Τροπολογία Βλαχογιάννη για το καθηκοντολόγιο των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης Reviewed by Momizat on . Πρωτοβουλία του Ηλία Βλαχογιάννη, για την εξομοίωση του καθηκοντολογίου των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το υπόλοιπο τακτικό πυροσβεστικό προσωπικό. Ο κ Πρωτοβουλία του Ηλία Βλαχογιάννη, για την εξομοίωση του καθηκοντολογίου των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το υπόλοιπο τακτικό πυροσβεστικό προσωπικό. Ο κ Rating: 0

Τροπολογία Βλαχογιάννη για το καθηκοντολόγιο των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Τροπολογία Βλαχογιάννη για το καθηκοντολόγιο των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Πρωτοβουλία του Ηλία Βλαχογιάννη, για την εξομοίωση του καθηκοντολογίου των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το υπόλοιπο τακτικό πυροσβεστικό προσωπικό.

Ο κ. Βλαχογιάννης ως πρώτος υπογράφων σε Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος κ.λ.π.», στο οποίο ήταν ο κύριος εισηγητής εκ μέρους της ΝΔ, την οποία υπογράφουν ακόμη 14 Βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Α. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ (Ν. Αχαϊας) και Δ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ (Ν. Δράμας), και την οποία έκανε δεκτή ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη, επιτυγχάνει την εναρμόνιση των καθηκόντων  των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού.

Αίτημα δίκαιο, καθώς οι εν λόγω συμπολίτες μας, αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, και η αλλαγή αυτή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

            Παραθέτουμε την Τροπολογία, όπως κατατέθηκε στη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων.

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

          Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

          Με την προτεινόμενη τροπολογία επιχειρείται η κατά νόμον υπηρεσιακή εξίσωση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με το λοιπό τακτικό πυροσβεστικό προσωπικό. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και η Πολιτεία για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος υποχρεούται να εναρμονίσει την υπηρεσιακή τους κατάσταση και το καθηκοντολόγιό τους με αυτό του λοιπού προσωπικού, αναθέτοντας σε αυτούς πλήρη πυροσβεστικά καθήκοντα προς την κατεύθυνση της σταδιακής ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο άρθρο 99 του Σ/Ν προστίθεται νέα παράγραφος υπό τον αριθμό 5 που έχει ως εξής:

«5. Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εναρμονίζονται με αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου».

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή