Φτώχεια στη Θεσσαλία με επίσημα στοιχεία Reviewed by Momizat on . Μία αιτία για να εξηγηθεί, γιατί στις πρόσφατες εκλογές κυριάρχησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία (ευρωεκλογές), είναι τα όσα αναφέρει το κείμενο της διαβούλευσης για το Μία αιτία για να εξηγηθεί, γιατί στις πρόσφατες εκλογές κυριάρχησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία (ευρωεκλογές), είναι τα όσα αναφέρει το κείμενο της διαβούλευσης για το Rating: 0

Φτώχεια στη Θεσσαλία με επίσημα στοιχεία

Φτώχεια στη Θεσσαλία με επίσημα στοιχεία

Μία αιτία για να εξηγηθεί, γιατί στις πρόσφατες εκλογές κυριάρχησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία (ευρωεκλογές), είναι τα όσα αναφέρει το κείμενο της διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας φτωχαίνει! Και φτωχαίνει επικίνδυνα, σε πολλά επίπεδα. Η τρίτη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας, με γεωμορφολογία και γενικότερα χαρακτηριστικά που θα την ονόμαζαν άνετα «μικρογραφία της Ελλάδας», τείνει να γίνει μια από τις φτωχότερες περιοχές της, με άνεργους και γηραιούς κατοίκους….
Κι αν αυτό δεν ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία επιδεικνύει πλήρη απαξίωση για την περιοχή, ανησυχεί τους κατοίκους της. Και ουσιαστικά το βάρος θα πέσει στην αυτοδιοίκηση, η οποία, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα προσπαθήσει να μειώσει τις αντιθέσεις και αντιξοότητες.

 

Στοιχεία για τη φτώχεια

Σύμφωνα με το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (θα το βρείτε στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας):

1. «Ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Θεσσαλία το 2011 παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ελληνικών Περιφερειών, μειωμένο κατά 18% από εκείνο του 2008 (στοιχεία της Eurostat 2011)». Αυτό σημαίνει ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας φτωχαίνει έντονα σε σχέση με το σύνολο της Χώρας, όσον αφορά στο παραγόμενο προϊόν ανά κάτοικο».
2. «Αντίστοιχη και ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η παραγόμενη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ), τόσο ως προς τη διαχρονική εξέλιξή της, από το 2009 μέχρι και το 2011, όσο και ως προς τη σχέση της με την αντίστοιχη ΑΠΑ στο σύνολο της χώρας».
3. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η τρίτη σε πληθυσμό Περιφέρεια της Χώρας, είναι η έβδομη κατά σειρά Περιφέρεια της χώρας από πλευράς μέσου διαθέσιμου εισοδήματος ανά κάτοικο. Εξ αυτού του γεγονότος, το 25,84% του πληθυσμού της Περιφέρειας έχει διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας». Με άλλα λόγια, περίπου 250.000 Θεσσαλοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας…

4.» Όλα τα παραπάνω στοιχεία προσδιορίζουν το έντονο οικονομικό και βιοποριστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της κρίσης (2009-2011), το οποίο εντείνεται και διευρύνεται μέχρι και το 2013, αν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, κυρίως εκείνα της μείωσης της απασχόλησης και της αύξησης της ανεργίας, με ένταση της εξόδου από την αγορά εργασίας».

5. «Η Θεσσαλία είναι μία από τις τρεις Περιφέρειες της Χώρας (οι άλλες δύο είναι η Ήπειρος και η Στερεά Ελλάδα), στις οποίες το 57% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας. Τα δε πολυμελή νοικοκυριά, σε πολύ μεγάλο ποσοστό (57%) είναι σε αυτή τη θέση, έναντι των ολιγομελών νοικοκυριών».

 

Επιπτώσεις στους ανθρώπους

 

Πού, όμως, εντοπίζονται αυτά τα φαινόμενα κυρίως;

«Στις αραιοκατοικημένες περιοχές της υπαίθρου, ενώ υφίσταται αυτό το πρόβλημα, σε μικρότερο βαθμό (ποσοστό), τόσο στις περιοχές με ενδιάμεση πυκνότητα, όσο και στις πυκνοκατοικημένες».

Και πώς εκφράζεται αυτή η φτώχεια πιο συγκεκριμένα, στους ανθρώπους;

«Αλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ατόμων ή / και νοικοκυριών, είναι τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και τα χαρακτηριστικά των ατόμων».
Δηλαδή:

«Ως προς τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών, βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη φτώχεια είναι οι εξής:

– Ο μεγάλος αριθμός μελών. Νοικοκυριά με δύο ενήλικες, κίνδυνο φτώχειας έχουν εκείνα με τέσσερα ή περισσότερα μέλη. Στη Θεσσαλία, τα νοικοκυριά με τέσσερα μέλη είναι το 18%, ενώ με πέντε έως δέκα μέλη, είναι το 10,13% των νοικοκυριών.

– Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά. Στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα καταγράφονται 45.744 νοικοκυριά (το 10% των μονογονεϊκών οικογενειών της Χώρας). Στη συντριπτική πλειονότητα αυτών των οικογενειών η μητέρα διαβιεί μόνη με τα παιδιά της».

 

Μακροχρόνια ανεργία – χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης

 

Επίσης, ως προς τα χαρακτηριστικά των ατόμων, βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη φτώχεια είναι οι εξής:

– Η μακροχρόνια ανεργία. Στη Θεσσαλία η μακροχρόνια ανεργία ήταν ήδη αυξημένη και πριν το 2008. Από το 2009 παρουσίασε περαιτέρω αύξηση και από 58,5% έφθασε το 2013 στο 65,8%. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρατηρείται στους άνδρες, καθώς και σε ηλικίες άνω των 45 ετών (μεγαλύτερη του 70%).

– Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ιδιαίτερα όταν αυτό αφορά σε μικρές ηλικίες (15-19 ετών). Στη Θεσσαλία το 14,6% του πληθυσμού αυτής της ηλικιακής ομάδας, έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό. Επίσης ο συνδυασμός χαμηλού εκπαιδευτικού / μορφωτικού επιπέδου και ανεργίας λειτουργεί διασταλτικά στο να περιέλθει ένα άτομο σε κατάσταση φτώχειας. Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλία το 37% των ανέργων ηλικίας 25-29 ετών έχουν απολυτήριο δημοτικού, ενώ αυτή η πληθυσμιακή ομάδα παρουσιάζει και μικρή συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

 

Προβλήματα σε «αόρατους» ανθρώπους που ζουν δίπλα μας

 

υφίστανται και άλλες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα κοινωνικής ένταξης με κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού και κατ’ ακολουθία κινδύνους να περιέλθουν ή έχουν περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες είναι οι εξής:

– Μετανάστες: Περίπου το 6% του μόνιμου πληθυσμού της Θεσσαλίας είναι μετανάστες, εκ των οποίων το 19% είναι πολίτες της Ε.Ε., το 75% από την υπόλοιπη Ευρώπη και το 6% από άλλες Χώρες.

– Ρομά: Από σχετική έρευνα εκτιμάται ότι στη Θεσσαλία ευρίσκονται περίπου 3.900 οικογένειες, με 14.000 άτομα, συγκεντρώνοντας η Περιφέρεια, περίπου το 30% των Ρομά της Χώρας. Ο συντριπτικός όγκος των Ρομά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες είναι μόνιμα εγκατεστημένος, με πολύ μικρές εποχικές συγκεντρώσεις. Ήδη έχουν υλοποιηθεί πλήθος δράσεων υπέρ αυτής της πληθυσμιακής ομάδας της Περιφέρειας, με θετικά αποτελέσματα, ένα εκ των οποίων είναι η σημαντική μείωση της σχολικής διαρροής. Συνεχίζουν όμως να υφίστανται προβλήματα, όπως αποκοπή από την τοπική αγορά εργασίας, χαμηλό κοινωνικοοικονομικό βιοτικό επίπεδο και διαρκούσες τάσεις περιθωριοποίησης.

– Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑμεΑ, τόσο σε επίπεδο Χώρας, όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εμφανίζει κινητικά προβλήματα και ακολουθούν οι ψυχικές παθήσεις, νοητικές παθήσεις, καθώς και αισθητηριακές αναπηρίες. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με ΑμεΑ είναι κατά σειρά σημαντικότητας, οικονομικά ζητήματα, σχέσεις με δημόσιες υπηρεσίες, έλλειψη φροντίδας, ψυχολογικά και συναισθηματικά ζητήματα λόγω διάκρισης και αποκλεισμού.

– Ηλικιωμένοι: Ο χαρακτηρισμός του ηλικιωμένου προσδιορίζεται από την ηλικία των 65 ετών και άνω. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο δείκτης γήρανσης είναι πολύ υψηλός. Η τάση δε, είναι ιδιαίτερα αυξητική για τις ηλικίες πάνω των 75 ετών. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα άνω των 75 ετών υπολογίζεται σε 20%, ενώ για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών σε 17,7%.

Θανάσης Μιχαλάκης

Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 30-6-14

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή