Συμβουλές για το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι Reviewed by Momizat on . Με συμβουλές για την εκκόκκιση και τις κινήσεις για το πράσινο σκουλήκι μετά τη συγκομιδή, εξέδωσε το 5ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροσ Με συμβουλές για την εκκόκκιση και τις κινήσεις για το πράσινο σκουλήκι μετά τη συγκομιδή, εξέδωσε το 5ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροσ Rating: 0

Συμβουλές για το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι

Συμβουλές για το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι

Με συμβουλές για την εκκόκκιση και τις κινήσεις για το πράσινο σκουλήκι μετά τη συγκομιδή, εξέδωσε το 5ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας  στη βαμβακοκαλλιέργεια, η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Τρικάλων.

Αναλυτικά, αναφέρονται:

 

1. Στόχοι

          Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας  της βαμβακοκαλλιέργειας.   

2. Διαπιστώσεις

         Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής σύσπορου βαμβακιού. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα θεωρούνται ιδανικές για τη πορεία της καλλιέργειας.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

         Αποφύλλωση

         Για την αποφύλλωση αναφερθήκαμε στο προηγούμενο δελτίο.

         Συγκομιδή

         Υπενθυμίζουμε  στους παραγωγούς ότι για καλύτερης ποιότητας  προϊόν, η συγκομιδή βαμβακιού πρέπει να γίνεται όταν αυτό δεν είναι υγρό, τα φύλλα των βαμβακόφυτων έχουν πέσει και το σύνολο των ώριμων καρυδιών έχει ανοίξει. Γι’ αυτό δεν συγκομίζουμε ποτέ μετά από βροχή, ούτε τις νυχτερινές ή τις πρωινές ώρες όπου υπάρχει ακόμα υγρασία στα χωράφια.

         Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις

         Όπως είναι γνωστό το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος ως νύμφη. Από αυτές τις νύμφες θα προκύψουν οι νέες πεταλούδες την επόμενη άνοιξη για να συνεχιστεί ο κύκλος του εντόμου.

Επομένως η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τον αριθμό των νυμφών που θα διαχειμάσουν.

         Για να καταφέρουμε μείωση του αριθμού των νυμφών πρέπει να προβούμε σε καλλιεργητικές επεμβάσεις με σκοπό την καταστροφή όσο το δυνατό μεγαλύτερου πληθυσμού αυτών.

Γι’ αυτό συστήνεται στους παραγωγούς,  μετά το τέλος της συγκομιδής να προβούν άμεσα σε

στελεχοκοπή των βαμβακόφυτων και εν συνεχεία να οργώσουν με άροτρο (υνί) για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που θα ακολουθήσει.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε:

Ø      Άμεση καταστροφή των νυμφών του πράσινου σκουληκιού που βρίσκονται και διαχειμάζουν στο έδαφος.

Ø      Έκθεση των νυμφών στις αντίξοες κλιματικές  συνθήκες του χειμώνα.

Ø      Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20-25 εκ. με επακόλουθο την μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων  στην επιφάνεια του εδάφους.

Ø      Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων.

Ø      Εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία με την ενσωμάτωση των  φυτικών  υπολειμμάτων του βάμβακος.

Ø      Περιορισμό της επιφανειακής απορροής του νερού από τις χειμερινές βροχοπτώσεις.

Ø      Ακόμη με το φθινοπωρινό όργωμα πετυχαίνουμε καλύτερη και ευκολότερη κατεργασία του εδάφους για την επόμενη ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνει απαραιτήτως με άροτρο για να υπάρξει αναστροφή του εδάφους και όχι με άλλα εργαλεία όπως καλλιεργητή, δισκοσβάρνα ρίπερ, κλπ.

         Τέλος με τις παραπάνω εργασίες περιορίζουμε και τον πληθυσμό του ρόδινου σκουληκιού καθότι διαχειμάζει σαν «εν διαπαύσει» προνύμφη μέσα στα εναπομείναντα καρύδια, σε βαμβακοστελέχη, καθώς και σε ρωγμές του εδάφους.

 

 

 

 

 

Με συμβουλές για την εκκόκκιση και τις κινήσεις για το πράσινο σκουλήκι μετά τη συγκομιδή, εξέδωσε το 5ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας  στη βαμβακοκαλλιέργεια, η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Τρικάλων.

Αναλυτικά, αναφέρονται:

 

1. Στόχοι

          Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας  της βαμβακοκαλλιέργειας.   

2. Διαπιστώσεις

         Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής σύσπορου βαμβακιού. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα θεωρούνται ιδανικές για τη πορεία της καλλιέργειας.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

         Αποφύλλωση

         Για την αποφύλλωση αναφερθήκαμε στο προηγούμενο δελτίο.

         Συγκομιδή

         Υπενθυμίζουμε  στους παραγωγούς ότι για καλύτερης ποιότητας  προϊόν, η συγκομιδή βαμβακιού πρέπει να γίνεται όταν αυτό δεν είναι υγρό, τα φύλλα των βαμβακόφυτων έχουν πέσει και το σύνολο των ώριμων καρυδιών έχει ανοίξει. Γι’ αυτό δεν συγκομίζουμε ποτέ μετά από βροχή, ούτε τις νυχτερινές ή τις πρωινές ώρες όπου υπάρχει ακόμα υγρασία στα χωράφια.

         Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις

         Όπως είναι γνωστό το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος ως νύμφη. Από αυτές τις νύμφες θα προκύψουν οι νέες πεταλούδες την επόμενη άνοιξη για να συνεχιστεί ο κύκλος του εντόμου.

Επομένως η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τον αριθμό των νυμφών που θα διαχειμάσουν.

         Για να καταφέρουμε μείωση του αριθμού των νυμφών πρέπει να προβούμε σε καλλιεργητικές επεμβάσεις με σκοπό την καταστροφή όσο το δυνατό μεγαλύτερου πληθυσμού αυτών.

Γι’ αυτό συστήνεται στους παραγωγούς,  μετά το τέλος της συγκομιδής να προβούν άμεσα σε

στελεχοκοπή των βαμβακόφυτων και εν συνεχεία να οργώσουν με άροτρο (υνί) για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που θα ακολουθήσει.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε:

Ø      Άμεση καταστροφή των νυμφών του πράσινου σκουληκιού που βρίσκονται και διαχειμάζουν στο έδαφος.

Ø      Έκθεση των νυμφών στις αντίξοες κλιματικές  συνθήκες του χειμώνα.

Ø      Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20-25 εκ. με επακόλουθο την μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων  στην επιφάνεια του εδάφους.

Ø      Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων.

Ø      Εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία με την ενσωμάτωση των  φυτικών  υπολειμμάτων του βάμβακος.

Ø      Περιορισμό της επιφανειακής απορροής του νερού από τις χειμερινές βροχοπτώσεις.

Ø      Ακόμη με το φθινοπωρινό όργωμα πετυχαίνουμε καλύτερη και ευκολότερη κατεργασία του εδάφους για την επόμενη ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνει απαραιτήτως με άροτρο για να υπάρξει αναστροφή του εδάφους και όχι με άλλα εργαλεία όπως καλλιεργητή, δισκοσβάρνα ρίπερ, κλπ.

         Τέλος με τις παραπάνω εργασίες περιορίζουμε και τον πληθυσμό του ρόδινου σκουληκιού καθότι διαχειμάζει σαν «εν διαπαύσει» προνύμφη μέσα στα εναπομείναντα καρύδια, σε βαμβακοστελέχη, καθώς και σε ρωγμές του εδάφους.

 

 

 

Ως  Λαϊκή Επιτροπή του Ν. Τρικάλων απαιτούμε:

§         Nα μην καλούνται σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Δήμου και της Περιφέρειας με το πρόσχημα του κοινοβουλευτικού κόμματος.

§         Σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνονται δραστηριότητες δήθεν «κοινωνικού περιεχομένου» με έκδηλα

χαρακτηριστικά  ρατσιστικού μίσους όπως:

«Αιμοδοσία μόνο για Έλληνες» , «Συσσίτια μόνο για Έλληνες».

 

§         Να απομονωθεί η δράση τους,  που στόχο έχει να τρομοκρατήσει κάθε εργαζόμενο, κάθε νέο που σηκώνει κεφάλι

            και αγωνίζεται ενάντια στη βάρβαρη πολιτική.

 

Καλούμε κάθε μαζικό φορέα να αναπτύξει δράση για να πετάξει έξω, αυτούς και τη σάπια ιδεολογία τους, να μην περνάει πουθενά το ναζιστικό δηλητήριο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως Λαϊκή Επιτροπή του Νομού Τρικάλων θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε οι εργαζόμενοι, το εργατικό – λαϊκό κίνημα, να απομονώσουν τους φασίστες.

Δεν θα τους αφήσουμε να τρομοκρατούν.

 

Να μη μπορούν να σταθούν πουθενά. Να σβήσουν από προσώπου γης.

 

Τρίκαλα 25 Σεπτέμβρη 2013, Λαϊκή Επιτροπή Ν. Τρικάλων

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή