Συνυπογραφή Βλαχογιάννη σε ερώτηση για αγρότες Reviewed by Momizat on . Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ι Βρούτση, από κοινού με ομάδα βουλευτών της ΝΔ, με θέ Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ι Βρούτση, από κοινού με ομάδα βουλευτών της ΝΔ, με θέ Rating: 0

Συνυπογραφή Βλαχογιάννη σε ερώτηση για αγρότες

Συνυπογραφή Βλαχογιάννη σε ερώτηση για αγρότες

Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ι Βρούτση, από κοινού με ομάδα βουλευτών της ΝΔ, με θέμα «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας για τους εργαζομένους στη γεωργία»

            Σύμφωνα με το Νόμο 2874/2000 και με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, οποιοσδήποτε εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχει υποχρέωση για υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

            Αυτό ισχύει και για όσους εργάζονται στη γεωργία, την κτηνοτροφία και σε συναφείς εργασίες, με τη διαφορά ότι για τους εν λόγω επαγγελματίες η υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας δεν είναι εφικτή διότι οι αγροτικές εργασίες, οι οποίες δεν τελούνται σε στεγασμένο χώρο, προϋποθέτουν την εύνοια των καιρικών συνθηκών η οποία είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί.

            Το αποτέλεσμα είναι σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο των αρμόδιων φορέων (ΣΕΠΕ – ΙΚΑ) στο χώρο εργασίας, τις ώρες που το πρόγραμμα ορίζει, κάποιες φορές να απουσιάζουν εργοδότης και εργαζόμενοι γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Ενώ λίγες ώρες μετά τη λήξη του δηλωθέντος προγράμματος, ενδεχομένως εργοδότης και εργαζόμενοι να επιστρέψουν στον αγρό για να συνεχίσουν τις εργασίες τους.

            Δεδομένου, εξάλλου, ότι η αμοιβή και παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργόσημου, για τους περιστασιακά απασχολούμενους εργαζόμενους, μπορεί αυτόματα να θεωρηθεί δήλωση εργασίας, ζητείται από τον Υπουργό να εξαιρεθούν οι αγρότες από την υποχρέωση για υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και η παραπάνω διαδικασία να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από τη δήλωση του εργόσημου.

 

            Παραθέτουμε την ΕΡΩΤΗΣΗ, όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κύριο Ιωάννη Βρούτση.

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας για τους εργαζομένους στη γεωργία».

 

κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Νόμο 2874/2000 που ισχύει μέχρι και σήμερα και με το υπ’ αριθμ. 9340/362/18.06.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, οποιοσδήποτε ημεδαπός ή αλλοδαπός εργοδότης, επιχείρηση, εκμετάλλευση ή υπηρεσία του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα της οικονομίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες, καθώς και οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι, απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχουν υποχρέωση για υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

Όσο αφορά τους γεωργούς, η υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας δεν είναι εφικτή διότι οι αγροτικές εργασίες, οι οποίες δεν τελούνται σε στεγασμένο χώρο, προϋποθέτουν την εύνοια των καιρικών συνθηκών χωρίς ωστόσο αυτή να μπορεί να εξασφαλιστεί. Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον γραφικό καθώς σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο των αρμόδιων φορέων (ΣΕΠΕ – ΙΚΑ) στο χώρο εργασίας – αγρός στις ώρες που το πρόγραμμα ορίζει υπάρχει περίπτωση να απουσιάζουν εργοδότης και εργαζόμενοι γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Ενώ λίγες ώρες μετά τη λήξη του δηλωθέντος προγράμματος ενδεχομένως εργοδότης και εργαζόμενοι να επιστρέψουν στον αγρό για να συνεχίσουν τις εργασίες τους.

Επίσης η αμοιβή και παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργόσημου που εφαρμόσθηκε από την 01/01/2012 για τους περιστασιακά απασχολούμενους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 76 του Ν. 3996/2011 και οι σχετικές διατάξεις τροποποιήθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013, μπορεί αυτόματα να θεωρηθεί δήλωση εργασίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει ώστε να εξαιρεθούν οι αγρότες από την υποχρέωση για υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και η παραπάνω διαδικασία να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από τη δήλωση του εργόσημου;

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή