Στο “αμήν” οι τρικαλινοί έμποροι, διαμαρτύρονται στον υπ. Εργασίας Reviewed by Momizat on . Ο Εμπορικός  Σύλλογος Τρικάλων απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Βρούτση επιστολή που αφορά τις προτάσεις του Συλλόγου για Ο Εμπορικός  Σύλλογος Τρικάλων απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Βρούτση επιστολή που αφορά τις προτάσεις του Συλλόγου για Rating: 0

Στο “αμήν” οι τρικαλινοί έμποροι, διαμαρτύρονται στον υπ. Εργασίας

Στο “αμήν” οι τρικαλινοί έμποροι, διαμαρτύρονται στον υπ. Εργασίας

Ο Εμπορικός  Σύλλογος Τρικάλων απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Βρούτση επιστολή που αφορά τις προτάσεις του Συλλόγου για το πρόβλημα και το μέλλον του Ασφαλιστικού Φορέα ( ΟΑΕΕ).

Η επιστολή έχει ως εξής:

Προς

κ. Ιωάννη Βρούτση

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων περί του ΟΑΕΕ, όχι για μία νέα ρύθμιση από τις πολλές που έχουν αποτύχει έως τώρα, αλλά για την οριστική λύση του προβλήματος του ασφαλιστικού μας οργανισμού, ώστε να τις προωθήσετε στις επαφές σας με την Τρόικα, που θα καθορίσουν την έκταση των αλλαγών σε ανώτατο επίπεδο και με απώτερο σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο γενικευμένων παρεμβάσεων.

Μία σοβαρή παρενέργεια της κρίσης και ανησυχητικό σημείο των καιρών είναι η τραγική οικονομική κατάσταση  στην οποία έχουν περιέλθει οι ασφαλιστικοί φορείς αλλά και οι ασφαλισμένοι σε αυτούς.  Η σχέση είναι βαθιά αλληλένδετη:  Όταν οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, τα Ταμεία χάνουν την απαιτούμενη ρευστότητα για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους.   Κατά τον τρόπο αυτό παύει να λειτουργεί το διανεμητικό ασφαλιστικό μας σύστημα, που στηρίζεται στην αρχή ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι τρέχουσες συντάξεις.

​Οι βασικές διαπιστώσεις, με βάση τα επίσημα ετήσια στοιχεία του ΟΑΕΕ στις 31-12-2012, είναι ότι από το σύνολο των 379.844 ενεργών οφειλετών, ένα σημαντικό μέρος αυτών, το οποίο υπολογίζεται σε 80.626  ασφαλισμένους, οφείλουν τις εισφορές μόνο ενός διμήνου. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το 1/5 των οφειλετών (21,2%), χρωστάει αμελητέα ποσά απέναντι στον ασφαλιστικό του φορέα, με αποτέλεσμα η ένταξή τους σε μία ρεαλιστική και «εύκολη» ρύθμιση να είναι ευνοϊκή τόσο για τους ίδιους όσο και για τον ΟΑΕΕ.

Είμαστε επομένως αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη πραγματικότητα: αφενός οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, αφετέρου ο ΟΑΕΕ χάνει την απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη των υποχρεώσεών του. Τα τελευταία στοιχεία του 2013 δείχνουν ότι ο ΟΑΕΕ έφτασε σήμερα να έχει 388.073 οφειλέτες με οφειλή άνω των 5.000 ευρώ και το συνολικό ποσόν των οφειλών τους να ξεπερνά τα 8,7 δις ευρώ.

Η πρότασή του Συλλόγου μας επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός μοντέλου εξισορρόπησης του ΟΑΕΕ και επιβίωσης των συναδέλφων εμπόρων.  Με την αποποινικοποίηση των οφειλών,  την αποσύνδεση της θεώρησης οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, την ενεργοποίηση του λογαριασμού ανεργίας και για ιατροφαρμακευτική κάλυψη (πέραν δηλαδή του επιδόματος) και την επανέναρξη καταβολής τρεχουσών εισφορών με ελεύθερη επιλογή κλάσης  από τους «ανενεργούς» ασφαλισμένους λόγω παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων επιμένει στην λύση για «πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ανελλιπή καταβολή μειωμένων εισφορών και με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης από την μετατροπή των οφειλών σε ασφαλιστικό χρόνο, η οποία δεν θα δημιουργεί έλλειμμα και λογιστικές απώλειες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει και θα σταθεροποιήσει την ετήσια ροή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Με αυτό το πάγωμα, την κεφαλαιοποίηση και την αφαίρεση ασφαλιστικού χρόνου ενεργοποιούνται μέρος των 388.000 οφειλέτες του οργανισμού κάτι που μπορεί να αποδώσει επιπλέον ρευστότητα το ελάχιστο 380 εκ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει χαμηλότερες συντάξεις, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λύση της «μείωσης των συντάξεων».

Πιο συγκεκριμένα η οριοθέτηση του ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου απαιτεί:

  • Πάγωμα, κεφαλαιοποίηση και μετατροπή οφειλών σε ασφαλιστικό χρόνο

Η κεφαλαιοποίηση θα αποτελέσει μία ρεαλιστική και όχι λεκτική «νέα αρχή» καθώς θα δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες του οργανισμού να επανενταχθούν στην ασφαλιστική οικογένεια.  Παράλληλα, θα επιλύσει το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ιδίων και των οικογενειών τους.

  • Προστασία των «εντός της κρίσης» οφειλετών

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως απώτερος στόχος του Συλλόγου μας και του εμπορικού κόσμου γενικότερα είναι η παροχή κάλυψης των εντός της κρίσεως οφειλετών, δηλαδή εκείνων των υπόχρεων που βρίσκονταν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών τους εισφορών από τις 1/1/2009 έως και σήμερα. Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε περίπτωση που το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φτάνει έως το ποσό των 20.000 ευρώ. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το σύνολο των οικονομικών βαρών που έχει επωμιστεί το σύνολο των επιτηδευματιών εδώ και περίπου 5 χρόνια, πρέπει να δοθεί το δικαίωμα σε συνταξιοδότηση –με συμψηφιστικό τρόπο- και σε εκείνους τους υπόχρεους με minimum ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ύψους άνω των 20.000 ευρώ και οι οποίοι αποτελούν το 80% του συνόλου των «ενεργών» οφειλετών.

  • Διαρκής Ιατροφαρμακευτική κάλυψη ασφαλισμένων

Με δεδομένο ότι οι εντασσόμενοι στις ρυθμίσεις της κεφαλαιοποίησης θα καλυφθούν ως προς την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, πρέπει ανάλογη πρόνοια να ληφθεί και για όσους «άνεργους» εμπόρους δεν μπορούν να ενταχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις.  Η πρόταση την οποία καταθέτουμε είναι η εξής: Στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 44 ν. 3986/2011 που αφορά το επίδομα ανεργίας των εμπόρων, έχουν σωρευθεί κεφάλαια τα οποία μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη της ιατρικής και φαρμακευτικής κάλυψης και περίθαλψης των εμπόρων, που στην πράξη έχουν διακόψει το επάγγελμά τους.

  • Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, προβλέπονται στο αρ.25 του ν.3846/2010 υπό τον τίτλο «θέματα ΟΑΕΕ-ΟΓΑ» οι δυνατότητες εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων κλπ, για περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων.

Είναι προφανές ότι τα κριτήρια εξαίρεσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήζουν αλλαγών για την μεταφορά 70.000 ασφαλισμένων από την ασφάλιση του ΟΓΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  Παράλληλα, με το άρθρο 58 του ν.4144/2013 στην ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, επήλθε μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος των επιχειρηματιών αυτών σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4075/2012,  μεταβολή ιδιαίτερα δυσμενής για τον Οργανισμό καθώς διευρύνει τον κύκλο των εξαιρούμενων από την ασφάλισή του προσώπων και συνακόλουθα οδηγεί στην αποστέρηση του από σημαντικό αριθμό εσόδων. Συγκεκριμένα μειώθηκαν οι υπόχρεοι ασφάλισης του ΟΑΕΕ στους έχοντες άνω των 10 δωματίων, ενώ για την εξαίρεση (εκτός ΕΠΕ και ΑΕ) με έως 10 δωμάτια, έχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ) μόνο ένας των εταίρων.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η πρότασή μας για την κατάρτιση νέου νομοθετικού πλαισίου ασφαλιστικής αντιμετώπισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές ή κατηγορίες ασφάλισης είναι οι εξής:

α) Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα από περιοχή άσκησης επαγγέλματος.

β) Η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτική, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στον φορέα, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων, πληθυσμιακών και εισοδηματικών.

γ)  Θεσπίζεται νέα ασφαλιστική κατηγορία με χαμηλότερο  ασφάλιστρο από αυτό της υπάρχουσας 1ης κατηγορίας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, στα ίδια επίπεδα εισφορών για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και συγκεκριμένα για μία τριετία.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, κρίνουμε πως, πέραν της παράθεσης  προτάσεων, ορισμένα κομβικής σημασίας ζητήματα όπως η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, με επανεξέταση του συμψηφισμού των οφειλών από την διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών των εμπόρων σε άλλα ταμεία, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους αρμοδίους.

  • Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας

 

Το δικαίωμα για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ακόμα και ελεύθερης επιλογής κλάσης να δίνεται σε εκείνους που θα προβαίνουν σε ρύθμιση των οφειλών τους. Περαιτέρω μία τέτοια ρύθμιση εκτιμούμε πως θα υπερκαλύψει το προβλεπόμενο για το 2014 πραγματικό έλλειμμα του ταμείου.

Η λογική της αλλαγής της ασφαλιστικής κατηγορίας σε χαμηλότερες κλάσεις, αποτελεί μία πρόταση η οποία εκτιμάται πως θα αποφέρει ετήσια έσοδα στον ΟΑΕΕ, από τους «ενεργούς» οφειλέτες, ύψους περίπου 1,24 δις ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, 994 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, 808 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και 621 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων Τα παραπάνω ποσά, και με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαμορφώνονται σε 518 εκ. ευρώ, σε 414 εκ. ευρώ, σε 336 εκ. ευρώ και 259 εκ. ευρώ εάν η ρύθμιση ισχύσει αναδρομικά για τα δύο τελευταία δίμηνα του χρόνου.

 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 12/2012
ΑΣΦ/ΚΗ ΚΑΤΗΓ. ΠΛΗΘΟΣ  ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ            2012 ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ  2012 (αποτελούν το 66% του συνόλου των οφειλετών) Μηνιαίο έσοδο από τρέχουσες εισφορές με συμμετοχή του 100% των ενεργών ασφαλισμένων  Μηνιαίο έσοδο από τρέχουσες εισφορές με συμμετοχή του 80% των ενεργών ασφαλισμένων  Μηνιαίο έσοδο από τρέχουσες εισφορές με συμμετοχή του 65% των ενεργών ασφαλισμένων  Μηνιαίο έσοδο από τρέχουσες εισφορές με συμμετοχή του 50% των ενεργών ασφαλισμένων  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ            (σε )             ΕΙΣΦΟΡΕΣ         (σε €)   Τ.Κ.                     (σε €)   ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  (σε €)  
001 Μηνιαίο έσοδο ΟΑΕΕ από την ένταξη ανενεργών οφειλετών (195.590), στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία 195.590 47.958.668 € 38.366.934 € 31.173.134 € 23.979.334 € 1.450.803.780,89 1.056.768.956,87 391.482.218,02 2.552.606,00
001 102.478 67.635 16.584.220 € 13.267.376 € 10.779.743 € 8.292.110 € 298.115.046,08 249.827.657,75 45.475.614,28 2.811.774,05
002 86.429 57.043 13.986.978 € 11.189.582 € 9.091.536 € 6.993.489 € 795.339.766,68 634.180.349,26 156.081.524,27 5.077.893,15
003 31.455 20.760 5.090.426 € 4.072.340 € 3.308.777 € 2.545.213 € 417.198.366,44 325.387.373,49 90.086.398,50 1.724.594,45
004 21.855 14.424 4.023.370 € 3.218.696 € 2.615.190 € 2.011.685 € 370.773.870,67 281.673.272,32 87.840.017,80 1.260.580,55
005 15.121 9.980 3.143.556 € 2.514.845 € 2.043.311 € 1.571.778 € 321.354.547,65 241.491.811,25 78.984.153,50 878.582,90
006 16.356 10.795 3.620.306 € 2.896.245 € 2.353.199 € 1.810.153 € 416.020.641,33 314.555.650,80 100.369.210,08 1.095.780,45
007 40 26 9.837 € 7.869 € 6.394 € 4.918 € 724.466,75 557.640,37 165.071,58 1.754,80
008 16 11 4.312 € 3.450 € 2.803 € 2.156 € 221.781,43 177.553,86 43.471,67 755,90
009 3 2 852 € 682 € 554 € 426 € 18.481,25 16.970,06 1.470,24 40,95
010 15 10 4.531 € 3.625 € 2.945 € 2.266 € 153.435,24 127.631,90 25.338,64 464,70
011 4 3 1.273 € 1.019 € 828 € 637 € 37.383,66 32.169,96 5.084,50 129,20
012 1 1 335 € 268 € 218 € 167 € 10.159,63 9.287,39 852,29 19,95
013 1 1 351 € 281 € 228 € 175 € 2.939,06 2.759,68 175,48 3,90
014 23 15 8.445 € 6.756 € 5.489 € 4.222 € 366.975,18 300.340,11 65.710,97 924,10
Π01 27.950 18.447 4.523.204 € 3.618.564 € 2.940.083 € 2.261.602 € 100.431.208,77 82.717.483,36 16.894.715,96 819.009,45
Π02 46.998 31.019 7.605.780 € 6.084.624 € 4.943.757 € 3.802.890 € 337.925.422,18 256.197.791,84 80.517.459,39 1.210.170,95
Π03 47.821 31.562 7.738.968 € 6.191.174 € 5.030.329 € 3.869.484 € 708.238.212,02 531.494.082,91 174.831.702,46 1.912.426,65
Π04 27.820 18.361 5.121.490 € 4.097.192 € 3.328.968 € 2.560.745 € 463.137.933,24 354.757.546,35 106.858.845,69 1.521.541,20
Π05 42.342 27.946 8.802.622 € 7.042.098 € 5.721.705 € 4.401.311 € 802.129.345,78 607.211.068,60 192.855.239,83 2.063.037,35
Π06 97.208 64.157 21.516.427 € 17.213.142 € 13.985.678 € 10.758.213 € 2.237.002.566,34 1.720.493.010,46 510.293.440,18 6.216.115,70
Π07 195 129 47.954 € 38.363 € 31.170 € 23.977 € 1.861.376,23 1.519.526,27 334.950,91 6.899,05
Π08 429 283 115.629 € 92.503 € 75.159 € 57.814 € 5.517.218,43 4.264.629,97 1.238.550,36 14.038,10
Π09 2.743 1.810 778.916 € 623.133 € 506.295 € 389.458 € 51.509.003,59 40.866.880,59 10.480.054,95 162.068,05
Π10 478 315 144.392 € 115.514 € 93.855 € 72.196 € 6.539.300,11 5.253.858,80 1.265.521,61 19.919,70
Π11 26 17 8.277 € 6.622 € 5.380 € 4.138 € 271.349,66 223.608,09 46.818,92 922,65
Π12 9 6 3.012 € 2.409 € 1.958 € 1.506 € 58.492,31 50.825,38 7.481,28 185,65
Π13 10 7 3.509 € 2.807 € 2.281 € 1.754 € 60.735,65 53.045,22 7.489,08 201,35
Π14 1.906 1.258 699.816 € 559.853 € 454.880 € 349.908 € 31.634.117,29 25.424.487,59 6.130.156,45 79.473,25
ΕΙΔ. ΑΚ 5.702 3.763 47.958.406,42 37.223.845,35 10.611.260,57 123.300,50
ΣΥΝΟΛΟ 575.434 575.376 151.547.454 € 121.237.963 € 98.505.845 € 75.773.727 € 8.865.416.329,96 6.772.861.115,85 2.062.999.999,46 29.555.214,65
Ετήσια Έσοδα ΟΑΕΕ, με την ένταξη και των ανενεργών οφειλετών 1.818.569.450 € 1.454.855.560 € 1.182.070.143 € 909.284.725 €
Έσοδα ΟΑΕΕ από 1/8/2013 έως 31/12/2013, με την ένταξη και των ανενεργών οφειλετών 757.737.271 € 606.189.817 € 492.529.226 € 378.868.635 €
       Σημείωση                     Πρόσθετο Έσοδο ΟΑΕΕ: Μπορεί να προέλθει από ρυθμίσεις οφειλετών που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν. Επιπλέον μηνιαίο έσοδο από την ένταξη διακοπέντων οφειλετών  (195.590) στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία 47.958.668 € 38.366.934 € 31.173.134 € 23.979.334 €
Επιπλέον ετήσιο έσοδο από την ένταξη διακοπέντων οφειλετών  (195.590), στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία 575.504.016 € 460.403.213 € 374.077.610 € 287.752.008 €
Επιπλέον έσοδα ΟΑΕΕ (από τους ανενεργούς οφειλέτες), από 1/8/2013 έως 31/12/2013 239.793.340 € 191.834.670 € 155.865.670 € 119.896.670 €

Αφήστε το σχόλιο σας