Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρικκαίων (στις 8 το βράδυ). Τα θέματα είναι: Γενικά 1. Συζήτηση κ Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρικκαίων (στις 8 το βράδυ). Τα θέματα είναι: Γενικά 1. Συζήτηση κ Rating: 0

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρικκαίων (στις 8 το βράδυ). Τα θέματα είναι:

Γενικά

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση και αποξήλωση αυθαίρετης κατασκευασθείσας κεραίας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς την αίτηση καταδεικτών κρυμμένου δημόσιου θησαυρού, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής, του Δήμου Τρικκαίων.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, πρόσκληση 59 – “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων”.

5. Λήψη απόφασης για έναρξη λειτουργίας – εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στην Υπηρεσία Καθαριότητος & Ανακύκλωσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Λήψη απόφασης για έγκριση λύσης μισθώσεων Δημοτικών καταστημάτων.

8. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις Δημοτικές κοινότητες Τρικκαίων & Μεγάλων Καλυβίων και στις τοπικές κοινότητες Μεγάλου Κεφαλοβρύσου,Βαλτινού & Φωτάδας του Δήμου Τρικκαίων.

9. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.

10. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας  του Δήμου Τρικκαίων.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται οι Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου Τρικκαίων  οικον.έτους 2014.

13. Λήψη απόφασης για ανανέωση συνδρομής των εφημερίδων, περιοδικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2014.

14. Λήψη  απόφασης για διαγραφή ποσών από δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, λόγω επιστροφής αυτών έως 31-12-2013.

15. Λήψη απόφασης για διενέργεια προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2014.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

16. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων συλλόγων για παραχώρηση δημοτικών χώρων.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση καθορισμού ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ και  β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄, ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2014.

18. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για στέγαση Παιδικού σταθμού Μεγ. Καλυβίων του Δ. Τρικκαίων.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

19. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματισμού εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αιθουσών του τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

21. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υπολοίπου χρηματικού ποσού, (538/2013Α.Δ.Σ.) για την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην εκστρατεία ECOMOBILITY2013-2014 Οικολογική Μετακίνηση, της εταιρείας ECOCITY.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ».

23. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015».

24. Λήψη απόφασης για υποκατάσταση αναδόχου του έργου: Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου.

25. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου Βελτίωση και συντήρηση υπαρχόντων αθλητικών υποδομών» ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ.

26. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι».

Δ/νσης Εμπορίου

27. Λήψη απόφασης για κατάργηση κουβουκλίων περιπτέρων.

28. Λήψη απόφασης για χορήγηση νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

29.  Λήψη απόφασης επί της αριθ.199/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Τρικάλων με θέμα “Έγκριση και ψήφιση ετήσιου Πρόγραμματος Δράσης έτους 2014 “.

30.  Λήψη απόφασης επί της αριθ.200/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Τρικάλων με θέμα “Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2014 της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων “.

31. Λήψη απόφασης για έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Τρικάλων για το έτος 2014″.

32. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 254.447,41€ και κατανομή ποσού 254.065,74€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

33. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 35/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας “Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων με θέμα “Έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2014”.

34. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 46/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων με θέμα “Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2014”.

 

Αφήστε το σχόλιο σας