Συνεχίζεται αλλά κινδυνεύει το “Βοήθεια στο Σπίτι” Reviewed by Momizat on . Συνεχίζεται και διευρύνεται, αλλά… μπορεί και όχι, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουν το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργ Συνεχίζεται και διευρύνεται, αλλά… μπορεί και όχι, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουν το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργ Rating: 0

Συνεχίζεται αλλά κινδυνεύει το “Βοήθεια στο Σπίτι”

Συνεχίζεται αλλά κινδυνεύει το “Βοήθεια στο Σπίτι”

Συνεχίζεται και διευρύνεται, αλλά… μπορεί και όχι, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουν το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΙΚΑ και η ΕΕΤΑΑ θα συνεχιστεί ο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Αυτό είναι ένα σχετικά καλό νέο (από τη στιγμή που συνεχώς υπάρχει ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τη συνέχιση, είναι σχετικά καλό το νέο) Στησυνέχεια, όμως, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι θα πρέπει οι Δήμοι που θέλουν να συνεχιστεί το πρόγραμμα μετά τις 30/9/14, να συνάπτουν αυτοί την προγραμματική σύμβαση με τρία υπουργεία, το ΙΚΑ και την ΕΕΤΑΑ (εταιρεία – παρακλάδι της Ενωσης των Δήμων της χώρας). Εφόσον, λοιπόν, οι συμβάσεις θα υπογράφονται από τους Δήμους, σημαίνει ότι θα αναλαμβάνουν αυτοί τη ευθύνη συνέχισης του προγράμματος. Με ποια χρηματοδότηση όμως; Από πού θα έρχεται; Μήπως και πάλι το κράτος θα αποποιηθεί τις ευθύνες του; Μήπως θα συστήσει ειδικό ταμείο, το οποίο θα λαμβάνει κονδύλια από την ΕΕ, αναλόγως του αριθμού των ωφελουμένων, δηλαδή, πιθανή ανυπαρξία προγράμματος σε περιοχές με λίγο πληθυσμό; Μήπως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα με τους εργαζόμενους; Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε τη δήλωση του τ. υπουργού Εσωτερικών, Ευρ. Στυλιανίδη, πριν 8 μήνες από τα Τρίκαλα, όταν έκανε λόγο για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που θα ιδρύουν οι εργαζόμενοι; Μήπως να υποθέσει κανείς, ότι το πρόγραμμα βαίνει προς σημαντικές αλλαγές, πιθανώς σαρωτικές ως προς την κρατική του δομή και χρηματοδότηση; Εξάλλου, επειδή προβλέπεται να γίνει καταγραφή όλων των ωφελουμένων, θα είναι αυτό το πρώτο βήμα για να αναθεωρηθεί ο τρόπος χρηματοδότησης;

Αυτά όλα, πρέπει να απαντηθούν άμεσα.

 

Η ανακοίνωση

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, «το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στα 12 και πλέον χρόνια της λειτουργίας του έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός και χρήσιμος θεσμός στον τομέα του κοινωνικού κράτους. Το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αξιολογώντας τις αυξημένες ανάγκες για κατ’ οίκον φροντίδα σε κατηγορίες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα και χρήζουν στήριξης, προώθησε όχι μόνο τη συνέχιση του προγράμματος αλλά και τη μετεξέλιξη και διεύρυνσή του ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό για τους αδύναμους που έχουν ανάγκη τη στήριξη στο σπίτι, σε κάθε χωριό και σε κάθε γειτονιά, με καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Για το σκοπό αυτό, τόσο ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης, όσο και ο υφυπουργός, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου συνεργάστηκαν με τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών».

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση προσφέρει υπηρεσίες στους δικαιούχους τριών επιμέρους προγραμμάτων:

α) «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων»,

β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα»,

γ) «Κατ’ οίκον Νοσηλεία».

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε:

• συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη

• ιατρική φροντίδα

• νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία

• οικιακή βοήθεια

• ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

• μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και

• συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κ.λπ.

 

Τα τρία επιμέρους προγράμματα

* Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/12 αφορά την παροχή υπηρεσιών στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.

* Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

* Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» θεσμοθετείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Το πρόγραμμα «κατ’ οίκον Νοσηλεία» θα εφαρμοστεί κατ’ αρχήν πιλοτικά.

 

Υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το διάστημα μέχρι 30-09-2014 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ETAM και της ΕΕΤΑΑ. Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1-10-2013 έως 31-03-2014 θα γίνει πλήρης καταγραφή των ωφελούμενων ανά κατηγορία που εξυπηρετούνται σε κάθε δήμο, σε ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο, εκτός των άλλων, θα εμφαίνεται η ιδιότητα με την οποία μετέχει στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος π.χ. ωφελούμενος του «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» ή του «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ή του «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» κ.λπ. Η διαδικασία καταγραφής, η τήρηση και η επικαιροποίηση του μητρώου θα περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση.

 

Μετά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014

Από δω και πέρα, αρχίζουν τα δύσκολα…. Όπως αναφέρεται, «Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014, δύνανται μετά την 1-06-2014, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τα Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Υγείας, του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑμεΑ οικονομικά αδυνάτων πολιτών, καθώς και δικαιούχων του «Κατ’ οίκον Νοσηλείας». Δηλαδή, θα περάσει και αυτή η υπηρεσία στους Δήμους; Αν συμβεί αυτό, όπως συνέβη με τα σχολεία και άλλες δομές, τότε το κράτος θα έχει πάλι τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Φυσικά, περισσότερα θα μάθουμε όταν ανακοινωθεί η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014, όταν καθοριστούν οι όροι, με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα λειτουργήσει ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση και τη διοίκησή του:

– για υποστήριξη των διαδικασιών

– παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος ανά δήμο και δομή

– αποτύπωση των παρεχομένων υπηρεσιών ανά επιμέρους πρόγραμμα και ωφελούμενο

– Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης του προγράμματος κ.λπ.

Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε τα εξής: «Με την πρωτοβουλία συνέχισης και αναβάθμισης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ενισχύουμε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προσφέροντας στήριξη και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε κάθε γειτονιά της πόλης και σε κάθε χωριό. Συνεργαζόμαστε με την αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τους εργαζόμενους ώστε τα πρόγραμμα να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, ικανό να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες για κατ’ οίκον κοινωνική φροντίδα».
Θανάσης Μιχαλάκης

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή