Τα stress test των τραπεζών και της κοινωνίας Reviewed by Momizat on . Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης Αριστερός Ψάλτης  Δημοσιοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής (stress test) των τραπεζών. Αν και δεν προβλεπόταν Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης Αριστερός Ψάλτης  Δημοσιοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής (stress test) των τραπεζών. Αν και δεν προβλεπόταν Rating: 0

Τα stress test των τραπεζών και της κοινωνίας

Τα stress test των τραπεζών και της κοινωνίας

Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης
Αριστερός Ψάλτης 

Δημοσιοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής (stress test) των τραπεζών.
Αν και δεν προβλεπόταν ελάχιστο όριο προκειμένου να κριθεί αν οι τράπεζες περνούν ή όχι τα τεστ, το αποτέλεσμα εκτιμήθηκε από τις εποπτικές αρχές κατ’ αρχή ως θετικό.
Το βέβαιο είναι ότι, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δεν βρίσκονται στην κατάσταση του 2015, ώστε να χρειάζονται άμεση ανακεφαλαιοποίηση.
Όμως το ζήτημα εάν θα χρειαστούν ή όχι νέα κεφάλαια δεν έχει λήξει ακόμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις αδυναμιών στην κεφαλαιακή επάρκεια, συνεπώς απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις.
Στην πρώτη περίοδο, και μέχρι την ολοκλήρωση των αντίστοιχων τεστ όλων των λοιπών συστημικών τραπεζών της ΕΕ, οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν την ευχέρεια να κάνουν τους δικούς τους σχεδιασμούς χωρίς πίεση.
Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται αναδιαρθρώσεις στο ενεργητικό τους, κυρίως πωλήσεις δανείων καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, στο δε παθητικό διαφαίνεται ότι θα προχωρήσουν στην έκδοση ομολογιακών δανείων με ελκυστικά επιτόκια.
Με αυτές τις ενέργειες θα αναμένουν όλες οι τράπεζες τις τελικές αποφάσεις της εποπτικής αρχής τον Νοέμβριο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν επιβάλλεται ή όχι να προχωρήσουν σε πρόσθετες αυξήσεις κεφαλαίου.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των stress test ικανοποίησαν την κυβέρνηση, τις διοικήσεις των τραπεζών και γενικά τους οίκους αξιολόγησης και τις αγορές καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν ενδόμυχοι φόβοι για κάποιο μη «καταγεγραμμένο» πρόβλημα.
Βέβαια, στην όλη διαδικασία βοήθησε και ο πολιτικός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος, καθώς το αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου και προκειμένου αυτή να είναι «θετική» δεν θα μπορούσε να υπάρχει εμφανής «τρύπα» κεφαλαίων στον τραπεζικό τομέα.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει βέβαια και η πραγματικότητα της οικονομίας των αναγκών, η οποία αποδεικνύει πόσο αδικαιολόγητοι είναι οι πανηγυρισμοί των τραπεζών που μπορεί να «άντεξαν», καθώς αυτή που δεν φαίνεται να αντέχει, είναι η ίδια η κοινωνία στα stress test των αλλεπάλληλων μνημονίων της λιτότητας  .

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή