Τύποι διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις – Της Έφης Παπαστύλου Reviewed by Momizat on . Η διπλωματία αφορά το επάγγελμα, η την δραστηριότητα η της δεξιότητες των διεθνών σχέσεων, που συνήθως έχουν να κάνουν με τους εκπροσώπους μιας χώρας στο εξωτερ Η διπλωματία αφορά το επάγγελμα, η την δραστηριότητα η της δεξιότητες των διεθνών σχέσεων, που συνήθως έχουν να κάνουν με τους εκπροσώπους μιας χώρας στο εξωτερ Rating: 0

Τύποι διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις – Της Έφης Παπαστύλου

Τύποι διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις – Της Έφης Παπαστύλου

Η διπλωματία αφορά το επάγγελμα, η την δραστηριότητα η της δεξιότητες των διεθνών σχέσεων, που συνήθως έχουν να κάνουν με τους εκπροσώπους μιας χώρας στο εξωτερικό.

Στη σημερινή εποχή, η διπλωματία έχει αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις της για να επιστησει την προσοχή στην κοινωνική συνείδηση και στους νομικούς κανόνες που την αφορούν. Είναι μια τέχνη που ευνοεί τους σκοπούς των ατόμων και χωρών του εκπροσωπούν. 

Όπως γνωρίζουμε όλοι, το 90 τις εκατό όλων των λέξεων έχουν ελληνικές ρίζες. Το ίδιο ισχύει και για την διπλωματία, μιας και προέρχεται από την ελληνική λέξη «díploma»/ δίπλωμα, η οποία στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε διπλές πλάκες με επιγραφές πάνω τους, και είχαν εκδοθεί την τότε εποχή σε απεσταλμένους ως διαπιστευτήρια και έγγραφα που επιβεβαίωναν την εξουσία τους. Η κυριολεκτική έννοια αυτής της λέξης είναι ‘διπλό’, και η πρώτη επίσημη χρήση της λέξης «διπλωματία» ξεκίνησε στα τέλη του του XVI αιώνα, στην Αγγλία, το 1645.

Τι είναι η διπλωματία;

Στη σημερινή εποχή, η λέξη και έμπρακτη τέχνη της διπλωματίας μπορεί να οριστεί ως την «βασική δραστηριότητα αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και ειδικών φορέων εξωτερικών σχέσεων στην υλοποίηση στόχων, στόχων της εξωτερικής πολιτικής του κράτους, καθώς επίσης προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων κράτους στο εξωτερικό».

Τύποι (μορφές) της διπλωματίας

1. Πολιτική της ειρήνευσης

” ουσία αυτού του είδους της διπλωματίας είναι η ειρήνευση, δηλαδή η απροθυμία να επιδεινωθούν ή να υποκινηθούν οι αντιφάσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Αυτό προϋποθέτει διάφορες παραχωρήσεις για τις αντίθετες πλευρές σε ασήμαντα ζητήματα. Ένα καλό παράδειγμα αυτής της μορφής της διπλωματίας είναι μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας την παραμονή του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, όταν προσπάθησαν να αντισταθούν στις επιθετικές φιλοδοξίες του Χίτλερ.

2. Διπλωματία gunboat 

Η ουσία της διπλωματίας gunboat έχει να κάνει με την επίδειξη δύναμης για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Αυτός ο τύπος πήρε το όνομά του από τη λέξη “κανονιοφόρος” – ένα μικρό πλοίο με σοβαρό εξοπλισμό πυροβολικού. Η βάση της διπλωματίας των κανονιοφόρων, όπως θα το λέγαμε στα Ελληνικά, είναι η πλήρης αναγνώριση της νομιμότητας της χρήσης στρατιωτικής δύναμης για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Σε αντίθεση με τις κλασικές πολιτικές με τα πολύπλοκα παιχνίδια της, όλα τα είδη των ενώσεων, των αρχών και των σχέσεων με εκείνους που είναι απίθανο να προκαλέσουν ζημία είναι απλή και πρωτόγονη.

3. Διπλωματία δολαρίων/dollar diplomacy 

Αυτό το είδος διπλωματίας περιλαμβάνει τη χρήση οικονομικών μεθόδων (για παράδειγμα, δανείων) για την επίτευξη των στόχων του κράτους. Είναι η οικονομική υποδούλωση των μικρών κρατών και υποταγή στην κυριαρχία των μεγάλων ξένων τραπεζών και των βιομηχανικών εταιρειών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα «δολάρια» λειτουργούν κυριολεκτικά ως σφαίρες ή όπλα στα χέρια διπλωματών.

Η “Διπλωματία του δολαρίου” επιδιώκει το στόχο να τοποθετήσει τις μικρές χώρες σε πολιτική εξάρτηση από τη χώρα που παρέχει οικονομική βοήθεια. Κάθε φορά που κάποια από αυτές τις χώρες προσπαθούσε να εργαστεί για την ανεξαρτησία τους, συνήθως τίθενται σε εφαρμογή πιο σκληρά μέσα.

4. Δημόσια διπλωματία

Η δημόσια διπλωματία διαφέρει από την παραδοσιακή διπλωματία, η οποία διεξάγεται από άτομα με ειδικό επάγγελμα (διπλωμάτες, πολιτικούς). Η δημόσια διπλωματία είναι ένα μέσο με το οποίο η κυβέρνηση μιας χώρας προσπαθεί να επηρεάσει την κοινωνία μιας άλλης χώρας. Είναι η ικανότητα επίτευξης στόχων μέσω ελκυστικών προσφορών, αντί της δωροδοκίας και του εξαναγκασμού.

Όταν λέμε σε άλλα κράτη και κοινωνίες για τις αξίες μας, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό σε βραχυπρόθεσμη λειτουργία. Τα μέσα δημόσιας διπλωματίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι ξένες ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές είναι επίσης κατάλληλες για εξωτερικές πολιτικές, και οι χώρες μπορούν να οργανώσουν συνομιλίες για τους πολιτισμούς, τις εκθέσεις και τις περιηγήσεις τους. Για να κατανοήσουμε τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους κατοίκους της, για παράδειγμα, μέσω της εκπαίδευσης. Οι αξίες διαδίδονται επίσης μέσω εκπαιδευτικών ανταλλαγών (προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ)· Έτσι γίνεται το κρατικό branding.

Με αυτόν τον τύπο διπλωματίας, μπορούμε να πούμε ότι προωθεί το κρατικό branding. Αυτή είναι μια έννοια, που προέρχεται από τον κόσμο του μάρκετινγκ, ισχυρίζεται ότι κάθε κράτος είναι ένα εμπορικό σήμα που επιβάλλει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα σε ό, τι προσφέρει (δείκτες για το πόσο ισχυρό είναι το εμπορικό σήμα τους είναι η δημοτικότητα του τουρισμού, την ελκυστικότητα των επενδύσεων, κλπ.). Έτσι, η δημόσια διπλωματία δεν είναι προπαγάνδα. Είναι απλά ένα μέσο ανταλλαγής απόψεων και κοινωνικών ιδεολογιών. 

5. Λαϊκή διπλωματία – Διπλωματία των ανθρώπων 

Η διπλωματία των ανθρώπων με την ευρεία έννοια της λέξης σημαίνει μια ιστορικά συνεχή διαδικασία επικοινωνίας, αμοιβαίας γνώσης, επιρροής και εμπλουτισμού των πολιτισμών και των ανθρώπων.

6. Ενδιάμεση διπλωματία 

Η ενδιάμεση διπλωματία είναι ένα από τα μέσα ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μέσω μιας σειράς διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή ενός τρίτου κράτους, βάσει των προϋποθέσεων που έχει προωθήσει.

7. Οικονομική διπλωματία

 Η οικονομική διπλωματία είναι ένας συγκεκριμένος τομέας σύγχρονης διπλωματικής δραστηριότητας που συνδέεται με τη χρήση των οικονομικών προβλημάτων ως αντικειμένου, μέσων πάλης, συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις. Προϋποθέτει δραστηριότητες διπλωματικής υπηρεσίας που επικεντρώνονται στην αύξηση των εξαγωγών, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη συμμετοχή σε εργασίες διεθνών οικονομικών οργανισμών, δηλαδή δράσεις που επικεντρώνονται στην επιβεβαίωση του οικονομικού συμφέροντος μιας χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Η οικονομική διπλωματία, όπως και η διπλωματία γενικότερα, αποτελεί αναπόσπαστο οργανικό μέρος της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών δραστηριοτήτων ενός κράτους. Η εξωτερική πολιτική καθορίζει τους στόχους της οικονομικής διπλωματίας.

Οι στόχοι της οικονομικής διπλωματίας :

• Υλοποίηση των εθνικών οικονομικών συμφερόντων στην παγκόσμια αρένα. 

• Προστασία της οικονομικής ασφάλειας μέσω διπλωματικών μεθόδων. 

• Αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

 Στόχοι της οικονομικής διπλωματίας: 

• Επέκταση της αμοιβαίας επωφελούς οικονομικής συνεργασίας. 

• Χρήση των εθνικών πόρων είτε για σκοπούς εξωτερικής πολιτικής είτε για την απόκτηση πλεονεκτημάτων μέσω εμπορικών εταίρων και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. 

• Κερδίζοντας οφέλη, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά, εξασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα. 

• Διασφάλιση της εξωτερικής οικονομικής ασφάλειας. 

• Πρόληψη απειλών για την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας λόγω παραβίασης των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων. 

• Παροχή στη χώρα των προϋποθέσεων διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, οι οποίες τελικά συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της.

•  Ανάπτυξη εθνικών εξωτερικών οικονομικών σχέσεων για το μέλλον. 

• Αυξανόμενο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

• Επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων.

8. Ψηφιακή (ηλεκτρονική) διπλωματία 

Είναι η χρήση του Διαδικτύου, των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών για την επίλυση διπλωματικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο της ψηφιακής διπλωματίας, χρησιμοποιούνται νέα μέσα, κοινωνικά δίκτυα, ιστολογία και παρόμοιες παγκόσμιες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης. Οι κύριοι στόχοι της ψηφιακής διπλωματίας είναι η προώθηση των συμφερόντων της εξωτερικής πολιτικής και της προπαγάνδας της πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου.

Εν κατακλείδι, πρέπει να τονιστεί ότι η σημασία της διπλωματίας σήμερα έχει αναμφίβολα αυξηθεί. Πρωτίστως, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι λύσεις εξουσίας των διεθνών προβλημάτων, παρά τη συνεχιζόμενη χρήση τους, έχουν καταστεί επικίνδυνες λόγω της ανάπτυξης νέων τύπων όπλων. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση των διεθνών σχέσεων που συνδέονται με τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και η εμφάνιση μη κρατικών παραγόντων στην παγκόσμια σκηνή, προκαλεί τη διπλωματία να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας εικόνας. Κάθε κράτος που επιθυμεί να επιτύχει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τέλεια όλους τους τύπους διπλωματίας και να τις προσαρμόζει στις ανάγκες της.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή