Τι προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Reviewed by Momizat on . Τα νέα σημεία του Αναπτυξιακού Νόμου παρουσιάσε  ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, σε συνέντευξη του, στους εκπροσ Τα νέα σημεία του Αναπτυξιακού Νόμου παρουσιάσε  ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, σε συνέντευξη του, στους εκπροσ Rating: 0

Τι προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Τι  προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Τα νέα σημεία του Αναπτυξιακού Νόμου παρουσιάσε  ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, σε συνέντευξη του, στους εκπροσώπους του Τύπου.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι μικρο μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης ίδιων κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό προτείνετε η δημιουργία ενός Fund στο οποίο θα υπαχθούν οι ΜΜΕ. Το fund θα είναι εισηγμένη εταιρεία ώστε να ελέγχεται από όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς.
  2. Υπάρχει απουσία ενός μηχανισμού αξιόπιστης μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Δημιουργία ενός Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Η οργάνωση θα αναληφθεί από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που θα αξιολογεί την φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και θα δίνει μια διαβάθμιση η οποία θα είναι δημόσια. Η διαβάθμιση της εταιρίας θα είναι προϋπόθεση για την ένταξη της στον αναπτυξιακό νόμο.
  3. Η χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι σε χαμηλά επίπεδα (0,3% του ΑΕΠ) πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί την έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα αποτελεί και ιδιαίτερο κριτήριο επιλεξιμότητας.
  4. Υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας… Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης. Χωρίς νέα μαζική απασχόληση, η χώρα και η κοινωνία θα καταρρεύσει.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή