Φυσικώς Αδύνατα Πρόσωπα: Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία του Δήμου Νυρεμβέργης Reviewed by Momizat on . Δημήτρης Γκολοβράντζας Φιλόλογος-Πολιτικός Επιστήμονας Μάστερ στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Μάστερ στις Διδακτικές και Ψυχολογικές Μεθόδους στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γκολοβράντζας Φιλόλογος-Πολιτικός Επιστήμονας Μάστερ στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Μάστερ στις Διδακτικές και Ψυχολογικές Μεθόδους στην Εκπαίδευση Rating: 0

Φυσικώς Αδύνατα Πρόσωπα: Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία του Δήμου Νυρεμβέργης

Φυσικώς Αδύνατα Πρόσωπα: Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία του Δήμου Νυρεμβέργης

Δημήτρης Γκολοβράντζας

Φιλόλογος-Πολιτικός Επιστήμονας

Μάστερ στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Μάστερ στις Διδακτικές και Ψυχολογικές Μεθόδους στην Εκπαίδευση

 

Ως συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης με θέμα Α.Μ.Ε.Α. «Όλα τα παιδιά του Θεού έχουν φτερά», παρουσιάζω την οργάνωση των υπηρεσιών και τους κύριους τομείς εργασίας της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας, που εδράζεται στη Νυρεμβέργη. Σ΄ αυτήν την υπηρεσία στεγάζονται διάφορες και άλλες, που έχουν συγγενές περιεχόμενο εργασιών. Υπεύθυνοι είναι οι κ. dr. Dornette και Α. von Delius. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία ασχολείται κυρίως με παιδιά, που παρουσιάζουν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Το ποσοστό αυτών των παιδιών είναι 15%. Στη Νυρεμβέργη λειτουργούν 7 Υπηρεσίες που παρέχουν Συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά.

Φορέας των Υπηρεσιών είναι ο Δήμος, η  Caritas  (Οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας) καθώς και η Ευαγγελική Εκκλησία. Στην Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία εργάζονται 30 ειδικοί Ψυχολόγοι για 80.000 μαθητές και νέους κάτω των 18 χρονών. Κάθε χρόνο δέχεται 3.000 περίπου δηλώσεις με τη βούληση των ενδιαφερομένων ή των γονιών. Τη Συμβουλευτική Υπηρεσία συστήνουν, επίσης, στους γονείς και οι εκπαιδευτικοί.

Τρεις είναι οι Βασικές Αρχές της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας:

  1. Το εκούσιο της προσέλευσης
  2. Ο υψηλός βαθμός εχεμύθειας
  3. Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Τα έξοδα αναλαμβάνει ο Δήμος. Συνεργάτες του  είναι  Ψυχολόγοι ή κοινωνικοί παιδαγωγοί και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αποκτήσει ψυχοθεραπευτικά προσόντα.

Το 35% των  ερωτήσεων ή επισκέψεων αφορούν σε θέματα αγωγής και σ΄ αυτήν την περίπτωση αφορά γονείς, που έχουν επιθετικά παιδιά ή βίαια και αναζητούν τις συμβουλές της Υπηρεσίας. Το 1/3 αφορά τις διενέξεις των συζύγων,  που οδηγούν πιθανά στο διαζύγιο με όλες τις συνέπειες για τα παιδιά και το 15% απαντά σε σχολικά προβλήματα, όπως ανορεξία, βουλιμία, ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας ή προβλήματα στο χώρο εργασίας των νέων. Ακόμα προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητας, επιθετικής συμπεριφοράς, προβλήματα επίδοσης ή και μάθησης. Σχεδόν το 1/3 των παιδιών, που παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα είναι στην ηλικία 6-10 χρονών, δηλαδή φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο, το 10% είναι μαθητές  της  Hauptschule (Τεχνικού Λυκείου) και ένα 10% της  Realschule (Μέσης Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας) και του Gymnasium. Στη Βαυαρία και ειδικότερα στη Νυρεμβέργη υπάρχουν δυο ιδιαιτερότητες:

Στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Δημοτικού συγκροτούνται τμήματα, στα οποία γίνεται η διάγνωση, αν κάποια παιδιά πρέπει να φοιτήσουν στο κανονικό σχολείο ή να κατευθυνθούν σε ένα Ενισχυτικό Σχολείο (Foerderschule).

Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι το «Σχολικό Νηπιαγωγείο». Σ΄ αυτό φοιτούν μαθητές που έχουν ξεπεράσει την ηλικία του νηπίου. Βρίσκονται στη σχολική ηλικία, αλλά δεν έχουν τη σχολική ωριμότητα. Φοιτούν σε μια ειδική τάξη μέσα στο σχολείο και δέχονται μαθήματα της μεταβατικής φάσης από το Νηπιαγωγείο στην πρώτη Δημοτικού. Για τα παιδιά αυτά η Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία συντάσσει διαγνωστικές εκθέσεις, τις διαθέτει στα σχολικά Νηπιαγωγεία, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στο επίπεδο αυτών των μαθητών.

Άλλος τομέας  είναι η λεγασθένεια-δυσλεξία και η δυσαρίθμηση ( Diskalkulie).     Στη δυσαρίθμηση τα παιδιά έχουν πρόβλημα να κατατάξουν τους αριθμούς σε  σειρά ή να τους διαβάσουν, π.χ. διαβάζουν το 37 ως 73. Έχουν κανονικό δείκτη νοημοσύνης, πλην όμως παρουσιάζουν τις πιο πάνω δυσκολίες. Υπάρχει ωστόσο νόμος, ο οποίος προβλέπει την ενίσχυσή τους, αν  διαπιστωθεί ότι με τις παθήσεις τέτοιου είδους, ενδέχεται να  προκληθούν ψυχικές διαταραχές.

Οι σχολικοί Ψυχολόγοι της Υπηρεσίας καθώς και ένας ειδικός γιατρός συντάσσουν γνωμοδότηση, για την πιθανότητα, το παιδί με τέτοιες παθήσεις, να παρουσιάσει αργότερα ψυχικές ανωμαλίες. Αν διαπιστωθεί ένας τέτοιος κίνδυνος, τότε προσφέρεται ειδική βοήθεια με χρηματοδότηση από την Υπηρεσία Νεολαίας του Δήμου Νυρεμβέργης.

Από το 1999 ισχύει νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία,  μαθητές οι οποίοι πάσχουν από δυσλεξία ή δυσαρίθμηση, απαλλάσσονται από τη βαθμολογία και από τον βαθμό στην αριθμητική, ανάγνωση και γραφή.

Επομένως η Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία προβαίνει στη διάγνωση, αλλά η ενίσχυση γίνεται στα σχολεία. Η Υπηρεσία είναι ανοιχτή να παράσχει υποστήριξη και σε παιδιά, νέους με σωματικές αναπηρίες, κυρίως όμως για τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν και όχι αποκλειστικά για το πρόβλημα που έχουν. Οι περισσότερες συμβουλευτικές γίνονται ατομικά, αλλά πολλές φορές σε συνεργασία με ολόκληρη την οικογένεια ( γονείς – αδέλφια- προβληματικό παιδί).

Για τους γονείς συγκροτούνται ομάδες, συγκεκριμένα στον τομέα Χωρισμός – Διαζύγιο. Ένας νεοσύστατος τομέας είναι η Συμβουλευτική για οικογένειες που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προσφέρεται βοήθεια στις οικογένειες, των οποίων τα παιδιά κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.  Είναι πολύ σημαντικό  τέτοιοι γονείς να έρχονται μεταξύ τους σε επαφή στο χώρο της Υπηρεσίας και να ανταλλάσσουν  εμπειρίες και απόψεις.

Παιδιά ή νέοι που χρειάζονται την ατομική συμβουλευτική ανήκουν σε βαριές περιπτώσεις: έχουν γνωρίσει τη βία, την κακοποίηση, αλλά ίσως και τη σεξουαλική κακοποίηση. Στις πιο απλές περιπτώσεις έρχονται στην υπηρεσία για συμβουλευτική μέχρι 10 φορές, ενώ σε βαριές περιπτώσεις η συμβουλευτική διαρκεί μέχρι και δυο χρόνια. Σε περιπτώσεις ομοφυλοφιλίας σπάνια οι γονείς έρχονται στην Υπηρεσία, γιατί προτιμούν να απευθύνονται κυρίως στην ομάδα ομοφυλοφίλων της Νυρεμβέργης. Για τέτοιες περιπτώσεις, παρουσιάζονται στη Συμβουλευτική Υπηρεσία μόνο 1-2 φορές το χρόνο. Στο Erlangen (γειτονική πόλη της Νυρεμβέργης), αλλά και σε άλλες πόλεις της Βαυαρίας λειτουργούν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε θέματα σεξουαλικής ζωής  του παιδιού και οι γονείς ή οι νέοι προτιμούν αυτές τις υπηρεσίες.

 

Στη Συμβουλευτική Υπηρεσία εργάζονται 30  συνεργάτες σε όλα τα τμήματα. Είναι διπλωματούχοι Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Παιδαγωγοί, διπλωματούχοι Παιδαγωγοί με πανεπιστημιακή μόρφωση. Στον κάτω όροφο της Υπηρεσίας εργάζονται οι σχολικοί Ψυχολόγοι, που είναι κυρίως εκπαιδευτικοί με ειδικές σπουδές στην Ψυχολογία.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι να εργάζονται με κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ώστε το παιδί να βιώσει στη συνέχεια την επιτυχία και αργότερα την κοινωνική ενσωμάτωση. Βασική αρχή της Υπηρεσίας είναι: ο προσανατολισμός  στη λύση κάποιου προβλήματος.

Η επιθετικότητα των παιδιών βρίσκει πολλές φορές μια θετική ανταπόκριση στο σχολικό περιβάλλον ή και αρνητική. Υπάρχουν μαθητές που θαυμάζουν αυτή την επιθετικότητα ή τη φοβούνται. Πίσω από αυτήν τη συμπεριφορά κρύβεται η χρήση βίας ή επιθετικότητας και στην οικογένεια. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία εργάζεται προληπτικά στον τομέα της επιθετικότητας.

 

Διαζύγια

 

Μία στατιστική που έγινε το 1998 έδειξε ότι οι διακυμάνσεις με τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν πολύ μεγάλες. Το 1998 έγιναν 2.500 γάμοι. Οι μισοί ή το 1/3 διαλύθηκαν. Το ½ των διαλυθέντων γάμων ήταν ζευγάρια με παιδιά. Περίπου κάθε χρόνο 1.000 παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν το διαζύγιο των γονιών τους. Το 1/3 του κοινού που έρχεται στη Συμβουλευτική Υπηρεσία είναι παιδιά, που οι γονείς τους έχουν πάρει διαζύγιο.

Στην Υπηρεσία λειτουργεί και ο τομέας για ανύπαντρες μητέρες. Στη Νυρεμβέργη υπάρχει 6% ανύπαντρων μητέρων, αλλά το κοινό που αναζητά τη Συμβουλευτική Υπηρεσία ανέρχεται σε 25%. Αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως κοινωνικής αποδοχής, οικονομικά, προβλήματα παιδιών, οργάνωση οικογένειας.

Προσφορές στον τομέα χωρισμός – διαζύγια

 

Σ’ αυτόν τον τομέα παρέχεται:

  1. Συμβουλευτική για χωρισμό σε μεμονωμένα άτομα ή ζευγάρια.
  2. Συμβουλευτική σε άτομα που βρίσκονται στο προ-στάδιο του χωρισμού ή χώρισαν και δεν πήραν διαζύγιο.
  3. Συμβουλευτική σε ζευγάρια που βρίσκονται σε δίλημμα.
  4. Διαμεσολάβηση για ήδη διαζευγμένους γονείς και κατευθύνσεις  για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται  στα παιδιά τους.
  5. Ομάδες για πατέρες  και μητέρες
  6. Στις ομάδες μητέρων είναι μητέρες ανύπαντρες, άλλες που χώρισαν ή είναι χήρες. Περίπου έτσι είναι και οι ομάδες των πατέρων, με τη διαφορά ότι αυτοί δεν έχουν παιδιά στο νέο τους νοικοκυριό, αλλά κυρίως τους δίνονται συμβουλές, πώς να συμπεριφέρονται στα παιδιά που απέκτησαν στον πρώτο τους γάμο.
  7. Σεμινάριο για γονείς που ζουν χωριστά ή που είναι διαζευγμένοι. Δίνονται πληροφορίες νομικού περιεχομένου. Λύνονται οι απορίες για την ψυχολογική αντίδραση των παιδιών. Το σεμινάριο διαρκεί 6 απογεύματα. Το σεμινάριο για τις ομάδες μητέρων – πατέρων διαρκεί 10 – 12 απογεύματα, επίσης.

Λειτουργούν και ομάδες για παιδιά – περίπου 6 ατόμων- των οποίων οι γονείς ζουν χωρισμένοι ή έχουν διαζευχθεί. Εδώ υπάρχει η εξής δυσκολία: οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα από το χωρισμό ή ότι τα παιδιά δε θέλουν να δείξουν ότι έχουν κάποια προβλήματα με σκοπό να προφυλάξουν τους γονείς τους από προβλήματα, που τυχόν θα προκύψουν.

Στις παραπάνω περιπτώσεις χρησιμοποιούνται θεραπείες με παιχνίδια ή με συζητήσεις. Οι παιδαγωγοί–ψυχολόγοι διηγούνται ιστορίες, ώστε τα παιδιά  να πάρουν θάρρος και να διηγηθούν με τη σειρά τους από τον κόσμο των βιωμάτων τους, εξαιτίας του διαζυγίου. Αυτές οι ομάδες έχουν ως βάση τα παιχνίδια, αλλά και τη λύση των συγκεκριμένων προβλημάτων με σκοπό να μιλήσουν τα παιδιά για τα  προβλήματά τους.

Οι λόγοι των διαζυγίων είναι πολλοί. Υπάρχουν διαζύγια που προκύπτουν  σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το γάμο μετά  από μια βεβιασμένη απόφαση = σύντροφος  μικρής διάρκειας (Partner  kurzer Zeit)  ή διαζύγια σε  μεγάλο χρόνο μετά το γάμο. Οι γάμοι που διαλύονται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα  οφείλονται σε προβλήματα κατανάλωσης αλκοόλ ή στο γεγονός ότι έχουν ανάπηρα παιδιά. Τραγική ιστορία είναι, όταν υπάρχει στην οικογένεια χρήση βίας, κυρίως από τη μεριά του συζύγου.

Πολλές γυναίκες μετά το διαζύγιο αρχίζουν μια παρόμοια σχέση και έτσι επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση. Όλα αυτά όμως λειτουργούν σε βάρος των παιδιών. Λιγότερα διαζύγια οφείλονται σε λόγους μοιχείας.

Στο γάμο μετά από 20 χρόνια συμβίωσης ακούγονται φράσεις όπως: «δεν έχουμε να πούμε τίποτε μεταξύ μας». Στη δεκαετία του 1970 υπήρχε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, νέα νομοθεσία  περί διαζυγίων, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα και στους δυο συζύγους να μοιράζονται την περιουσία που είχαν αποκτήσει, ενώ πιο πριν οι γυναίκες αδικούνταν κατά τη διανομή. Από τότε και ύστερα, επειδή δεν υπήρχαν οικονομικές απώλειες ή αδικίες, ο αριθμός των διαζυγίων  αυξήθηκε στους πολυετείς γάμους.

 

Για τις ομάδες μητέρων και πατέρων λειτουργεί σε συνοικία της Νυρεμβέργης  η Υπηρεσία  «Άγιος Ιωάννης». Διευθυντής  της είναι ο dr. Andreas von  Delius. Σ’ αυτήν τη συνοικία υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό διαζευγμένων μητέρων (περίπου  40%). Εκεί η Υπηρεσία έχει τις ομάδες παιδιών διαζευγμένων γονέων. Οι ομάδες παιδιών είναι μικρές, αποτελούνται περίπου από 6 άτομα, ηλικίας 8-12 χρονών. Συναντιούνται μεταξύ τους 10 φορές  στην Υπηρεσία για Συμβουλευτική. Ο πρώτος στόχος είναι να δημιουργηθεί στα παιδιά το αίσθημα ότι δεν είναι μόνα τους με το πρόβλημα, ότι μπορούν να αλληλοβοηθούν και από ψυχολογικής πλευράς να εξωτερικεύσουν τον πόνο ή το πρόβλημα, που έχει προκύψει από το διαζύγιο των γονιών τους, με το να το θέσουν ή να το εκφράσουν.

Κάθε συνεδρία διαρκεί μιάμιση ώρα. Τα πρώτα 40 λεπτά  διανύονται, όπως και στο σχολείο. Δίνονται ερωτήσεις προς απάντηση, προβάλλεται φιλμ ή δίνεται κάποια άλλη εργασία. Ακολουθούν 10 λεπτά διάλειμμα με προσφορά αναψυκτικού  ή άλλων παιχνιδιών. Αυτό το πρόγραμμα ακολουθείται, γιατί τα παιδιά στην αρχή παρουσιάζουν κάποιο ενδοιασμό και διστακτικότητα ως προς την εκδήλωση του προβλήματός τους.

Οι γονείς, που δεν ζουν με την οικογένεια, επιδιώκουν  από τη μεριά τους την επικοινωνία με το παιδί τους. Αυτό η Υπηρεσία το πετυχαίνει, γιατί μετά από συνεδρίες γίνονται  ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ παιδιών και μητέρων πάνω στο θέμα του χωρισμού. Τα αδέλφια βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες, προκειμένου να έχουν ακούσματα από άλλους, που βιώνουν το ίδιο πρόβλημα. Έτσι αποφεύγονται οι πιθανές αντιπαλότητες μεταξύ τους.

Για παρόμοιες περιπτώσεις στο σχολείο είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να συνομιλούν με τα παιδιά για τα προβλήματα, που προκύπτουν από το διαζύγιο. Πολλές φορές συμβαίνει να αποδίδονται όλα τα σχολικά προβλήματα στο διαζύγιο, πράγμα που δεν επιτρέπεται. Καλό είναι να συζητούν με τα παιδιά και με τους γονείς, προτιμότερο όμως είναι να στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους σε κάποια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ότι πίσω από κάθε  πρόβλημα μπορεί να κρύβεται το γεγονός του διαζυγίου των γονέων π.χ. μπορεί απότομα το παιδί να γίνει  συνεσταλμένο και να κρύβεται. Δεν μπορεί όμως το διαζύγιο να αποτελεί μια εξήγηση για όλα τα προβλήματα, αλλά για ένα συγκεκριμένο όμως χρονικό διάστημα  είναι δυνατόν να αποτελεί την πραγματική αιτία.

 

Πώς το παιδί εκδηλώνει το πρόβλημα στη Συμβουλευτική Υπηρεσία

 

Το πρόβλημα εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο στις πρώτες συνεδρίες, στο πρώτο μέρος των 40 λεπτών, αλλά πολύ πιο έντονα στο διάλειμμα. Στη φάση των παιχνιδιών φαίνεται ο βαθμός ανησυχίας, της υπερκινητικότητας, που διακατέχει το παιδί. Στο πρώτο μέρος με τις ερωτήσεις – απαντήσεις  ρωτιέται το παιδί ποιές από τις απαντήσεις που έδωσε, επιτρέπεται  να γίνουν γνωστές στους γονείς του.  Σ΄ αυτήν τη φάση υπάρχουν απαντήσεις, που δεν επιτρέπουν τα παιδιά να αποκαλυφτούν. Η εχεμύθεια ως μέσο και αρχή της Υπηρεσίας θεμελιώνει τη  σχέση εμπιστοσύνης  και αυτό αποτελεί τη βάση για τη θεραπεία.

Αλλά και στα καθημερινά πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός την ώρα της διδασκαλίας ενός κειμένου στη Λογοτεχνία, το οποίο έχει ως θέμα το διαζύγιο ή το χωρισμό των γονιών, ο καθηγητής δεν αποφύγει τη διδασκαλία του κειμένου. Αν όμως έχει την υποψία ότι ο μαθητής θα αντιδράσει πολύ συναισθηματικά και δε θα εκδηλώσει το πρόβλημά του, τότε επιλέγει, πριν από τη διδασκαλία, να κάνει μια συζήτηση με το μαθητή, που βιώνει το πρόβλημα. Πάντως η παιδαγωγική προετοιμασία είναι η πιο αποτελεσματική. Τα παιδιά έχουν την τάση  να τοποθετούν το πρόβλημα του διαζυγίου σε ένα πολύ αρνητικό επίπεδο. Η υπηρεσία σε αυτήν την περίπτωση συζητά τις μορφές οικογενειών που υπάρχουν. Συγχρόνως δημιουργεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης ότι οικογένεια υπάρχει, όταν υπάρχει ένα παιδί!

 

Η παρουσία του πατέρα στη Συμβουλευτική Υπηρεσία

 

Συχνά ο πατέρας παρουσιάζεται στην Υπηρεσία και αναφέρει το πρόβλημα. Αυτό κατοχυρώθηκε με νόμο, αναφορικά με την επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς. Ο διαζευγμένος πατέρας έχει δικαίωμα να βλέπει το παιδί του πολλές φορές. Αυτή η επικοινωνία λαμβάνει χώρα στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής.

Η αντίληψη της Υπηρεσίας είναι να έρχονται και οι πατέρες των παιδιών άγαμων μητέρων, αλλά πολλές φορές το αρνούνται οι ίδιες οι μητέρες. Η ίδια αντίληψη υπάρχει και για  τους διαζευγμένους πατέρες, των οποίων οι σύζυγοι έχουν παντρευτεί ξανά. Το παιδί έχει μεν ένα καινούριο πατέρα, αλλά ο φυσικός πατέρας είναι κάποιος άλλος, γι’ αυτό και η υπηρεσία επιμένει, ώστε το παιδί  να βλέπει τον φυσικό του πατέρα. Γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί το αίσθημα στα παιδιά ότι υπάρχει και ο φυσικός πατέρας, ενώ πολλές φορές στην νεοϊδρυθείσα οικογένεια αποσιωπάται η ύπαρξή του, πράγμα που δεν είναι σωστό.

Μετά το διαζύγιο οι γονείς έχουν το ίδιο δικαίωμα στο παιδί. Όταν υπάρχουν παιδιά  μέχρι 8 χρονών, των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι,  συνήθως το δικαστήριο αποφασίζει τη φροντίδα του παιδιού να αναλαμβάνει η μητέρα, διότι εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό φροντίδας και προστασίας. Πατέρες με παιδιά υπάρχουν συνήθως μετά το θάνατο της μητέρας ή αν η μητέρα παρουσιάζει πνευματική καθυστέρηση.

Στους πατέρες με παιδιά διαπιστώνεται το εξής: ότι η συνύπαρξη με το παιδί του είναι μικρής διάρκειας και ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκει άλλη σύντροφο. Αντίθετα, οι μητέρες αποφεύγουν το δεύτερο γάμο και στρέφονται στους γονείς τους για βοήθεια.  Σε ό,τι αφορά τις προκαταλήψεις της κοινωνίας στο θέμα του διαζυγίου, αυτό πριν  20 χρόνια  αντιμετωπιζόταν  ως αρνητικό. Επειδή όμως το 1/3 της κοινωνίας ζει διαζευγμένο, σήμερα δε θεωρείται πια περίεργο. Δεν υπάρχει σήμερα στιγματισμός, μα ούτε και αρνητική προκατάληψη στο σχολικό περιβάλλον, δείγμα και αυτό των σύγχρονων καιρών.

 

Σημείωση: Προσπάθησα με σεβασμό, να παρουσιάσω σε κάθε ενδιαφερόμενο τις δομές και το έργο της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας του Δήμου της Νυρεμβέργης.

Θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσιεύσεις, οι οποίες – κατά την εκτίμηση μου – παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως: α. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην Επαγγελματική  Εκπαίδευση και στο  Επάγγελμα, β. Σχολείο για Σωματικά Ανάπηρα Παιδιά, γ. Σχολείο για κωφούς και βαρήκοους στην Κεντρική Φραγκονία, δ. Σχολείο Ανθρωποσοφίας ή Σχολείο Προσωπικής Προώθησης, ε. Σχολείο Τυφλών και άλλων ατόμων με προβλήματα στην όραση

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή