταμού Αγιαμονιώτη»:

 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο καθαρισμός των υδατορεμάτων πρέπει γίνεται με ήπιο τρόπο, με χειρωνακτικές εργασίες και χωρίς μηχανήματα.
 • Η βλάστηση εντός της κοίτης είναι απόλυτα απαραίτητη και αδιάσπαστο στοιχείο του οικοσυστήματος.
 • Η παρόχθια και αυτοφυής βλάστηση, προσφέρει προστασία κατά πλημμυρών καθώς βοηθά στη διήθηση των απορροών και μειώνει ή εξαλείφει τη διάβρωση. Κυρίως τα δέντρα που το ριζικό τους σύστημα προχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος, ενοποιεί τα πιθανά διαφορετικά εδαφικά στρώματα με αποτέλεσμα να συγκρατεί το πρανές να μην υποχωρήσει.
 • Τα αυτόχθονα φυτά παρέχουν καταφύγιο και τροφή για την άγρια πανίδα.
 • Λεία κοίτη (χωρίς βλάστηση) σημαίνει μεγάλη ταχύτητα ροής, μεγάλη συρτική τάση και μεγάλη διάβρωση με καταρρεύσεις των πρανών και καταστρεπτικές πλημμύρες.

Το αποτέλεσμα της επέμβασης του Δήμου στον ποταμό δεν έχει καμία σχέση με αντιπλημμυρική προστασία αλλά και καμία σχέση με τη σοβαρή διαχείριση των ποταμών στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ακολουθούν την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά.

Ερωτάται οι κκ. Υπουργοί:

 1. Με ποιο έρεισμα ο Δήμος επενέβη στο ποτάμι ενώ σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 αντικείμενο του καθαρισμού των υδατορεμάτων αποτελεί εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας;
 2. Σε ποια επιστημονική βιβλιογραφία βασίστηκε η συγκεκριμένη μελέτη «αντιπλημμυρικής προστασίας» η οποία προέβλεψε την αποψίλωση 2 χλμ. αυτοφυούς βλάστησης;
 3. Έγινε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας τα οποία διαβιούν εντός της παραρεμάτιας βλάστησης; Λήφθηκε υπόψη στη μελέτη η ύπαρξη τυχόν  απειλούμενων ειδών;
 4. Υπάρχει άδεια του Δασαρχείου για κοπή 400 δένδρων; Αν ναι, με ποια αιτιολογία;

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

 • Τη μελέτη του έργου επέμβασης στο ποτάμιο σύστημα και την έγκριση αυτής από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 • Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
 • Την Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή την Απόφαση Εξαίρεσης από αυτήν.
 • Την Άδεια από το Δασαρχείο για την αποψίλωση της παραποτάμιας βλάστησης.Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ποιες θα είναι οι κυρώσεις στην αναθέτουσα αρχή και στον εργολάβο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή