Τρίκαλα – Προστασία και αξιοποίηση των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Reviewed by Momizat on . Η προϊσταμένη της ΕΦΑ Τρικάλων κα Κρυσταλλία Μαντζανά και ο κ. Γ. Κολομπότσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείω Η προϊσταμένη της ΕΦΑ Τρικάλων κα Κρυσταλλία Μαντζανά και ο κ. Γ. Κολομπότσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείω Rating: 0

Τρίκαλα – Προστασία και αξιοποίηση των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Τρίκαλα – Προστασία και αξιοποίηση των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Η προϊσταμένη της ΕΦΑ Τρικάλων κα Κρυσταλλία Μαντζανά και ο κ. Γ. Κολομπότσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Τρικάλων προετοίμασαν και κατέθεσαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας φακέλους για 8 έργα, προς ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Oι δυο προϊστάμενοι κατέληξαν στις 8 προτάσεις, που αφορούν μνημεία σε ένα μεγάλο φάσμα του νομού, τρια εξ αυτών στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας.

Αναλυτικά η συνολική πρόταση της Κρυσταλλίας Ματζανά και του Γ. Κολομπότσιου έχει ως εξής:

1. «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», με προϋπολογισμό 1.850.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά σε επεμβάσεις στα υφιστάμενα κατάλοιπα της αρχαίας Τρίκκης, που βρίσκονται στο κέντρο των Τρικάλων και σε τμήματα του βυζαντινού κάστρου της πόλης.

Η Τρίκκη αποτελούσε την πρωτεύουσα της τετραρχίας Εστιαιώτιδας που καταλάμβανε την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας. Σήμερα στο χώρο εντοπίζονται τα κατάλοιπα τεσσάρων οικοδομημάτων (τμήμα κτιρίου και στοάς ελληνιστικών χρόνων, τμήμα λουτρού ρωμαϊκών χρόνων και μεσοβυζαντινός ναός).

Το βυζαντινό κάστρο αντικατέστησε την ακρόπολη της αρχαίας Τρίκκης. Η θέση του ήταν στρατηγικής σημασίας καθώς έλεγχε τα περάσματα από και προς τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Το μνημείο καταλαμβάνει έκταση είκοσι περίπου στρεμμάτων και έχει τυπική μορφή βυζαντινής οχύρωσης.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο χώρο της Τρίκκης αφορούν στη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας, στερεωτικές – αναστηλωτικές επεμβάσεις, κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου ομβρίων υδάτων και διαμόρφωση πλατώματος θέασης/εισόδου και διαδρομών κίνησης επισκεπτών. Στο Κάστρο θα αποκατασταθεί το κατεστραμμένο δυτικό τμήμα, θα αποψιλωθεί η βλάστηση περιμετρικά των τειχών και θα κατασκευαστεί αποστραγγιστικό δίκτυο

2. «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Πελλίνας και του ελληνιστικού Τύμβου Πετροπόρου, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων, Περ. Θεσσαλίας» με προϋπολογισμό 1.695.000 ευρώ.

Πέλιννα - Βικιπαίδεια

Στην περιοχή του Πετροπόρου και σε γειτνίαση με την Ε.Ο Λάρισας – Τρικάλων στη θέση «Πααιογαρδίκι», εντοπίζονται τα λείψανα της αρχαίας Πέλιννας. Η ακρόπολη τειχίστηκε κατά την αρχαϊκή εποχή, ενισχύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο και η χρήση της συνεχίστηκε έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Η ελληνιστική Πέλιννα διέθετε τρία νεκροταφεία. Ο οικισμός του Πετροπόρου έχει οικοδομηθεί πάνω σε μέρος του νότιου νεκροταφείου. Ο ελληνιστικός τύμβος του 3ου π.Χ. αι., εντάσσεται στο νότιο νεκροταφείο και βρίσκεται στα βόρεια όρια του οικισμού. Ανήκει στον τύπο του “μακεδονικού” μονοθάλαμου καμαροσκεπούς τάφου με δρόμο που καλυπτόταν με τύμβο.

Το έργο που θα υλοποιηθεί αφορά στη συνέχιση της ανασκαφής στο ΝΔ τμήμα της Πέλιννας, τη διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών, όπως και την αποκατάσταση του Τύμβου που βρίσκεται εντός του οικισμού όπως προαναφέρθηκε.

3. «Συντήρηση τοιχογραφιών και τέμπλου του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κρήνης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας» με προϋπολογισμός: 85.000 ευρώ.

Ο Ιερός ναός του Αγίου Νικολάου Κρήνης είναι μονόχωρος δρομικός με τετράγωνο νάρθηκα, ενώ παλιότερα έφερε στοά στη νότια εξωτερική πλευρά του. Χρονολογείται πιθανότατα στον 13ο αιώνα. Είναι κατάγραφος με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, ενώ το τέμπλο του χρονολογούνται στα τέλη του 18ου αιώνα. Επειδή αρκετά τμήματα των τοιχογραφιών παρουσιάζουν αποκόλληση από την λιθοδομή και η ζωγραφική επιφάνεια έχει υποστεί αλλοιώσεις, θα εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τους.

4. «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου, Π.Ε. Τρικάλων», με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ.

Ο ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αχλαδοχωρίου είναι βυζαντινός σταυρεπίστεγος ναός και χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα. Ο ναός δέχθηκε μεταγενέστερες προσθήκες κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Στο εσωτερικό του φέρει τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής περιόδου, οι περισσότερες εκ των οποίων χρονολογούνται στον 18ο αι.

Επειδή η ζωγραφική επιφάνεια έχει υποστεί φθορές και αλλοιώσεις, θα εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

5. «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων», με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ.

Πρόκειται για μονόχωρο δρομικό ναό που στεγάζεται με ημικυλινδρική καμάρα και ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική κόγχη. Χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα. Στο μνημείο σώζονται τρία στρώματα τοιχογραφιών που χρονολογούνται στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Οι μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στον κυρίως ναό  χρονολογούνται στο 1781, βάσει γραπτής επιγραφής στο δυτικό τοίχο επάνω από το υπέρθυρο της εισόδου.

6. «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δήμου Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

Ο Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στον οικισμό Ψήλωμα του Δ. Μετεώρων. Πρόκειται για τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 18ου αιώνα (1791).

Οι επεμβάσεις που θα εκτελεστούν αφορούν στην αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων, τη στερέωση των τοιχογραφιών, τη στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, την αποστράγγιση των υδάτων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κ.α.

7. «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην είσοδο της Οξύνειας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής της Πίνδου. Πρόκειται για επιμήκη ναό αποτελούμενο από δύο συνεχόμενα μονόχωρα τμήματα στεγαζόμενα με τρούλους, με καμαροσκεπή νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Εσωτερικά, ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες Χιοναδιτών ζωγράφων, που χρονολογούνται το 1779.

Η προτεινόμενη Πράξη αποτελείται από δυο υποέργα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά σε επεμβάσεις αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του μνημείου, απορροή των υδάτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος κ.α., ενώ το δεύτερο αφορά στη συντήρηση των τοιχογραφιών του ναού.

8. «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων», με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική, μεγάλων διαστάσεων, με νάρθηκα -Γυναικωνίτη στη δυτική πλευρά. Εσωτερικά είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που αποτελούν έργο συνεργείου Χιοναδιτών ζωγράφων. Σύμφωνα με επιγραφή ο ναός ανεγέρθηκε το 1812. Tο μνημείο είχε δεχθεί αρκετές νεωτερικές επεμβάσεις που αλλοίωσαν τοχαρακτήρα του και υπονόμευσαν τη στατική του επάρκεια.

Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτελέστηκε το έργο της αποκατάστασης του ναού. Με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ θα συντηρηθούν οι τοιχογραφίες του, που παρουσιάζουν φθορές από την εισερχόμενη υγρασία και τις άστοχες παλαιότερες επεμβάσεις.

krinitrikalon.gr

Σχόλια (1)

  • Δικαιόπολης

    Διαπιστώνω ότι πάλι το αρχαίο ομηρικό Πότνειο η πρωτεύουσα των Αιθήκων, που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Άγιος Προκόπιος και Καλόγεροι είναι έξω από τον κατάλογο των μνημείων που είναι προς προστασία. Μήπως ο Δήμος Πύλης πρέπει να κάνει κάτι.

    Απάντηση

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή