Και στη ΔΕΚΑ ελεγχος πλαστών πιστοποιητικών για συμβασιούχους; Reviewed by Momizat on . Την αλλαγή της τελευταίας στιγμής («υπαιτιότητα του υπαλλήλου») περιλαμβάνει ο Ν.4250/2014«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Την αλλαγή της τελευταίας στιγμής («υπαιτιότητα του υπαλλήλου») περιλαμβάνει ο Ν.4250/2014«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Rating: 0

Και στη ΔΕΚΑ ελεγχος πλαστών πιστοποιητικών για συμβασιούχους;

Και στη ΔΕΚΑ ελεγχος πλαστών πιστοποιητικών για συμβασιούχους;

Την αλλαγή της τελευταίας στιγμής («υπαιτιότητα του υπαλλήλου») περιλαμβάνει ο Ν.4250/2014«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που δημοσιεύθηκε στο: ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014, ως λόγο για την απόλυση των συμβασιούχων των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν παρανόμως σε αορίστου χρόνου. Πρόκειται για 50.000 υπαλλήλους (οι περισσότεροι – περί τους 35.000-  με το γνωστό ΠΔ Παυλόπουλου) των οποίων με βάση το άρθρο 42 του  Ν.4250/2014 θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος των πιστοποιητικών.  Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) και την τελική απόφαση σχετικά με τα πλαστά η μη πιστοποιητικά θα λαμβάνει το ΑΣΕΠ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιος θα αποφασίζει για την υπαιτιότητα ή μη του υπαλλήλου, στις «οριακές» περιπτώσεις καθώς είναι προφανές ότι κάθε υπάλληλος θα επιχειρήσει να επιρρίψει ευθύνες στην υπηρεσία του.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή