Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει Reviewed by Momizat on . ΝΕΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υποχρεωτική η αυτοαπογραφή των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) To Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την Υ ΝΕΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υποχρεωτική η αυτοαπογραφή των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) To Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την Υ Rating: 0

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει

ΝΕΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποχρεωτική η αυτοαπογραφή των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

To Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την Υ.Α. K1-941οικ./12 όπως τροποποιήθηκε με την Κ1-1136/12 και την διευκρινιστική εγκύκλιο Κ1-1184/12-06-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από 2/7/2012 ξεκινάει η διαδικασία αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ η οποία είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι εταιρείες, των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/11, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής γίνεται με δύο τρόπους:

Α. Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. .(www.businessportal.gr ), είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ). Η σχετική αίτηση –δήλωση υποβάλλεται από τα πρόσωπα εκείνα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET.

Β. Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Τρικάλων, η οποία θα διενεργήσει την εγγραφή.

Η αυτοαπογραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) είναι υποχρεωτική και για όσους έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών τους, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται αυτά σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Σημειώνουμε, ότι, αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Το προσωπικό του Επιμελητηρίου βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση στα τηλέφωνα: 2431027493 επιλογή 3 και 2431074720.

Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο

Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο παρουσίασε στο EuroworkingGroup, η ελληνική πλευρά. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και μειώσεις φόρων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φυσικά πρόσωπα καθώς και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, μόλις το επιστρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Τέλος, το αναπτυξιακό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας την επόμενη δεκαετία θα στηριχθεί σε εννέα εξωστρεφείς 9 τομείς που η Ελλάδα έχει ή μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Βιβλιάρια ασθενείας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

η δυνατότητα να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας δίνει σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό, προσωρινή δικαστική απόφαση που εξέδωσε το 1ο τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Σύμφωνα με την 66/2014 δικαστική απόφαση που κατέθεσαν 96 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ από την Πάτρα, υποχρεώνεται ο ΟΑΕΕ να θεωρήσει τα βιβλιάρια ασθενείας για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Συμψηφισμός οφειλών

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το νέο καθεστώς συμψηφισμού των οφειλών που προέρχονται από ΦΠΑ με αντίστοιχες απαιτήσεις, όχι μόνο μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, αλλά και μεταξύ των ιδιωτών. Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αν και το νέο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2015.

 

Έναρξη του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Την έναρξη του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» κήρυξαν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Εργασίας και Παιδείας. Το ύψος των πόρων θα φτάσει τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων θα διατεθούν στην κατάρτιση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Εκθέσεις DOMICATEC, ELECTROTEC, ΧΡΩΜΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, MEDWOOD

Οι Εκθέσεις DOMICATEC, ELECTROTEC, ΧΡΩΜΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, MEDWOOD θα διεξαχθούν παράλληλα 8-11 Μαίου 2014 στο κέντρο Metropolitan Expo στο Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος.

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Εξοπλισμού SEOUL FOOD & HOTEL

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Εξοπλισμού SEOUL FOOD & HOTEL θα διεξαχθεί 13-16 Μαϊου 2014 στην Κορέα.

Πληρ: ΟΠΕ τηλ. 2310510047

10η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών LIBYA BUILD

Η 10η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών LIBYA BUILD θα διεξαχθεί στην Λιβύη 19-22 Μαίου 2014.

Πληρ: ΟΠΕ τηλ. 210-9982320

Έκθεση ΕΟΡΔΑΙΑ 2014

Η Έκθεση ΕΟΡΔΑΙΑ 2014 θα διεξαχθεί 30 Μαϊου έως 5 Ιουνίου 2014 στην Πτολεμαϊδα.

Πληρ: Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας τηλ. 2463027265

 

Διεθνής Έκθεση STEVIA TASTEFUL 2014

Η Διεθνής Έκθεση STEVIA TASTEFUL 2014 θα διεξαχθεί 19-20 Ιουνίου 2014 στο Βερολίνο.

Πληρ:www.wso-site.com

 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων-Ποτών FANCY FOOD SHOW NEW YORK

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων-Ποτών FANCY FOOD SHOW NEW YORK θα διεξαχθεί 29 Ιουλίου έως 1 Ιουλίου 2014 στην Νέα Υόρκη. Αιτήσεις συμμετοχής έως 17 Φεβρουαρίου 2014.

Πληρ: ΟΠΕ τηλ. 2109982169

Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων GREECE WELCOMES YOU TO LONDON

Η Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων GREECE WELCOMES YOU TO LONDON θα διεξαχθεί 3-6 Ιουλίου 2014 στο Λονδίνο στο Olympia National Hall.

Πληρ: Greek Agora Expo τηλ. 2311820520, www.greekagoraexpo.net

 

Η Έκθεση INDONESIA BUILDING MECHANICAL & ELECTRICAL EXPO

Η Έκθεση INDONESIA BUILDING MECHANICAL & ELECTRICAL EXPO 2014 θα διεξαχθεί 14-16 Αυγούστου 2014 στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Πληρ: Κρεμλή Άννα τηλ. 2121004102

Διεθνής Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών ASIAFRUIT LOGISTICA

Η Διεθνής Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών ASIAFRUIT LOGISTICA θα διεξαχθεί 3-5 Σεπτεμβρίου 2014 στο Χονγκ-Κονγκ.

Πληρ: ΟΠΕ τηλ. 2310510047

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων-Ποτών FINE FOOD AUSTRALIA

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων-Ποτών FINE FOOD AUSTRALIA θα διεξαχθεί 15-18 Σεπτεμβρίου 2014 στην Μελβούρνη.

Πληρ: ΟΠΕ τηλ. 2310510047

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εκποίηση στρατιωτικών οχημάτων

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί ο δ/σμός για την εκποίηση στρατιωτικών υλικών και οχημάτων για το Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου Αγ. Στέφανος Αττικής.

Πληρ: Στρατόπεδο Παπαβασιλοπούλου τηλ. 2108161688

Επιχειρείστε ηλεκτρονικά!

Γίνετε μέλος στο Portal του Επιμελητηρίου και αποκτήστε μοναδικά προνόμια ΔΩΡΕΑΝ:

•  Δημιουργήστε την δική σας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Micro-site)

•  Αποκτήστε το δικό σας εταιρικό e-mail

•  Άμεση και Συνεχής Επιχειρηματική Ενημέρωση

•  Πληρωμή των συνδρομών σας Online

…και άλλα πολλά, με ένα μόνο ΚΛΙΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Τρικάλων: 24310-27493, 24310-25004, e-mail: info@trikala-chamber.gr

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 17.00 ΈΩΣ 20.00.

ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 18.00 ΈΩΣ 20.00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 19.00 ΈΩΣ 20.00.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή