Στις καλένδες αίτημα βουλευτών της ΝΔ για αλλαγή κριτηρίων σε επίδομα για διαμένοντες στα ορεινά Reviewed by Momizat on . Την απάντηση του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Ερώτηση με θέμα «Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινώ Την απάντηση του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Ερώτηση με θέμα «Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινώ Rating: 0

Στις καλένδες αίτημα βουλευτών της ΝΔ για αλλαγή κριτηρίων σε επίδομα για διαμένοντες στα ορεινά

Στις καλένδες αίτημα βουλευτών της ΝΔ για αλλαγή κριτηρίων σε επίδομα για διαμένοντες στα ορεινά

Την απάντηση του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Ερώτηση με θέμα «Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»,  την οποία είχε καταθέσει από κοινού με 19 ακόμη βουλευτές της Ν.Δ., μεταξύ των οποίων και ο συντοπίτης Βουλευτής Μιχάλης Ταμήλος. αλλά από την απάντηση εξάγεται ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο…
Οπως αναφέρει το δελτίο Τύπου από το πολιτικό γραφείο του κ. Βλαχογιάννη, “Οι Βουλευτές της Ν.Δ. ζητούν από τον Υπουργό, το όριο των 4.700 € να υπολογίζεται ως προς το πραγματικό και όχι ως προς το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς βάσει του Νόμου 3842/2010 ορίζεται ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη το ποσό των 5.000 € για ένα άτεκνο ζευγάρι (δηλαδή 2.500 Ευρώ τεκμαρτό εισόδημα κατά κεφαλήν), με αποτέλεσμα μία οικογένεια να αποκλείεται εξ ορισμού από τους δικαιούχους του επιδόματος επειδή έχει τεκμαρτό εισόδημα τουλάχιστον 5.000 €”.

 Παραθέτουμε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών.

                ΘΕΜΑ: Σχετικά με την 6022/5-2-2014 ερώτηση

          Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6022/5-2-2014 ερώτηση που κατέθεσαν οι παραπάνω κ.κ. Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    Α.1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002(Α.110) θεσπίστηκε η καταβολή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.700 ΕΥΡΩ ετησίως.

      2. Η έννοια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, για την εφαρμογή του μέτρου αυτού προσδιορίζεται στην παρ.4 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

     3. Τα ποσά της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορίων, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

    4.α. Με την αριθ. 2/71338/0026/22-7-2013 κ.υ.α., καθορίστηκε μόνο η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της εισοδηματικής αυτής ενίσχυσης, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της, που έχουν καθοριστεί από και βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων είτε ευθέως είτε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

      β. Επίσης, για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4071/2012(Α.85), εκδόθηκε η αριθ. 2/111270/0026/11-12-2013 εγκύκλιος.

     5.  Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι: α) για την αναπροσαρμογή τόσο των εισοδηματικών κριτηρίων όσο και του ύψους της χορηγούμενης εισοδηματικής ενίσχυσης απαιτείται η έκδοση κ.υ.α., β) για οποιαδήποτε τροποποίηση αναφορικά με το εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση. Πάντως το όλο θέμα εξετάζεται στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

     6. Τέλος οι εισοδηματικές ενισχύσεις για τα έτη 2012 και 2013 έχουν αρχίσει ήδη να καταβάλλονται στους δικαιούχους, από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύουν στους νομούς της χώρας, όπου έχουν μεταφερθεί σχετικές πιστώσεις.

      Β. Η τελευταία αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων έγινε το 2009 (απόφαση 2/69477/0020, Φ.Ε.Κ. Β’ 2108), σύμφωνα με την οποία, το κριτήριο υπολογισμού του ετησίου ατομικού εισοδήματος απετέλεσε η χορηγούμενη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α. για δεκατέσσερις μήνες, ήτοι ποσό μεγαλύτερο από τις σημερινές συνταξιοδοτικές παροχές του εν λόγω οργανισμού.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΤΑΙ ΚΟΥΡΑΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή