Τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα της μικρής Τρικαλινής Ραφαέλας – Σε απεργία πείνας ετοιμάζεται να προχωρήσει η μητέρα της Reviewed by Momizat on . Σε απόγνωση έχει φτάσει μητέρα της μικρής Τρικαλινής Ραφαέλας η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε απεργία πείνας βλέποντας την μικρή της κόρη στην εντατική παί Σε απόγνωση έχει φτάσει μητέρα της μικρής Τρικαλινής Ραφαέλας η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε απεργία πείνας βλέποντας την μικρή της κόρη στην εντατική παί Rating: 0

Τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα της μικρής Τρικαλινής Ραφαέλας – Σε απεργία πείνας ετοιμάζεται να προχωρήσει η μητέρα της

paidaki
Σε απόγνωση έχει φτάσει μητέρα της μικρής Τρικαλινής Ραφαέλας η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε απεργία πείνας βλέποντας την μικρή της κόρη στην εντατική παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης να αντιμετωπίζει την “αδιαφορία” των αρμοδίων.

Μετά το περιστατικό που έζησε όλη η Ελλάδα με την μεταφορά της μικρής Ραφαέλας από την εντατική παίδων όπου ήταν το κατάλληλο περιβάλλον νοσηλείας της και την επιστροφή μετά από ένα σωρό παρεμβάσεις αυτή την φορά νέα δεδομένα μπαίνουν εμπόδιο στην θεραπείας της μικρής.

Συγκεκριμένα η γνωμάτευση του ειδικού νευροχειρούργου μπαίνει εμπόδιο στην μεταφορά της Ραφαέλας στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Great Ormont Street Hospital το οποίο είναι κατάλληλο για την νοσηλεία της, αλλά για να μεταφερθεί εκεί, σύμφωνα με τους Άγγλους γιατρούς πρέπει να υπάρχει ειδική γνωμάτευση από το νοσοκομείο και όχι να γίνει κατόπιν επιθυμίας των γονέων.

Σχετικό ΦΕΚ αναφέρει πως:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1759/1988 (Α’ 217).
2. Την 80079/4-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων” (Β’ 924).
3. Την ανάγκη καθορισμού ενιαίας διαδικασίας για την έγκριση της νοσηλείας στο εξωτερικό ασφαλισμένων όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας, ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α., εγκρίνεται με απόφαση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής. Η κατά τ’ ανωτέρω νοσηλεία παρέχεται στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος:

α. Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται.

β. Πάσχει από σοβαρό νόσημα που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα στην Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής του θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

γ. Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία προέγκρισης του φορέα, γιατί υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της περίπτωσής του.

δ. Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο.
Στις περιπτώσεις γ και δ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας του.

Άρθρο 2
Προκειμένου να γνωματεύσουν οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 3 απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:

1. Για τις περιπτώσει α και β του άρθρου 1, γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας.
Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιμετώπισής της στην Ελλάδα.
Ειδικότερα για την περίπτωση β απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωμάτευσης και βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ότι λόγω πληρότητας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό έγκαιρα.
2. Για την περίπτωση γ του άρθρου 1 απαιτείται:
α. Γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιμετώπισης του περιστατικού και
β. Γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται με λεπτομέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς και να επισημαίνεται η αδυναμία αντιμετώπισής του στην Ελλάδα και ότι η καθυστέρηση μετάβασης στο εξωτερικό εγκυμονούσε κινδύνους για τη ζωή του ασφαλισμένου.
3. Για την περίπτωση δ του άρθρου 1 απαιτείται ο ασφαλισμένος να υποβάλει γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας.

Και εμείς ρωτάμε….

– Αν το πρόβλημα της Ραφαέλας δεν χρήζει νοσηλείας στο εξωτερικό αφού η κατάσταση της στην Ελλάδα παραμένει κρίσιμη και στάσιμη… τότε τι άλλο πρέπει ακόμα να πάθει αυτή η μικρή ψυχή… για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αγγλίας;

– Είναι δυνατόν να γίνει νοσηλεία και αποθεραπεία σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα όπως υπόγραψε ο Δ/ντης της Νευροχειρουργικής κλινικής αφού αυτή τη στιγμή το Ιπποκράτειο θεωρείται «καλύτερο» αλλά η κατάσταση παραμένει στάσιμη…;

Αυτά είναι κάποια από τα πολλά ερωτήματά μας και ελπίζουμε την επόμενη φορά να γράψουμε για την μεταφορά της Ραφαέλας στο εξωτερικό για την περαιτέρω θεραπείας της… Το ελπίζουμε!
kalabakacity

Αφήστε το σχόλιο σας