Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες αγορές Reviewed by Momizat on .   Έντονες διακυμάνσεις και συχνές εναλλαγές προσήμων χαρακτήρισαν την πορεία των εξαγωγών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι οποίες αποτυπώνοντα   Έντονες διακυμάνσεις και συχνές εναλλαγές προσήμων χαρακτήρισαν την πορεία των εξαγωγών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι οποίες αποτυπώνοντα Rating: 0

Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες αγορές

Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες αγορές

 

Έντονες διακυμάνσεις και συχνές εναλλαγές προσήμων χαρακτήρισαν την πορεία των εξαγωγών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι οποίες αποτυπώνονται σε υποχώρηση των εξαγωγών .

Ενδεικτική της αστάθειας είναι και η πτωτική αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί στις αρχές Μαΐου. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών στο α’ τρίμηνο του 2016, εμφανίζεται μειωμένη κατά -9,3% (στα 5,61 δις ευρώ από 6,19 δις στο α’ τρίμηνο του 2015), έναντι αρχικής εκτίμησης για υποχώρησης της τάξης του 8,9%. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), μεγαλύτερη σε σχέση με την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, είναι και η μείωσης της αξίας των εξαγωγών, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή. Πλέον στο α΄ τρίμηνο του έτους καταγράφεται η μείωση της τάξης του -0,6% ή κατά 26,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με πέρυσι. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για υποχώρηση κατά μόλις 0,2%.

Η πορεία των εξαγωγών προϊόντων (πλην πετρελαιοειδών) συνάδει και με τις πτωτικά αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπει οριακές μεταβολές για το σύνολο του έτους, στα επίπεδα του +0,5% ως προς τα έσοδα της Ελλάδας από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση κατά 1,9%. Ουσιαστικά, η Κομισιόν μεταθέτει την ανάκαμψη των εξαγωγών για το β’ εξάμηνο του 2016 και κυρίως κατά το 2017, οπότε και αναμένει αύξηση κατά 4,2%.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (27) εμφανίζουν στασιμότητα (+0,1%) και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν πλέον το 58,9% των συνολικών εξαγωγών. Έτσι, είναι προφανές ότι το σύνολο της μείωσης των εξαγωγών για το α’ τρίμηνο του 2016, αφορούν σε αυτές προς τις Τρίτες Χώρες, οι οποίες υποχώρησαν κατά 579 εκ. ευρώ ή 20,1% σε σχέση με πέρσι. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η τάση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξητική, ενώ η μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες είναι μικρότερη.

Η Ιταλία εξακολουθεί και σε αυτό το τρίμηνο να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ κατά μία θέση ανέβηκαν στη σχετική κατάταξη η Γερμανία (στη 2η θέση), η Κύπρος (3η) και η Βουλγαρία (4η), μιας και η Τουρκία, η οποία στο αντίστοιχο περσινό α’ τρίμηνο ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος προορισμός ελληνικών εξαγωγών, υποχωρεί στην 5η θέση (λόγω της μεγάλης μείωσης των διεθνών τιμών πετρελαίου, το οποίο αποτελεί και το βασικό εξαγόμενο προϊόν της Ελλάδας προς την τουρκική αγορά). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο (από 7η θέση), οι ΗΠΑ (από 6η), η Αίγυπτος, η Ρουμανία (από 11η) και ο Λίβανος.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της ήδη αναφερθείσας σημαντικής αύξησης προς την Ε.Ε. και προς τις 18 χώρες της Ευρωζώνης, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και προς τις χώρες του G7 (+15,3%). Στην αντίθετη κατεύθυνση, σημαντικές μειώσεις των εξαγωγών παρατηρούνται προς τις αναδυόμενες BRICS (-23,5%), προς τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC (-17,7%), προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας(ΟΣΕΠ) (-28,4%) και προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (-36,8%).

Αντίστοιχα, ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική μείωση, οφείλεται στην σημαντική πτώση των εξαγωγών καυσίμων (κατά -30,3%). Σημαντικά μειωμένες εμφανίζονται και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-18,5%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα (κατά -24,9%). Αντίθετα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες κατά 5,9%, ενώ οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες (-0,4%).

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2016, καταγράφεται συνέχιση στην πτωτική πορεία τους (-8,8%) και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 9.833,3 εκ. € έναντι 10.776,3 εκ. € στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Ωστόσο, η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει αύξηση 3,2%, ή κατά 245,6 εκ. €.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά -8%, στα 4,22 δις ευρώ (από 4,59 δις ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 8%.

Οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες

Αρνητικό ένα ακόμη τρίμηνο ήταν το πρόσημο των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών κατά -9,3%, στα 5.612,9 εκ.€ από 6.189,8 εκ.€ το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στις πτωτικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές –και κατά βάση των πετρελαιοειδών- προς τις Τρίτες Χώρες.

Αναλυτικότερα κατά περιοχές, η οριακή αύξηση κατά 0,6% (από 2.329,3 εκ.€ σε 2.343,1 εκ.€) των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη (18), που απορρόφησε το 41,7% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο τρίμηνο, προκύπτει από την ενίσχυση των αποστολών προς τους περισσότερους από τους βασικούς πελάτες ελληνικών προϊόντων-μέλη της Ευρωζώνης. Στις εξαιρέσεις σε αυτή τη γενική τάση, οι οποίες συγκρατούν μια μεγαλύτερη άνοδο, συγκαταλέγονται η Ιταλία -κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών- που εμφανίζει μείωση κατά -9,5% (από 777,8 εκ.€ σε 703,6 εκ.€) και η Ισπανία με μείωση -17,4% (από 214,3 εκ.€ σε 177 εκ.)

Οι αυξήσεις κατέγραψαν οι υπόλοιποι βασικοί πελάτες ελληνικών προϊόντων στην Ευρωζώνη είναι οι ακόλουθες (σε σειρά με κριτήριο την αξία των εξαγωγών): προς τη Γερμανία κατά 6,1% (από 430,3 εκ.€ σε 456,5 εκ.€), προς την Κύπρο κατά 8,7% (από 324,4 εκ.€ σε 352,7 εκ.), προς τη Γαλλία κατά 7,3% (από 150,2 εκ.€ σε 161,1 εκ.€), προς την Ολλανδία κατά 33,9% (από 108,2 εκ.€ σε 144,9 εκ.€) και προς το Βέλγιο κατά 8% (από 74,4 εκ.€ σε 80 εκ.€)

Από τις εξαγωγικές επιδόσεις προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αξίζει να αναφερθούν ο υπερτριπλασιασμός των αποστολών προς τη Σλοβενία (από 17,9 εκ.€ σε 54,5 εκ.€) και η μεγάλη αύξηση (κατά 22,4%) των εξαγωγών προς την Πορτογαλία (από 34,8 εκ.€ σε 42,6 εκ.€) και στην αντίθετη κατεύθυνση, οι μεγάλες μειώσεις των αποστολών προς Μάλτα (-32,8%, από 47,2 εκ.€ σε 31,7 εκ.€) και Σλοβακία (-31,2%, από 26 εκ.€ σε 17,9 εκ.€). Σχετικά υψηλά σε αξία εξαγωγών παρά τις μικρές μειώσεις, παραμένουν η Φινλανδία (-6,4%, από 48,9 εκ.€ σε 45,8 εκ.€) και η Αυστρία (-1,4%, από 44,8 εκ.€ σε 44,2 εκ.€).

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές μειώθηκαν προς αυτές κατά -1,2% και ανήλθαν στα 964 εκ.€ από 975,4 εκ.€. Η Βουλγαρία -κυριότερος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία χωρών- εμφανίζει μείωση των εξαγωγών κατά -8,7% (από 294,8 εκ.€ σε 269,2 εκ.€), ενώ οι υπόλοιπες 8 χώρες εμφανίζουν μεικτές τάσεις. Αναλυτικά (με βάση το μέγεθος των εξαγωγών) το Ην. Βασίλειο καταγράφει οριακή μείωση -0,8% (από 239,3,9 εκ.€ σε 237,3 εκ.€), η Ρουμανία αύξηση 10,5% (από 169,5 εκ.€ από 187,2 εκ.€), η Πολωνία μεγάλη αύξηση 26,2% (από 85,4 εκ.€ σε 107,8 εκ.€), η Τσεχία με αύξηση 6,9% (από 45,7 εκ.€ σε 48,9 εκ.€), η Σουηδία με αύξηση 5,7% (από 38,1 εκ.€ σε 40,3 εκ.€), η Ουγγαρία με αύξηση 16,1% (από 26,4 εκ.€ σε 30,7 εκ.€), ενώ οι εξαγωγές προς τη Δανία σημείωσαν σημαντική μείωση -22,1% (από 33,9 εκ.€ σε 26,4 εκ.€) και ακόμα μεγαλύτερη μείωση -61,6% παρουσίασαν οι εξαγωγές προς την Κροατία (από 42,3 εκ.€ σε 16,2 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν αξιοσημείωτη μείωση για το πρώτο τρίμηνο του 2016, της τάξης του -26,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προς τους 4 από τους 6 κυριότερους προορισμούς, παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση των ελληνικών εξαγωγών. Ξεχωρίζει βέβαια το γεγονός ότι, οι εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν κατά -48,7% (σε 270,4 εκ.€ από 526,8 εκ.€), η οποία με αυτή την επίδοση περιορίζεται στην 5η θέση (από την 1η που κατείχε στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο) στον κατάλογο των κυριότερων προορισμών ελληνικών αποστολών, Αξιοσημείωτες μειώσεις των εξαγωγών καταγράφονται προς την πΓΔΜ κατά -7,5% (σε 116,1 εκ.€ από 125,4 εκ.€), προς τη Ρωσία κατά -13,7% (σε 33,6 εκ.€ από 39 εκ.€) και προς την Ελβετία κατά -2,5% (σε 30,4 εκ.€ από 31,2 εκ.€). Αντίθετα, αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές προς τη Σερβία κατά 7,5% (σε 52,1 εκ.€ από 48,4 εκ.€) και αμετάβλητες οι εξαγωγές προς το Γιβραλτάρ σε 120,3 εκ.€ από 120,4εκ.€.

Η σημαντική (κατά -14,9%) υποχώρηση των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 368,4 εκ.€ σε 313,6 εκ.€), οφείλεται στις πτωτικές τάσεις και προς τους τρεις προορισμούς της εν λόγω περιοχής. Ξεχωρίζει προφανώς, η μεγάλη μείωση -18% των ελληνικών αποστολών προς τις ΗΠΑ, στα 240 εκ.€ από 292,6 εκ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2015. Μειωμένες παρουσιάζονται οι εξαγωγές προς τον Καναδά κατά -6,3% (από 31,1 εκ.€ σε 29,1 εκ.€) και οριακά μειωμένες (-0,5%) προς το Μεξικό (από 44,7 εκ.€ σε 44,5 εκ.€).

Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής, αυξάνονται σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2016 (+46,2%) και ανήλθαν στα 51,9 εκ.€ από 35,5 εκ.€ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τη Βραζιλία (από 7,8 εκ.€ στα 16,4 εκ.€), προς τη Βενεζουέλα (από 0,5 εκ.€ στα 7,3 εκ.€), και προς τη Χιλή (από 2 εκ.€ στα 5,4 εκ.€). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τον βασικό πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τον Παναμά, μείωθηκαν στα 18,4 εκ.€ από 20,1 εκ.€ το τρίμηνο Γενάρης Μάρτης του 2015.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν μείωση κατά -9,4% (από 867,6 εκ.€ σε 785,7 εκ.€). Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές μεταβολές από χώρα σε χώρα και κατά το πρώτο τρίμηνο 2016, γεγονός που δείχνει ότι συνεχίζεται η γενικότερη ρευστότητα στην πολιτική και οικονομική κατάσταση των εν λόγω χωρών. Για την ακρίβεια, από τις 7 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι τέσσερις εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών και οι άλλες τρεις πτωτικές.

Πιο συγκεκριμένα, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το τρίμηνο Γενάρης-Μάρτης του 2016, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή παραμένει η Αίγυπτος με την αξία των εξαγωγών να διαμορφώνεται στα 215,5 εκ.€ (από 217,4 εκ.€, ήτοι οριακή μείωση -0,9%), ενώ με πιο έντονες πτωτικές τάσεις (-6,8%) ακολουθεί ο Λίβανος (στα 189,4 εκ.€ από 203,1 εκ.€). Μεγάλη μείωση της τάξης του -35,4% εμφανίζει η Σ. Αραβία (στα 108 εκ.€ από 167,2 εκ.€). Σημαντική αύξηση σημειώνουν οι εξαγωγές προς το Ισραήλ (+62,4%, στα 59,8 εκ.€ από 36,8 εκ.€), προς τα Ην. Αρ. Εμιράτα (+28,4%, στα 51,6 εκ.€ από 40,1 εκ.€) και τη Λιβύη (+22,9%, στα 49,4 εκ.€ από 40,2 εκ.€). Επίσης, οι εξαγωγές προς την Αλγερία αυξάνονται οριακά (+0,9%, στα 45,1 εκ.€ από 44,7 εκ.€).

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η πολύ μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων προς την Τυνησία από τα 70 εκ.€ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 στα μόλις 9 εκ.€ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, καθώς και ο σχεδόν διπλασιασμός των εξαγωγών προς το Κατάρ, από 7,4 εκ.€ σε 13,4 εκ.€.

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής ) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2016 εμφάνισαν μεγάλη μείωση της τάξης του -27,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ανήλθαν στα 225,9 εκ.€ από 313,4 εκ.€. Από τις 9 χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών, μόνο η Κίνα εμφανίζει αύξηση και οι υπόλοιπες επτά σαφείς πτωτικές τάσεις.

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για το πρώτο τρίμηνο του 2016 η Σινγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία μειώθηκαν -21,2% (από 70,1 εκ.€ σε 55,2 εκ.€). Στη 2η θέση είναι πλέον οι εξαγωγές προς την Κίνα με αύξηση 24,5% (από 42,3 εκ.€ σε 52,7 εκ.€) και ακολουθούν η Ν. Κορέα με πολύ μεγάλη υποχώρηση -69,7% (από 55,9 εκ.€ σε 16,9 εκ.€), η Γεωργία (-11,6%, από 17,1 εκ.€ σε 15,1 εκ.€), η Ιαπωνία με μικρή αύξηση 2% (από 14,2 εκ.€ σε 14,5 εκ.€), η Ινδονησία (-36,7%, από 22,4 εκ.€ σε 14,2 εκ.€), το Χονγκ Κονγκ, (-36,6%, από 21,9 εκ.€ σε 13,9 εκ.€) και η Ινδία (-21,2%, από 15,5 εκ.€ σε 12,2 εκ.€). Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στις εξαγωγικές επιδόσεις ελληνικών προϊόντων προς την Ταϊβάν, οι οποίες συρρικνώθηκαν στα μόλις 2,1 εκ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2016, από 28,9 εκ.€ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2016 σημείωσαν ελαφρά μείωση -3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και παραμένουν χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 27,7 εκ.€ από 28,6 εκ.€. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: οι μειώσεις των εξαγωγικών επιδόσεων προς Δημ. της Ν. Αφρικής (από 11,2 εκ.€ σε 8,8 εκ.€) και προς Νιγηρία (από 9 εκ.€ σε 4,9 εκ.€) και οι εντυπωσιακές ποσοστιαίες αυξήσεις των εξαγωγών προς Αιθιοπία (από 2,1 εκ.€ σε 5,2 εκ.€) και προς Μαυριτανία (από 1 εκ.€ σε 2,6 εκ.€).

Οι χαμηλές σε αξία ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν μείωση -5,4% (από 33,6 εκ.€ σε 31,8 εκ.€). Η μείωση αυτή αφορά στις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά -6,5% (από 30,6 εκ.€ σε 28,6 εκ.€) ενώ αυτές προς τη Ν. Ζηλανδία αυξήθηκαν από 3 εκ.€ σε 3,2 εκ.€.

Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές που αφορούν στους Εφοδιασμούς Πλοίων, εμφανίζονται σχεδόν μηδενισμένες. Συγκεκριμένα -99,1% στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών (στα 0,5 εκ.€ από 59,2 εκ.€). Ο βασικός λόγος για αυτές τις πολύ μεγάλες μειώσεις είναι ο περιορισμός της αξίας των πετρελαιοειδών, ο οποίος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Όσον αφορά προς τα πλοία με σημαία κράτους της ΕΕ δεν καταγράφηκαν καθόλου εξαγωγές για το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Οι εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται μείωση για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2016, κατά -8,8% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 9.833,3 εκ.€, από 10.776,3 εκ.€ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Μειωμένες (-2,2%) καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί οι εισαγωγές από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζονται μειωμένες κατά -3%, την ώρα που οι εισαγωγές από τις χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ κινούνται οριακά ανοδικά κατά 0,5%.

Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν σημαντική μείωση της τάξης του -14%.

Μείωση των εισαγωγών καταγράφεται από τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (-36,4%), από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (-28,8%), από από τις λοιπές (πλην Μ. Ανατολής) χώρες της Ασίας (-6,7%), από τις λοιπές χώρες της Αφρικής (πλην Β. Αφρικής) κατά -9,2% και από τις χώρες της Ωκεανίας κατά -7,2%.

Αντίθετα, αυξητική ήταν η τάση των εισαγωγών από τις χώρες της Β. Αμερικής (+7,7%), κυρίως λόγω των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών καυσίμων κατά -30,3%. Πτωτικά με υψηλά ποσοστά κινούνται και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-18,5%) και της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες (-24,9%). Ουσιαστικά στάσιμες (-0,4%) παρέμειναν οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ αυξημένες κατά 5.9% ήταν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η αύξηση (5,9%) των εξαγωγών, σε 1.328,9 εκ.€ από 1.254,6 εκ.€, οφείλεται στην ενίσχυση των εξαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» η οποία εμφανίζει αύξηση κατά 8,7% και απορροφά το 17% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 946,5 εκ.€ από 871 εκ.€. αλλά και στη μεγάλη άνοδο (20,6%) των εξαγωγών της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 164,5 εκ.€ από 136,5 εκ.€. Αντίθετα, μειωμένες (-11,8%) εμφανίζονται οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης», σε 217,9 εκ.€ από 247,2 εκ.€), δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου που υποχωρούν μετά την εντυπωσιακή περσινή άνοδο.

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημειώνουν στασιμότητα -0,4% με την αξία τους να ανέρχεται σε 2.673,1 εκ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2016, από 2.682,8 εκ.€ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Μειωμένες παρουσιάζονται οι εξαγωγικές επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» κατά -6,4% (σε 949,2 εκ.€ από 1.014,3 εκ.€), ενώ αντίθετα αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές όλων των λοιπών υποκατηγοριών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» αυξάνονται κατά 4% (σε 657,5 εκ.€ από 632,4 εκ.€), οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» έχουν οριακή άνοδο 0,5% (σε 616,5 εκ.€ από 613,1 εκ.€) και αυτές της υποκατηγορίας «διάφορα βιομηχανικά είδη» αυξάνονται κατά 6,4% (σε 450 εκ.€ από 422,9 εκ.€).

Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, αναφέρθηκε ήδη η πολύ μεγάλη μείωση των εξαγωγών καυσίμων κατά -30,3% (σε 1.266,4 εκ.€ από 1.816,9 εκ.€), οι οποίες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, καταλαμβάνουν μερίδιό 22,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από 29,4% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν μεγάλη μείωση (-18,5%) και ανήλθαν σε 221,4 εκ.€ από 271,6 εκ.€. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφανίζουν επίσης μεγάλη ποσοστιαία μείωση -24.9% (σε 123.2 εκ.€ από 163.9 εκ.€).

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η μείωση κατά -8,8% (από 10.776.3 εκ.€ σε 9.833.3 εκ.€) κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, οφείλεται στην πολύ μεγάλη μείωση των εισαγωγών καυσίμων κατά -39,4% (σε 1.826,9 εκ.€ από 3.015,5 εκ.€). Αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι οι μεγάλες μεταβολές στην αξία των συναλλαγών καυσίμων, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στις μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταξύ των δύο συγκρινόμενων τριμήνων. Πτωτικά κινούνται και οι εισαγωγές των της κατηγορίας «πρώτες ύλες» κατά -14,9%, στα 250,9 εκ.€ από 294,7 εκ.€, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών έφτασε στο 2,6%.

Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο α’ τρίμηνο του 2016, το 64,4% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, ενισχύθηκαν κατά 4,2% (σε 6.336,4 εκ.€ από 6.078,1 εκ.€).

Πιο αναλυτικά για τα βιομηχανικά προϊόντα, η κυριότερη υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» παρουσιάζει μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κατά 14,2% (σε 2.190,4 εκ.€ από 1.918,6 εκ.€), ενώ μικρότερη αυξητική τάση (+2,9%) παρατηρείται και στις εισαγωγές της κατηγορίας «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» στα 1.226,4 εκ.€ από 1.191,9 εκ.€. Αντίθετα, μικρές μειώσεις καταγράφονται στις εισαγωγές των υποκατηγοριών «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» στα 1.711,9 εκ.€ από 1.735,2 εκ.€ (-1,3%) και «διάφορα βιομηχανικά είδη» στα 1.207,8 εκ.€ από 1.232,5 εκ.€ (-2%).

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 1,9%. Η μικρή αυτή αύξηση οφείλεται στις ανοδικές τάσεις των εισαγωγών των υποκατηγοριών «ποτά και καπνός» κατά 16,7% (σε 138 εκ.€ από 118,3 εκ.€) και «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 10,6% (σε 55,2 εκ.€ από 50 εκ.€). Η μεγαλύτερη υποκατηγορία αγροτικών προϊόντων «τρίφιμα & ζώα ζωντανά» παρουσιάζει στασιμότητα των εισαγωγών στα 1.214,9 εκ.€ από 1.213,1 εκ.€.

Τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» αυξήθηκαν 66,3% (στα 10,9 εκ.€ από 6,6 εκ.€)

 

epixeiro.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή