Υλοποίηση διεθνούς προγράμματος από το ΑΚΕΘ Reviewed by Momizat on . Στις 9-12 Δεκεμβρίου 2016, στο ΑΚΕΘ διεξήχθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου «WeM@keItH@ppen» με κωδικό «2016-1-TR01-KA203-034482», το οποίο υλοποιείται στ Στις 9-12 Δεκεμβρίου 2016, στο ΑΚΕΘ διεξήχθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου «WeM@keItH@ppen» με κωδικό «2016-1-TR01-KA203-034482», το οποίο υλοποιείται στ Rating: 0

Υλοποίηση διεθνούς προγράμματος από το ΑΚΕΘ

Υλοποίηση διεθνούς προγράμματος από το ΑΚΕΘ

Στις 9-12 Δεκεμβρίου 2016, στο ΑΚΕΘ διεξήχθηκε η εναρκτήρια συνάντηση

του σχεδίου «WeM@keItH@ppen» με κωδικό «2016-1-TR01-KA203-034482», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ203 (HigherEducation) του προγράμματος Erasmus+, και στόχος του είναι να δημιουργήσει “μονοπάτια μάθησης” (ShortLearningPaths– SLPs) για την ενσωμάτωση εργαλείων WEB2.0 σε pre-serviceκαι in-servicetraining.

Εμφάνιση IMG_1663.JPG

 

Oι οργανισμοί που συμμετείχαν στη συνάντηση είναι οι εξής:
AnadoluUniversity(Τουρκία)
Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Ελλάδα)
AssociatiaParadigmeEducationale(Ρουμανία)
InerciaDigitalS.L(Ισπανία)
GebzeMilliEğitimMüdürlüğü (Δ/νση Δ/μιας Εκ/σης Gebze-Τουρκία)

 

We M@ke It H@ppen –The kick-off meeting of the project was held successfully

On 9th-12th December 2016, in the facilities of AKETH-D.C.T. the kick-off meeting of the project “We M@ke It H@ppen” (code: “2016-1-TR01-KA203-034482”) was successfully carried out. The project is implemented within the framework of Erasmus+ KA203 “Higher Education” programme and its aim is to create “Short Learning Paths” (SLPs) promoting the integration of WEB 2.0 tools in pre-service and in-service training.

The organizations who participated in the meeting are the following:
Anadolu University (Turkey)
Anaptyxiako Kentro Thessalias(Greece)
Associatia Paradigme Educationale (Romania)
Inercia Digital S.L (Spain)
Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü (Turkey)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή