Τέσσερα έργα προγραμματίζει η ΔΕΥΑΤ Reviewed by Momizat on . Εκλογές κάθε χρόνο! Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων. Διότι, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, όλο και κάποιο έργο θα προγραμματιστεί, θα υλοποιηθεί, θα βρει χρηματ Εκλογές κάθε χρόνο! Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων. Διότι, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, όλο και κάποιο έργο θα προγραμματιστεί, θα υλοποιηθεί, θα βρει χρηματ Rating: 0

Τέσσερα έργα προγραμματίζει η ΔΕΥΑΤ

Τέσσερα έργα προγραμματίζει η ΔΕΥΑΤ

Εκλογές κάθε χρόνο! Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων. Διότι, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, όλο και κάποιο έργο θα προγραμματιστεί, θα υλοποιηθεί, θα βρει χρηματοδότηση. Εν προκειμένω, όμως, δεν πρόκειται μόνο περί αυτού. Πρόκειται για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που τίθενται από διατάξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Σύμφωνα με αυτές, όλα τα έργα που η ΔΕΥΑΤ αποφάσισε να προωθήσει προς ένταξη, θα πρέπει, όχι μόνο να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2015, αλλά σε έξι μήνες από τώρα, τον Ιούνιο του 2014 δηλαδή, θα γίνει ο πρώτος έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του προγράμματος. Αν δεν υπάρχει πρόοδος, το έργο απεντάσσεται.

Ετσι, σε έκτακτη συνεδρίασή του, το ΔΣ της ΔΕΥΑΤ αποφάσισε να προωθήσει προς ένταξη τέσσερα σημαντικά έργα. Ένα από αυτά, μάλιστα, ταλαιπωρεί δύο δημοτικές αρχές και όλους τους κατοίκους του Ριζαριού (αναλυτικά, δίπλα).

 

Τα έργα

 

Το πρώτο έργο που προωθείται προς ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η «Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων». Δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου. Εξάλλοου, προ ημερών, παρουσιάστηκε και επισήμως το αντίστοιχο πρόγραμμα για την πόλη των Τρικάλων, με βάση προεργασία που είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τώρα, αυτό το σύστημα, που «κερδίζει» πάρα πολλά χρήματα για την επιχείρηση, θα επεκταθεί και στα χωριά. Ετσι, θα μπορούν οι τεχνικοί να βλέπουν, πού υπάρχει διαρροή και άμεσα αυτή να επισκευάζεται. Αναλυτικά, το έργο προβλέπει την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των δεξαμενών, των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ στις προαναφερθείσες περιοχές.
Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (αντλιοστάσια και δεξαμενές), η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης, καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων θα αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στο κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΤ και θα επεκταθεί κατάλληλα ώστε να διασυνδεθεί μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με εξήντα έξι 66 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές ύδρευσης).
DEYAT 13 11 137Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της παροχής σε σωλήνες και η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, η λειτουργική κατάσταση των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας στον κεντρικό σταθμό ελέγχου που βρίσκεται στην ΔΕΥΑΤ. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του. Η συνεχής συλλογή και η άμεση παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στην ΔΕΥΑΤ μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα»σενάρια» λειτουργίας.
Ταυτόχρονα, το σύστημα ελέγχου εξοικονομεί νερό, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής. Το σύστημα ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης περιλαμβάνει υλικό και λογισμικό, τα οποία θα συνεργάζονται με υφιστάμενα συστήματα ώστε να εξυπηρετούνται προηγμένες λειτουργίες συγκέντρωσης πληροφοριών, ελέγχου, διαχείρισης και επέμβασης στη λειτουργία της ύδρευσης, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του υπολειπόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό του 2.145.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το χρονοδιάγραμμά του είναι 14 μήνες.

Δίκτυα

Το δεύτερο έργο αφορά στην «Κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως και αντλιοστασίου ακαθάρτων υδάτων στον συνοικισμό Πυργετού του Δήμου Τρικκαίων». Δηλαδή, κατασκευή του δικτύου υπονόμων αποχετεύσεως ακαθάρτων στον συνοικισμό του Πυργετού του Δήμου Τρικκαίων και στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του υπολειπόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το χρονοδιάγραμμά του είναι 16 μήνες.

Το τρίτο έργο είναι η «Κατασκευή δικτύων και αντλιοστασίων ακαθάρτων στους συνοικισμούς Κηπάκι Σαραγίων και Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων».

Το έργο αφορά:
α) στην κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στον συνοικισμό Κηπάκι Σαραγίων για την σύνδεση του δικτύου υπονόμων του με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων και
β) στην κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στον συνοικισμό Φλαμουλάκι και την κατασκευή των κυρίων αγωγών ακαθάρτων των συνοικισμών Φλαμουλάκι και Αμπελάκια του δήμου Τρικκαίων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του υπολειπόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 459.929,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το χρονοδιάγραμμά του είναι 18 μήνες.

 

Στο Ριζαριό

Το τέταρτο έργο που αφορά τα τελευταία τουλάχιστον δώδεκα χρόνια έναν συνοικισμό της πόλης, είναι η αποχέτευση του Ριζαριού. Είχε μετ’ επιτάσεως τεθεί αίτημα ακόμη από τη εποχή Σπαθή. Φτάσαμε στο 2006 για να δημοπρατηθεί, δηλαδή λίγο πριν τη δεύτερη θητεία Ταμήλου, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και οι εργασίες διακόπηκαν τον Μάιο του 2010 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Πλέον επιχειρείται να ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Δίκτυο αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων Ριζαριού και τμήμα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ)».  Το έργο αποτελεί υλοποίηση τμήματος της οριστικής μελέτης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) των δυτικών συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων και της οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του συνοικισμού Ριζαριού. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του υπολειπόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.498.186 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το χρονοδιάγραμμά του είναι 12 μήνες. Δηλαδή, αν εγκριθεί στις αρχές του 2014, μέχρι τις αρχές του 2015 θα είναι έτοιμο.

Μακάρι, διότι οι Ριζαριώτες εδώ και τόσα χρόνια περιμένουν.

Θανάσης Μιχαλάκης
Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή