Τρίτη κοινωνική δομή για δωρεάν μαθήματα, αυτή τη φορά σε μουσική και χορό Reviewed by Momizat on . Στο πρότυπο των δωρεάν μαθημάτων από φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά και σε  λειτουργία Κοινωνικής Δομής Μουσικής και Χορού. Με Στο πρότυπο των δωρεάν μαθημάτων από φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά και σε  λειτουργία Κοινωνικής Δομής Μουσικής και Χορού. Με Rating: 0

Τρίτη κοινωνική δομή για δωρεάν μαθήματα, αυτή τη φορά σε μουσική και χορό

Τρίτη κοινωνική δομή για δωρεάν μαθήματα, αυτή τη φορά σε μουσική και χορό

Στο πρότυπο των δωρεάν μαθημάτων από φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά και σε  λειτουργία Κοινωνικής Δομής Μουσικής και Χορού. Με αυτή θα παρέχεται δωρεάν εκμάθηση Χoρού και Μουσικής σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές σε συνεργασία με Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Χορευτικούς Συλλόγους, Χορευτικούς Ομίλους, Συλλόγους, Σχολές Χορού. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων  οι οποίοι θα ενταχθούν σ’ αυτό μετά από αίτησή τους και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
οπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας – Πολιτισμού κ. Γρ. Καρκανιάς, δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές των οποίων και οι δυο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, όπως επίσης και για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στον Δήμο Τρικκαίων για την υποβολή σχετικής αίτησης. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Δ. Α. Τ.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.

3. Κάρτα ανεργίας γονέων.

4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.

5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή Ενισχυτική Διδασκαλίας.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα.

Η επιλογή των μαθητών στο πρόγραμμα αυτό θα γίνει από  την Οργανωτική Επιτροπή της Κοινωνικής Δομής Μουσικής και Χορού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που θα προκύψει μετά από την αξιολόγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου και τη διαθεσιμότητα θέσεων. Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου όπου κριθεί απαραίτητο.

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, όπου κριθεί απαραίτητο κατά την διενέργεια της αξιολόγησης, μπορεί να ζητήσει  ή να αναζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις γονέων ή κηδεμόνων θα υποβάλλονται στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων έως 16 Ιανουαρίου 2014. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή εφόσον θα υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Αφήστε το σχόλιο σας