“Τελευταία ευκαιρία” για τοπικές επενδύσεις από το τοπικό LEADER – Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα στην Αναπτυξιακή Τρικάλων (ΚΕΝΑΚΑΠ) Reviewed by Momizat on . Μέχρι την Παρασκευή 7 AΑυγούστου 2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) για υπαγωγή τ Μέχρι την Παρασκευή 7 AΑυγούστου 2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) για υπαγωγή τ Rating: 0

“Τελευταία ευκαιρία” για τοπικές επενδύσεις από το τοπικό LEADER – Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα στην Αναπτυξιακή Τρικάλων (ΚΕΝΑΚΑΠ)

Kenakap

Μέχρι την Παρασκευή 7 AΑυγούστου 2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) για υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν σε τομείς όπως η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, επενδύσεις εστίασης και η υποστήριξη των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και παροχής υπηρεσιών.
kenakap_
Ειδικότερα η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) ανακοίνωσε την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER με τίτλο: «Σύγκλιση της Τρικαλινής Υπαίθρου» του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Στόχοι του τοπικού προγράμματος LEADER είναι η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του αγροδιατροφικού τομέα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η προκήρυξη αυτή είναι και η τελευταία που δημοσιεύει η τοπική αναπτυξιακή εταιρεία για το τοπικό πρόγραμμα LEADER 2007-2015. Η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LEADER της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, είναι ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 681.571,49€ το οποίο όμως αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από αδιάθετα του προγράμματος που εκτιμούνται σε 850.000,00 € περίπου.

Μέσω των δράσεων της 4ης προκήρυξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επιδότηση έως και 50% του κόστους της επένδυσης μεταξύ άλλων σχέδια (ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή/και εκσυγχρονισμοί υφισταμένων) στους ακόλουθους τομείς:
 α) μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (κρέας, γάλα, αυγά, οίνος, δημητριακά, άνθη, οπωροκηπευτικά, μέλι, αρωματικά φυτά και βότανα, κ.α.),
 β) επιχειρήσεις αναψυχής και εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία,
 γ) μικρές βιοτεχνικές μονάδες (βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, κλπ.),
 δ) επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (φούρνοι και επιχειρήσεις αρτοσκευασμάτων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, εργαστήρια ζυμαρικών, κ.α) και

 ε) Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, (μικρά παντοπωλεία, μαγαζιά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και ποτών, κ.α.) και ανάπτυξης του τουρισμού (μονάδες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σχέδια τουριστικής προβολής της περιοχής, κ.α.),
Το πρόγραμμα LEADER εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές του νομού Τρικάλων, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην προκήρυξη αλλά και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ (www.kenakap.gr).
Οι Φάκελοι που θα κατατεθούν μέχρι 7/8/2015 στην συνέχεια θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που γνωμοδοτικά θα εισηγηθεί για την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της εταιρείας. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης κατόπιν θα υποβληθούν προς λήψη απόφασης έγκρισης ή απόρριψης στην ΕΔΠ L, που είναι το όργανο λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του προγράμματος LEΑDER.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας: Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα καθώς και στα τηλέφωνα: 24320-75250/25370 ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kenakap.gr, όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα αρχεία της 3ης προκήρυξης.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή