Τα τελικά αποτελέσματα στον Δήμο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Στις 11 Ιουνίου ανακηρύχθηκαν επισήμως τα τελικά αποτελέσματα για τις εκλογές στον Δήμο Τρικκαίων. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων, αποτελούμενο από τους Δικα Στις 11 Ιουνίου ανακηρύχθηκαν επισήμως τα τελικά αποτελέσματα για τις εκλογές στον Δήμο Τρικκαίων. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων, αποτελούμενο από τους Δικα Rating: 0

Τα τελικά αποτελέσματα στον Δήμο Τρικκαίων

Τα τελικά αποτελέσματα στον Δήμο Τρικκαίων

Στις 11 Ιουνίου ανακηρύχθηκαν επισήμως τα τελικά αποτελέσματα για τις εκλογές στον Δήμο Τρικκαίων. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων, αποτελούμενο από τους Δικαστές, Ελευθερία Κώνστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Δημήτριο-Βάιο Κωστίμπα, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Ασπασία Κούτσικου, εξέδωσε τα εξής αποτελέσματα

 

 

Α΄Κυριακή: 18-05-2014

Εκλογικά τμήματα: 146

Εγγεγραμμένοι: 66.898

Ψηφίσαντες: 45.055

Έγκυρα: 43.463

Άκυρα: 1.146

Λευκά: 446

1 Παπαστεργίου Δημήτριος-ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ: 16.868 (38,81 %)

2 Λάππας Χρήστος-ΤΡΙΚΑΛΑ Συμπολιτεία: 13.706 (31,54 %)

3 Καΐκης Γεώργιος-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 4.411 (10,15 %)

4 Παπαθανασίου Δημήτριος-ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 4.070 (9,36%)

5 Χατζηγάκης Δημήτριος-Αλλαγή Πορείας: 2.575 (5,92%)

6 Μητσιούλης Γεώργιος-Τρίκκης Πολιτεία: 1.83 (34,22%)

 

 

 

Β΄Κυριακή: 25.05.2014

Εκλογικά τμήματα: 146

Εγγεγραμμένοι: 66.898

Ψηφίσαντες: 42.514

Έγκυρα: 37573

Άκυρα: 2.926

Λευκά: 2015

1 Παπαστεργίου Δημήτριος -Επανεκκίνηση τώρα: 19.921 (53,02%)

2 Λάππας Χρήστος-ΤΡΙΚΑΛΑ Συμπολιτεία: 17.652 (46,98 %)

 

 

Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Συνδυασμοί έγκυρα έδρες

εκ.μ

Αχρησιμοποίητ0

υπόλοιπ0

έδρες

αχ.υπ

Σύνολο

εδρών

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ 16.868 8 1.748 1 9
ΤΡΙΚΑΛΑ Συμπολιτεία 13.706 7 476   7
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.411 2 631   2
ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 4.070 2 290   2
Αλλαγή Πορείας 2.575 1 685 1 2
Τρίκκης Πολιτεία 1.833 1.833 1 1
Σύνολα 43.463 20   3 23
Εκλογικό μέτρο = έγκυρα +1 = 43.463 +1 = 1.889 + 1 = 1.890

                                  Έδρες              23

 

 

 

Στη δεύτερη (Β) κατανομή από τις είκοσι δύο (22) έδρες που απομένουν προς διάθεση δέκα οκτώ (18) προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανομή, 27 έδρες, που αντιστοιχούν στα τρία πέμπτα (3/5)του συνόλου των εδρών, ενώ οι εναπομείνασες τέσσερις (4) έδρες διατίθενται στον επιλαχόντα συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία (άρθρο 33 § 4 του ν. 3852/2010) και έτσι οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται τελικά στους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές ως ακολούθως:

 

ΤΕΛΙΚΗ (Α΄+ Β΄) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
α/α Συνδυασμοί Α Κατανομή Β Κατανομή Σύνολο εδρών
1 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ 9 18 27
2 ΤΡΙΚΑΛΑ Συμπολιτεία 7 4 11
3 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2   2
4 ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ 2   2
5 Αλλαγή Πορείας 2   2
6 Τρίκκης Πολιτεία 1   1
  Σύνολο 23 22 45

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται σε κάθε μία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του Δήμου μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, όπως αυτό φαίνεται στον πίνακα της πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
α/α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σύνολο

ψηφ/ων

    Ε

Σ

Τ

Ι

Α

Ι

Ω

Τ

Ι

Δ

Α

Σ

Κ

Α

Λ

Λ

Ι

Δ

Ε

Ν

Δ

Ρ

Ο

Υ

Κ

Ο

Ζ

Ι

Α

Κ

Α

Μ

Ε

Γ.

Κ

Α

Λ

Υ

Β

Ι

Ω

Ν

Π

Α

Λ

Η

Ο

Κ

Α

Σ

Τ

Ρ

Ο

Υ

Π

Α

Ρ

Α

Λ

Θ

Α

Ι

Ω

Ν

Τ

Ρ

Ι

Κ

Κ

Α

Ι

Ω

Ν

Φ

Α

Λ

Ω

Ρ

Ε

Ι

Α

Σ

 
1 ΕπανεκκίνησηΤώρα 1071 689 1005 902 818 786 10.095 1502 16.868
2 ΤΡΙΚΑΛΑ – Συμπολιτεία 762 777 723 715 1.157 1.120 7.627 825 13.706
3 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 250 105 284 272 490 254 2.331 425 4.411
4 ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ για την ανατροπή 134 98 64 262 104 179 3.016 213 4.070
5 Αλλαγή Πορείας 184 146 159 169 75 78 1.482 282 2.575
6 Τρίκκης Πολιτεία 25 95 31 31 37 97 1.318 199 1.833
  ΣΥΝΟΛΟ 2.426 1.910 2.266 2.351 2.681 2.514 25.869 3.446 43.463

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ εκλογικό

μέτρο

ΕΔΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ
    Ε

Σ

Τ

Ι

Α

Ι

Ω

Τ

Ι

Δ

Α

Σ

Κ

Α

Λ

Λ

Ι

Δ

Ε

Ν

Δ

Ρ

Ο

Υ

Κ

Ο

Ζ

Ι

Α

Κ

Α

Μ

Ε

Γ.

Κ

Α

Λ

Υ

Β

Ι

Ω

Ν

Π

Α

Λ

Η

Ο

Κ

Α

Σ

Τ

Ρ

Ο

Υ

Π

Α

Ρ

Α

Λ

Η

Θ

Α

Ι

Ω

Ν

Τ

Ρ

Ι

Κ

Κ

Α

Ι

Ω

Ν

Φ

Α

Λ

Ω

Ρ

Ε

Ι

Α

Σ

 
Επανεκκίνηση Τώρα   1 1 1 1 1 1 1+19 1 27
Τρίκαλα Συμπολιτεία 1.247 +1     +1     6+3   11
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.206         +1   1   2
Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή 2.036             1+1   2
Αλλαγή Πορείας 1.288             1 +1 2
Τρίκκης Πολιτεία 1.834             1   1
ΣΥΝΟΛΟ   2 1 1 2 2 1 34 2 45

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ (Α΄+ Β΄) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (15 έδρες)
α/α Συνδυασμοί Α Κατανομή Β Κατανομή Σύνολο εδρών
1 Επανεκκίνηση Τώρα 3 6 9
2 ΤΡΙΚΑΛΑ Συμπολιτεία 3 1 4
3 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1
4 ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ 1 1
  Σύνολο 8 7 15

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή