Στο «σφυρί» τα πρώτα ακίνητα Τρικαλινών Reviewed by Momizat on . Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των πλειστηριασμών της ακίνητης περιουσίας τους, κινδυνεύουν να βρεθούν μέχρι το τέλος του χρόνου εκατοντάδες  Τρικαλινοί  δανειολήπτ Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των πλειστηριασμών της ακίνητης περιουσίας τους, κινδυνεύουν να βρεθούν μέχρι το τέλος του χρόνου εκατοντάδες  Τρικαλινοί  δανειολήπτ Rating: 0

Στο «σφυρί» τα πρώτα ακίνητα Τρικαλινών

Στο «σφυρί» τα πρώτα ακίνητα Τρικαλινών

Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των πλειστηριασμών της ακίνητης περιουσίας τους, κινδυνεύουν να βρεθούν μέχρι το τέλος του χρόνου εκατοντάδες  Τρικαλινοί  δανειολήπτες .

Εντός των προσεχών ημερών τα τραπεζικά ιδρύματα ανοίγουν τον τρίτο καθοριστικό και οριστικό κύκλο αποστολής επιστολών προς… τους ασυνεπείς δανειολήπτες, στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων .

Από την ανταπόκριση σ’ αυτή τη διαδικασία θα αξιολογηθούν οριστικά εκείνοι που είναι συνεργάσιμοι και εκείνοι που δεν είναι και από τους οποίους θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας ακόμη και της πρώτης κατοικίας τους, η οποία υπό όρους προστατεύεται, σήμερα.

plistiriasmoi

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Αγαπητέ Πελάτη, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι κατηγοριοποιηθήκατε ως «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 της Τραπέζης της Ελλάδος (ΦΕΚ, τ. Β, 2289/27.8.2014), λόγω αθετήσεως των υποχρεώσεών σας έναντι της Τραπέζης και μη ανταποκρίσεώς σας στις επανειλημμένες ειδοποιήσεις και προσκλήσεις μας για την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής σας, την αναγκαία συνεργασία σας για την επαναξιολόγηση της οικονομικής σας καταστάσεως και την εξεύρεση κατάλληλης λύσεως. Κατόπιν τούτων, σας γνωστοποιούμε ότι, εάν δεν εξοφλήσετε άμεσα τη ληξιπρόθεσμη οφειλή σας, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε καταγγελία της/των συμβάσεώς/εων σας, από την/τις οποία/ες απορρέει η ως άνω οφειλή και, εν συνεχεία, στην έναρξη όλων των αναγκαίων δικαστικών ενεργειών καθώς και στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος σας για τη ρευστοποίηση ή εκποίηση των τυχόν εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί υπέρ της Τραπέζης και εν γένει των περιουσιακών σας στοιχείων μέσω πλειστηριασμού. Εάν, μετά από την ως άνω ρευστοποίηση, δεν εξοφληθούν πλήρως οι απαιτήσεις της Τραπέζης, εσείς και οι λοιποί ενεχόμενοι (συνοφειλέτες/εγγυητές) της/των ανωτέρω συμβάσεως/εων θα εξακολουθείτε να ευθύνεσθε έναντι της Τραπέζης για το εκάστοτε ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής σας, το οποίο θα συνεχίζει να εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, για τυχόν τόκους επιδικίας, καθώς και για τα σχετικά έξοδα. Σημειώνεται ότι η παρούσα αποστέλλεται σε όλους τους ενεχομένους (οφειλέτη/συνοφειλέτη/εγγυητή) στη/στις σύμβαση/εις, από την/τις οποία/ες απορρέει η ανωτέρω ληξιπρόθεσμη οφειλή, καθένας από τους οποίους έχει τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας. Σε περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει τη/τις ληξιπρόθεσμη/ες οφειλή/ές σας, παρακαλούμε όπως αγνοήσετε την παρούσα επιστολή. Με εκτίμηση».

plistiriasmoi_anavoli1

ΠΟΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ

Με τις επιστολές αυτές οι τράπεζας ουσιαστικά θα ανοίξουν το δρόμο για τους πλειστηριασμούς ακόμη και πρώτης κατοικίας. Αν ο δανειολήπτης ανταποκριθεί στο κάλεσμα και διευθετήσει την οφειλή η διαδικασία θα ανασταλεί ειδάλλως η μόνη επιλογή που έχει και εφόσον τελεί σε οικονομική αδυναμία, είναι να εξασφαλίσει την ένταξη στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Πάντως οι τράπεζες στην παρούσα φάση είναι προφανές πως δεν θα βγάλουν στο «σφυρί» κύριες κατοικίες δανειοληπτών, μιας και αν το κάνουν αυτό θα διαμορφώσουν αυτόματα στην κτηματαγορά, ένα νέο τοπίο τιμών, ασύμφορο και για τις ίδιες, οπότε λογικά θα στραφούν σε «στρατηγικούς» κακοπληρωτές. Δηλαδή δανειολήπτες που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και δεν το πράττουν εκμεταλλευόμενοι το νόμο Κατσέλη και σε εμπορικά ακίνητα, πολυτελή διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες. Οι τραπεζίτες κάνουν λόγο για συνήθη πρακτική από πλευράς των στρατηγικών κακοπληρωτών να αποσύρουν την αίτηση που έχουν κάνει για υπαγωγή στο νόμο μόλις η υπόθεσή τους πάει για εκδίκαση και να υποβάλουν αμέσως μετά νέα αίτηση ώστε να πάρουν νέα δικάσιμο. Έτσι, ανανεώνουν συνεχώς το χρόνο προστασίας τους από το νόμο Κατσέλη, αφήνοντας στο διηνεκές απλήρωτα δάνεια που κανονικά μπορούν να εξυπηρετήσουν. Σημειώνεται ότι η δικάσιμος της συζήτησης για την αίτηση του οφειλέτη με βάση τα όσα ισχύουν από 1/1/2016, προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης. ΠΩΣ ΓΛΙΤΩΝΕΤΕ Σε κάθε περίπτωση πάντως θυμίζουμε πως από την 1/1/2016, για να υποβάλει κάποιος αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του στον ν. Κατσέλη θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: – Καταρχήν το σπίτι του να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία. – Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70% και το ακαθάριστο εισόδημα να είναι έως 13.906 ευρώ για άγαμους που φτάνει έως 35.086 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες. – Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 180.000 € για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 € για τον έγγαμο και κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. – Ο οφειλέτης να είναι «συνεργάσιμος δανειολήπτης», σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Εάν ο δανειολήπτης δεν πληροί έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η υποβολή αίτησης είναι αδύνατη. Η ρύθμιση των οφειλών όσων εντάσσονται στο νόμο περιλαμβάνει δύο στάδια: Κατά την πρώτη τριετία, ο δανειολήπτης καταβάλλει στην τράπεζα ό,τι περισσεύει από το εισόδημά του, αφαιρουμένων των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Μετά την πρώτη τριετία, ο δανειολήπτης αναλαμβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εμπορική αξία του ακινήτου στην τράπεζα , σε βάθος 20ετίας και με ετήσιο κόστος ίσο με το μέσο επιτόκιο ενήμερης οφειλής από στεγαστικό δάνειο (σήμερα 2% περίπου). Εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα έχει το δικαίωμα κατάσχεσης του ακινήτου. Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα καταβάλει μεγαλύτερο ποσό δόσης από την εμπορική αξία του ακινήτου του. Σε κάθε περίπτωση, ο δανειολήπτης υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης δόσης, η οποία ανέρχεται σε 5% επί του εισοδήματός του εάν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ. Αν υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ, προστίθεται στην παραπάνω δόση επιπλέον 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού. 

Σχόλια (2)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή