Τεράστιο πρόστιμο 400.000 ευρώ για αδήλωτους εργάτες στη Λάρισα Reviewed by Momizat on . Ανηλεείς ποινές που απειλούν µε οικονοµική εξόντωση εύρωστες κατά τα λοιπά αγροτικές εκµεταλλεύσεις, καταγράφονται το τελευταίο διάστηµα στις αγροτικές περιοχές Ανηλεείς ποινές που απειλούν µε οικονοµική εξόντωση εύρωστες κατά τα λοιπά αγροτικές εκµεταλλεύσεις, καταγράφονται το τελευταίο διάστηµα στις αγροτικές περιοχές Rating: 0

Τεράστιο πρόστιμο 400.000 ευρώ για αδήλωτους εργάτες στη Λάρισα

Τεράστιο πρόστιμο 400.000 ευρώ για αδήλωτους εργάτες στη Λάρισα

Ανηλεείς ποινές που απειλούν µε οικονοµική εξόντωση εύρωστες κατά τα λοιπά αγροτικές εκµεταλλεύσεις, καταγράφονται το τελευταίο διάστηµα στις αγροτικές περιοχές. Η Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει να έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τις αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς αρκεί µια µέρα απασχόλησης χωρίς εργόσηµο για τον καταλογισµό προστίµου ύψους 10.500 ευρώ για κάθε εργάτη. Μια µέρα δυσκολιών στην εξέυρεση δηλωµένου προσωπικού κατά τη συγκοµιδή, µπορεί να τινάξει στον αέρα τους κόπους µιας ζωής σε µια οικογενειακή αγροτική επιχείρηση που κατά τα λοιπά δεν έχει κανένα άλλο πρόβληµα.

Αναµφίβολα, κάποιοι σ’ αυτή την κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού χώρου και να προσαρµόσουν αν µη τι άλλο το ποινολόγιο που έχει θεσπισθεί για τις βιοµηχανίες και τις λοιπές επιχειρήσεις, βάζοντας σε διαφορετική µοίρα την υπόθεση των εποχικών αγρεργατών.

Κατά τα λοιπά, σε εξέλιξη βρίσκεται η προώθηση σχεδίου Κ.Υ.Α. σύµφωνα µε το οποίο τροποποιείται και αναδιαµορφώνεται το ανώτατο όριο των θέσεων εργατών γης και κτηνοτροφίας, πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020.

Πηγή: agronews.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή