Τροπολογία για τα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών, και από τον Η. Βλαχογιάννη Reviewed by Momizat on . Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου: Άλλη μια πρωτοβουλία του Ηλία ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, υπέρ των αγροτών, σε συνεργα Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου: Άλλη μια πρωτοβουλία του Ηλία ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, υπέρ των αγροτών, σε συνεργα Rating: 0

Τροπολογία για τα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών, και από τον Η. Βλαχογιάννη

Τροπολογία για τα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών, και από τον Η. Βλαχογιάννη

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

blaxogiannis_1000Άλλη μια πρωτοβουλία του Ηλία ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, υπέρ των αγροτών, σε συνεργασία με 29 ακόμη Βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με κατάθεση Τροπολογίας η οποία αφορά στα «Ενυπόθηκα – μη εξυπηρετούμενα δάνεια αγροτών», στην πρώην Α.Τ.Ε.

Ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ βουλευτές που υπέγραψαν την Τροπολογία, την οποία στη συνέχεια προσυπέγραψαν ακόμη 26 βουλευτές, και μέσω της οποίας δίνεται μια πραγματική ανάσα σε αγρότες με «κόκκινα δάνεια», τα οποία λόγω αντικειμενικών δυσκολιών αδυνατούν να εξυπηρετήσουν.

Μέσω της σχετικής Τροπολογίας που κατατέθηκε στις 23-1-14, σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υλοποιείται μια θετική παρέμβαση στο ζήτημα των «κόκκινων» ενυπόθηκων δανείων της πρώην Α.Τ.Ε., το οποίο αφορά  κυρίως μια ομάδα πολιτών με πολλά προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία και στους οποίους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξασφάλισης της αναγκαίας γεωργικής γης, ώστε να παράγουν προς όφελος των ίδιων και της ελληνικής γεωργίας.

 

Στην εισηγητική έκθεση τονίζεται πως η μη εξυπηρέτηση των δανείων των αγροτών, όπως γεωργών, κτηνοτροφών, αλιέων, μελισσοκόμων, οφείλεται στις διαρθρωτικές αδυναμίες του αγροτικού τομέα, στη χαμηλή επιχειρηματικότητα πολλών αγροτών, στην έλλειψη οργανωμένου συστήματος εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, στην κακή πίστη ορισμένων αγροτών αλλά και στη συχνά παράλογη διόγκωση των οφειλών με υψηλούς τόκους υπερημερίας ή/και μέσω ρυθμίσεων τους με ανακεφαλαίωση από την Τράπεζα.

Υπενθυμίζουμε, πως με το ισχύον καθεστώς, στα πλαίσια της εκκαθάρισης της Α.Τ.Ε., ο εκκαθαριστής εισπράττει τις απαιτήσεις, κινώντας τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, διαδικασία που εγκυμονεί ποικίλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

           

Παραθέτουμε την Εισηγητική Έκθεση, καθώς και την Προτεινόμενη Ρύθμιση, όπως κατατέθηκαν στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.


 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη προσθήκη επιδιώκεται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων οφειλών των αγροτών που απορρέουν από δάνεια για τα οποία έχουν εγγράφει υποθήκες υπέρ ΑΤΕ.

Μετά τη μεταβίβαση του τραπεζικά υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, το εναπομείναν τμήμα της Τράπεζας τέθηκε υπό εκκαθάριση. Μέρος του υπό εκκαθάριση τμήματος αποτελούν τα μη εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια σε αγρότες φυσικά πρόσωπα.

Τα δάνεια αυτά έχουν εμπράγματη διασφάλιση με υποθήκη αγρών, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, οικιών και λοιπών ακινήτων, συνολικού ύψους, μεγαλύτερου από το ύψος των δανείων.

Η μη εξυπηρέτηση των δανείων των αγροτών, όπως γεωργών, κτηνοτροφών, αλιέων, μελισσοκόμων, οφείλεται στις διαρθρωτικές αδυναμίες του αγροτικού τομέα, στη χαμηλή επιχειρηματικότητα πολλών αγροτών, στην έλλειψη οργανωμένου συστήματος εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, στην κακή πίστη ορισμένων αγροτών αλλά και στη συχνά παράλογη διόγκωση των οφειλών με υψηλούς τόκους υπερημερίας ή/και μέσω ρυθμίσεων τους με ανακεφαλαίωση από την Τράπεζα. Την αλματώδη αύξηση των οφειλών των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούσαν και οι αντίστοιχες εμπράγματες διασφαλίσεις.

Στα πλαίσια της εκκαθάρισης και της πραγματοποίησης του σκοπού αυτής, ο εκκαθαριστής, μεταξύ άλλων, εισπράττει τις απαιτήσεις, κινώντας τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, διαδικασία που εγκυμονεί ποικίλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με την προτεινόμενη προσθήκη υλοποιείται η βούληση της πολιτείας για μια θετική παρέμβαση στο πρόβλημα αυτό, που αφορά τόσο την Τράπεζα, όσο κυρίως μια ομάδα πολιτών με πολλά προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία και στους οποίους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξασφάλισης της αναγκαίας γεωργικής γης, ώστε να παράγουν προς όφελος των ίδιων και της ελληνικής γεωργίας, μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από:

–                       την οικονομική συγκυρία,

–                       την ανάγκη είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών της ATE ΑΕ,

–                       τη βούληση παραμονής της αγροτικής γης σε αγρότες,

–                       τη βούληση διατήρησης ή δημιουργίας βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

–                       τη βούληση υποστήριξης και διευκόλυνσης της εγκατάστασης νέων αγροτών και νέων επιστημόνων σε αγροτικές εκτάσεις αλλά και τη διασφάλιση της κοινωνικής γαλήνης στην ύπαιθρο,

–                       την εμπέδωση του κοινού περί δικαίου αισθήματος των πολιτών.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη προσθήκη, οι διατάξεις της οποίας αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους αγρότες, ορίζονται τα ακόλουθα:

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης προσθήκης προβλέπεται ότι στις υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών που έχουν εγγράφει στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο αν έχει εφαρμογή, υπέρ της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (στο εξής Τράπεζα), η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, και κατά αγροτών φυσικών προσώπων ή κατά τρίτων αγροτών φυσικών προσώπων επί αγροτικών ακινήτων τους ή αγροτικών παραγωγικών εγκαταστάσεών τους προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από τα δάνεια (όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας -περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και των τόκων υπερημερίας- εισφορές, έξοδα ή δαπάνες και λοιπά κονδύλια ως προσδιορίζονται στην οικεία δανειακή σύμβαση) για τη χορήγηση στους αγρότες φυσικά πρόσωπα βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων από την Τράπεζα αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν σε υπερημερία, εν όλω ή εν μέρει, το ποσό του δανείου για το οποίο έχει εγγράφει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου, αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και το δάνειο καθίσταται, αν δεν έχει ήδη καταστεί, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από το χρόνο αυτόν. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα, αγρότη φυσικού προσώπου, ή τρίτου φυσικού προσώπου, η υποθήκη ή η προσημείωση υποθήκης περιορίζεται από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια και κατά προτεραιότητα σε αυτό ή αυτά που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη ή τρίτου αυτού. Οριοθετούνται έτσι, οι ληξιπρόθεσμες μη εξυπηρετούμενες οφειλές των αγροτών για δάνεια από την ATE Α.Ε. που αφορούν αποκλειστικά στην αγροτική δραστηριότητα τους σε επίπεδο βιώσιμο και ορθολογικό.

Με τις παρ. 2 έως και 6 της προτεινόμενης προσθήκης καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού, σύμφωνα με την παρ. 1, ποσού του δανείου των αγροτών, με στόχο να διευκολυνθεί τόσο η είσπραξη των οφειλών από την ΑΤΕ ΑΕ, όσο και η εξόφληση των υποχρεώσεων των αγροτών με μέσα πιο ήπια και κοινωνικά δίκαια σε σύγκριση με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος προτείνεται η υπόψη προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ «Άρθρο…

Ενυπόθηκα δάνεια αγροτών

 

1. Στις υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών που έχουν εγγράφει στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο αν έχει εφαρμογή υπέρ της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (στο εξής Τράπεζα), η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και κατά αγροτών φυσικών προσώπων ή κατά τρίτων αγροτών φυσικών προσώπων επί αγροτικών ακινήτων τους ή αγροτικών παραγωγικών εγκαταστάσεών τους προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, oι οποίες απορρέουν από τα δάνεια – όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, εισφορές, έξοδα ή δαπάνες και λοιπά κονδύλια ως προσδιορίζονται στην οικεία δανειακή σύμβαση – για τη χορήγηση στους αγρότες φυσικά πρόσωπα βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων από την Τράπεζα αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν υπό υπερημερία, εν όλω ή εν μέρει, το ποσό του δανείου για το οποίο έχει εγγράφει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκες περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου, αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και το δάνειο καθίσταται, αν δεν έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από τον χρόνο αυτό. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα αγρότη φυσικού προσώπου ή τρίτου φυσικού προσώπου, η υποθήκη ή η προσημείωση υποθήκης περιορίζεται από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια και κατά προτεραιότητα σε αυτό ή αυτά που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη ή τρίτου αυτού.

  1. Το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό αυτό ποσό του δανείου δύναται να εξοφλείται από τον αγρότη εφάπαξ ή και τμηματικώς, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του εκκαθαριστή της Τράπεζας για το ύφος του. Το ύφος των τόκων υπερημερίας κάθε είδους προσαυξήσεων θα καθορίζεται από τον εκκαθαριστή, ανάλογα με τον χρόνο αποπληρωμής. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ύφος του συνόλου των καταβληθέντων ποσών (όσων έχουν ήδη καταβληθεί και όσων θα καταβληθούν) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 120% του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου, αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Ο ανώτερος χρόνος αποπληρωμής των δανείων αυτών, για την μεν πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται σε πέντε (5) έτη, για την δε δεύτερη περίπτωση σε επτά (7). Σε περίπτωση μη καταβολής εμπροθέσμως δύο συνεχών δόσεων από τις συμφωνηθείσες, το ανεξόφλητο ποσό του δανείου μετατρέπεται σε νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας από πέντε (5) έως δέκα (10) ετών με επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%). Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της εκτιμώμενης μισθωτικής αξίας του αγροτικού ακινήτου. Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη φυσικού προσώπου ή τρίτου αγρότη φυσικού προσώπου ή /και κύρια παραγωγική εγκατάστασή τους, στη σύμβαση του δανείου η Τράπεζα δικαιούται να εκμισθώνει το αγροτικό αυτό ακίνητο και να εκχωρεί το μίσθωμα του μισθίου αυτού σε αυτήν, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του νέου δανείου γίνεται από τα μισθώματα που θα εισπραχθούν από την εκμίσθωση του αγροτικού ακινήτου, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4, 5 και 6.

3. Τα αγροτικά ακίνητα εκμισθώνονται, για διάρκεια τριών (3) ετών, σε ενδιαφερόμενους μισθωτές των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4061/2012 (Α’ 66), αντί μισθώματος που προκύπτει μετά από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό. Για την επιλογή του μισθωτή εφαρμόζονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και επιπλέον το κάτωθι κριτήριο:

Υποψήφιος για μίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ATE ΑΕ αγροτικού ακινήτου με προσφορά ίση με την τιμή εκκίνησης, λαμβάνει βαθμό μηδέν (0).

Υποψήφιος για μίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ATE ΑΕ αγροτικού ακινήτου με προσφορά πλέον της τιμής εκκίνησης, για κάθε επιπλέον ποσοστιαία μονάδα (1%), λαμβάνει βαθμούς δέκα (10).

  1.  Η διαδικασία εκμίσθωσης των αγροτικών ακινήτων ανατίθεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος διατηρεί βάση δεδομένων στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα αγροτικά ακίνητα της Χώρας. Η γνωστοποίηση της πρόθεσης εκμίσθωσης, η υποβολή αιτήσεων και προσφορών από τους υποψήφιους μισθωτές, η επεξεργασία των αιτήσεων, η βαθμολόγηση βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων και η ανακήρυξη του τελικού δικαιούχου της μίσθωσης γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω αναρτημένης στο διαδίκτυο εφαρμογής.

Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης τίθεται τιμή εκκίνησης που αντιστοιχεί στην ετήσια δόση εξόφλησης του νέου δανείου, όπως αυτή έχει υπολογισθεί από τον εκκαθαριστή. Καθοριστική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου μισθωτή είναι η οικονομική προσφορά του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής εκκίνησης.

  1.  Η διακήρυξη εκμίσθωσης παραμένει ανοικτή επί δέκα πέντε (15) ημέρες. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την προσφορά του, γνωρίζοντας κάθε φορά το σύνολο της βαθμολογίας του. Εφόσον ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, επαναλαμβάνεται και με νέα τιμή εκκίνησης. Σε κάθε νέα διακήρυξη ο προηγούμενος μισθωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής επί ίσοις όροις με τους λοιπούς υποψήφιους. Ο ιδιοκτήτης του αγροτικού ακινήτου έχει δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης του αγροτικού ακινήτου του.

6.        Σε περίπτωση που η εκμίσθωση για οιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα μισθώματα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρημένου αγροτικού ακινήτου για το μη εξοφληθέν ποσό.»

Αθήνα, 23.01.14

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή