Στο 46,06% οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μηχανικούς Reviewed by Momizat on .   Έως και διπλάσια είναι η εισφορά που καλούνται να πληρώσουν για κύρια ασφάλιση οι μηχανολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί του ιδιωτι   Έως και διπλάσια είναι η εισφορά που καλούνται να πληρώσουν για κύρια ασφάλιση οι μηχανολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί του ιδιωτι Rating: 0

Στο 46,06% οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μηχανικούς

Στο 46,06% οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μηχανικούς

 

Έως και διπλάσια είναι η εισφορά που καλούνται να πληρώσουν για κύρια ασφάλιση οι μηχανολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων ανέρχονται συνολικά σε 46,6% για κύρια σύνταξη, ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.

Οι αλλαγές επηρεάζουν κυρίως τους παλαιούς υψηλόμισθους ασφαλισμένους, ενώ όσον αφορά στην κύρια ασφάλιση, καταργείται το πλαφόν των 415 ευρώ που ίσχυε για τις εισφορές για ασφαλισμένους πριν το 1993.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η εισφορά ορίζεται πλέον στο 20% για όλους και επιμερίζεται σε 6,67% για τους εργαζομένους και 13,33% για τους εργοδότες και ως ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές ορίζονται τα 5.680 ευρώ.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που φέρνει το δημοσίευμα, ένας υψηλόμισθος μηχανικός θα κληθεί να πληρώσει ο ίδιος εισφορές 390,8 ευρώ και ο εργοδότης του 781,1 ευρώ. Δηλαδή το σύνολο που θα καταβληθεί για κύρια ασφάλιση θα είναι ένα ποσό της τάξης των 1.172 ευρώ.

Όσον αφορά στους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες.

Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που αφορά η νέα εγκύκλιος είναι οι εξής:
α) μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) μισθωτοί  (Ιδιωτικού τομέα)
β) Οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π.(Ν.915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί.
γ) Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.

Επίσης, από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών.

Αυτό κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος (το 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% τον εργοδότη), και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα (το 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και το 0,25% τον εργοδότη).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή