ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤO ΓΚΡΑΤΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERΑSMUS+ Reviewed by Momizat on .       Στην πόλη Γκράτς της Αυστρίας βρέθηκαν 4 καθηγητές του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Τρικάλων από τις 8 έως τις 14 Μαΐου του 2016, συμμε       Στην πόλη Γκράτς της Αυστρίας βρέθηκαν 4 καθηγητές του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Τρικάλων από τις 8 έως τις 14 Μαΐου του 2016, συμμε Rating: 0

ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤO ΓΚΡΑΤΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERΑSMUS+

ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤO ΓΚΡΑΤΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERΑSMUS+

 

 

 

Στην πόλη Γκράτς της Αυστρίας βρέθηκαν 4 καθηγητές του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Τρικάλων από τις 8 έως τις 14 Μαΐου του 2016, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ipads/tablets».

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από το 1ο Ε.Κ. Τρικάλων με σκοπό να εκπαιδεύσει τους καθηγητές του τομέα Πληροφορικής που ανήκουν στο δυναμικό του, ώστε:

  • Να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αναβαθμίζουν τον παλαιό εργαστηριακό εξοπλισμό εφαρμόζοντας απλές καινοτόμες ιδέες με ενσωμάτωση συσκευών ipads/tablets.
  • Να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες πολύτιμες για την σωστή επιλογή των κατάλληλων συσκευών ipads/tablets τις οποίες θα εισάγουν στην τάξη.
  • Να γνωρίσουν τρόπους χρησιμοποίησης των συσκευών ipads/tablets στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Να έρθουν σε επαφή με τις υπάρχουσες εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για ipads/tablets.
  • Να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους και να μπορούν να αναζητούν νέους τρόπους χρήσης των συσκευών ipads/tablets κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των μαθητών. Φυσικά, η αναζήτηση των νέων αυτών τρόπων θα λαμβάνει κάθε φορά υπ’ όψιν τις συνθήκες διδασκαλίας και τις προσδοκίες των μαθητών.

 

Ξεφεύγοντας από το στενό πλαίσιο της χρήσης των νέων συσκευών, μπορούμε με μία πιο προσεκτική ματιά, να εντοπίσουμε και άλλα θετικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης. Για παράδειγμα, θα αποτελούσε σοβαρή παράβλεψη αν δεν αναφέραμε την προώθηση του διαπολιτισμικού υπόβαθρου των εκπαιδευτικών του κέντρου μας. Ακόμη περισσότερο οφείλουμε να τονίσουμε την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης του 1ου Ε.Κ Τρικάλων. Αν και η προώθηση αυτή γίνεται εύκολα αποδεκτή και κατανοητή, αναφέρουμε ορισμένα βασικά σημεία της:

  • Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες.
  • Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τον πολιτισμό μιας ευρωπαϊκής χώρας.
  • Αναπτύσσονται δεσμοί ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας φιλοξενίας, γεγονός το οποίο δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη κοινής δράσης.

 

Αναλύοντας περισσότερο τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  • Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσονται καθημερινά νέες προσεγγίσεις, εφαρμόζονται νέες τεχνικές και εισάγονται νέες ιδέες. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να γνωρίσει τις εξελίξεις είναι η παρουσία του σε εκπαιδευτικούς ή μη οργανισμούς οι οποίοι πρωτοπορούν σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.
  • Το επαγγελματικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών ενισχύεται σημαντικά. Όσοι γνωρίζουν, έστω και λίγο, τα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορούν να αντιληφθούν την αξία της συνεχούς εξέλιξης του εκπαιδευτικού.

Η κατάρτιση των τεσσάρων εκπαιδευτικών του 1ου Ε.Κ. Τρικάλων στο Γκρατς πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Atempo. Με έτος ίδρυσης το 2000 ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει γνωρίσει μια αλματώδη ανάπτυξη. Οι 80 περίπου εργαζόμενοι σε αυτό εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές με κύριο σκοπό την εξασφάλιση όρων ισότητας στους ανθρώπους. Από την εκπαίδευση έως την παραγωγή απλών εγχειριδίων  (easy to read) και την εύρεση εργασίας σε νέους, η Atempo έχει να επιδείξει ένα αξιοζήλευτο έργο. Με πρωτοποριακό τρόπο, χρησιμοποιεί μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών ipads.

Στις ημέρες της κατάρτισής τους στους χώρους της Atempo, οι εκπαιδευτές του 1ου Ε.Κ. Τρικάλων παρακολούθησαν άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ειδικούς. Παράλληλα, συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς άλλων εθνικοτήτων στην παραγωγή ψηφιακού υλικού με τη χρήση ipads. Χρησιμοποιήσαν ένα πλήθος από εφαρμογές σε ipads, για δημιουργία online κουίζ, διδασκαλία αλγορίθμων, δημιουργία παρουσιάσεων/βίντεο, μελέτη φυσικών φαινομένων και άλλες.

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ένα πρωτοποριακό σχολείο μέσης εκπαίδευσης στην πόλη Jennersdorf της Αυστρίας.  Στο εν λόγω σχολείο η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, χρησιμοποιεί καθημερινά συσκευές ipad στα σχολικά μαθήματα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα καινοτόμα μαθήματα και να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς του εν λόγω σχολείου. Το οφέλη που αποκόμισαν ήταν πολλαπλά.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή