Συνέλευση για νέες δράσεις από τον “ΑΣ Μετέωρα” Reviewed by Momizat on . Το Δ.Σ. του Α.Σ. Καλαμπάκας "ΜΕΤΕΩΡΑ" ενημερώνει ότι την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί θα διεξαχθεί στα γραφεία του συν/σμού η ετήσια Γενική Συνέλευση Το Δ.Σ. του Α.Σ. Καλαμπάκας "ΜΕΤΕΩΡΑ" ενημερώνει ότι την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί θα διεξαχθεί στα γραφεία του συν/σμού η ετήσια Γενική Συνέλευση Rating: 0

Συνέλευση για νέες δράσεις από τον “ΑΣ Μετέωρα”

Συνέλευση για νέες δράσεις από τον “ΑΣ Μετέωρα”

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ” ενημερώνει ότι την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί θα διεξαχθεί στα γραφεία του συν/σμού η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του συν/σμού με συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Επίσης θα γίνει ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ από τον κ. Μπλιάτσο Ντίνο.
Καλούνται όλα τα μέλη να συμμετέχουν συμβάλλοντας ο καθένας με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στην ανοδική πορεία του συν/σμού.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:
Θέμα 1ο : Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (1-1-2012 έως 31-12-2012) και έγκριση αυτών.
Θέμα 2ο : Aνακοίνωση πορίσματος ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2012.

Θέμα 3ο : Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Διάθεση Αποτελεσμάτων για την χρήση 2012 (περίοδος 1-1-2012 εώς 31-12-2012) καθώς και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 4ο : Ορισμός ελεγκτών για επόμενη Οικονομική χρήση.
Θέμα 5ο : Έγκριση προγράμματος δράσης της νέας περιόδου.

Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2014.

Θέμα 7ο : Έγκριση για ρύθμιση δανείων Συνεταιρισμού.

Θέμα 8ο : Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Θέμα 9ο : Διάφορα θέματα. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη που θα λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή