Τα ΚΕΠ ενημερώνουν για την ανθρωπιστική κρίση Reviewed by Momizat on . Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Τρικκαίων δίνονται πληροφορίες για τον νόμο που αφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Τρικκαίων δίνονται πληροφορίες για τον νόμο που αφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί Rating: 0

Τα ΚΕΠ ενημερώνουν για την ανθρωπιστική κρίση

krisi

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Τρικκαίων δίνονται πληροφορίες για τον νόμο που αφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4320/2015 ρυθμίζεται η λήψη άμεσων μέτρων: δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα ενοικίου, επιδότηση σίτισης. Ειδικότερη ΚΥΑ (οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’) ρυθμίζει τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, η σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015.
Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια για:
α. Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες που απευθύνονται σε αυτά σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
β. Τη στήριξη των πολιτών που στερούνται πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
γ. Την παραλαβή αιτημάτων επανεξέτασης απορριφθεισών αιτήσεων, τη συγκέντρωση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ και την αποστολή τους στην Επιτροπή Κρίσης των αιτημάτων επανεξέτασης.
δ. Την παραλαβή και διάθεση, στους πολίτες που έχουν επιλεγεί ως δικαιούμενοι της παροχής του άρθρου 3 του Ν. 4320/2015, των ηλεκτρονικών καρτών σίτισης
ε. Την υποδοχή παραπόνων από τους πολίτες, τα οποία διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. (παρ.8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή