Χάος στις εφορίες με τα ληξιπρόθεσμα Reviewed by Momizat on . Ο όγκος είναι τόσο μεγάλος που κάποιες ΔΟΥ βεβαιώνουν δύο, ακόμη και τρεις φορές το ίδιο ποσό. Πολλές δεν γνωρίζουν ποιες οφειλές έχουν ρυθμιστεί, ποιες έχουν ε Ο όγκος είναι τόσο μεγάλος που κάποιες ΔΟΥ βεβαιώνουν δύο, ακόμη και τρεις φορές το ίδιο ποσό. Πολλές δεν γνωρίζουν ποιες οφειλές έχουν ρυθμιστεί, ποιες έχουν ε Rating: 0

Χάος στις εφορίες με τα ληξιπρόθεσμα

Χάος στις εφορίες με τα ληξιπρόθεσμα

Ο όγκος είναι τόσο μεγάλος που κάποιες ΔΟΥ βεβαιώνουν δύο, ακόμη και τρεις φορές το ίδιο ποσό. Πολλές δεν γνωρίζουν ποιες οφειλές έχουν ρυθμιστεί, ποιες έχουν εισπραχθεί και ποιες έχουν διαγραφεί από τα βιβλία τους.

 

Του Μάριου Χριστοδούλου

 

Την «μπάλα» με τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν χάσει οι εφορίες σε ολόκληρη τη χώρα, που λόγω του τεράστιου όγκου δεν ξέρουν πια ποιες οφειλές έχουν ρυθμιστεί, ποιες έχουν εισπραχθεί και ποιες έχουν διαγραφεί από τα βιβλία τους. Η θολούρα με τα ληξιπρόθεσμα, που αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό και οδεύουν προς τα 70 δισ. ευρώ είναι τέτοια, που κάποιες ΔΟΥ έχουν φτάσει να βεβαιώνουν δύο, ακόμη και τρεις φορές το ίδιο ποσό της οφειλής, σε βάρος βέβαια των φορολογουμένων!

 

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι ενώ οι πολίτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι συνεπείς με την πληρωμή των μηνιαίων δόσεων, το βασικό κεφάλαιο της οφειλής παραμένει το ίδιο με το αρχικό ποσό που είχε βεβαιώσει η εφορία. Από την άλλη, ένα κουβάρι έχουν γίνει οι αρχές και με τις ρυθμίσεις, με το παρακάτω παράδειγμα να είναι ενδεικτικό του λαβύρινθου εντός του οποίου έχουν κυριολεκτικά χαθεί.

 

Χρέη που πληρώνονται εμφανίζονται απλήρωτα!

 

Οπως διαπιστώθηκε, κάποιοι οφειλέτες, ενώ ρύθμισαν τα χρέη τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της ειδικής εφαρμογής του TAXIS («Κεφάλαιο χωρίς προσαυξήσεις»), την ίδια στιγμή οι εφορίες συνέχισαν να γράφουν στα βιβλία τους ως απλήρωτα αυτά τα χρέη σε άλλη κατηγορία οφειλής, που αφορούσε τον «εξωπτωχευτικό συμβιβασμό». Το πιο… αστείο, όμως, είναι ότι από έρευνα που έκανε το υπουργείο Οικονομικών διέκρινε ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις «εξωπτωχευτικού συμβιβασμού» που είναι περασμένες στις βασικές οφειλές των πολιτών, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν πλέον σε υφιστάμενο χρέος.

 

Το στίγμα της χαοτικής αυτής κατάστασης που επικρατεί στις φορολογικές αρχές αναφορικά με τη διευθέτηση αυτών χρεών, δίνει υπηρεσιακή εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνης Σαββαΐδου, που παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα σήμερα η «Εφ.Συν.».

 

Με την εγκύκλιο, η «σιδηρά κυρία» του υπουργείου Οικονομικών, έχοντας εντοπίσει από πολύ νωρίς το τεράστιο αυτό το πρόβλημα, παρέχει αναλυτικές οδηγίες σε όλους τους εφόρους για το πώς θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του «χαρτοφυλακίου» των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η κ. Σαββαΐδου καλεί τις εφορίες να επιβεβαιώσουν και μετά να καταγράψουν τα ποσά από οφειλές που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό εισπρακτέο υπόλοιπο. Τέτοια ποσά προκύπτουν από περιπτώσεις διπλής βεβαίωσης («διπλοεγγραφή») της ίδιας οφειλής, αλλά και σε μια σειρά από άλλες περιπτώσεις.

 

Διπλές βεβαιώσεις παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις υπαγωγής χρεών σε συμβιβαστικές ρυθμίσεις ειδικού τύπου, διαφορετικές από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους κοινούς οφειλέτες, ή σε δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες, την εφαρμογή των οποίων δεν μπορεί να υποστηρίξει το Taxis λόγω έλλειψης των κατάλληλων πεδίων και τύπων της ρύθμισης.

 

Οι εφορίες καλούνται έως τις 8 Σεπτεμβρίου να αποστείλουν αναλυτική λίστα με τα χρέη, στην οποία θα αναγράφονται:

 

• Τα στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο) και ΑΦΜ.

• Η ΔΟΥ στην οποία έγινε βεβαίωση της οφειλής.

• Αν υπάρχει ή όχι διπλοεγγραφή.

• Το ποσό της οφειλής και το ποσό της απαλλαγής βάσει της συμφωνίας / ρύθμισης.

• Το είδος της ρύθμισης και τα χαρακτηριστικά της.

 

Στόχος, σύμφωνα με την εγκύκλιο, είναι να διατηρηθούν «ανοικτές» οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έτσι ώστε σε περίπτωση ανατροπής και ύπαρξης συνυπόχρεων να είναι εφικτή η αναζήτηση από αυτούς των ποσών για τα οποία απαλλάχθηκε ο φορολογούμενος που μπήκε σε καθεστώς ρύθμισης.

 

Αναλυτικότερα, όμως, συμφωνίες μεταξύ οφειλετών και φορολογικών αρχών για τις οποίες έχουν εντοπιστεί ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εισπρακτέα, σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι:

 

1 Από εξωπτωχευτικό συμβιβασμό. Μέχρι και το 2006 (σ.σ. οπότε και θεσπίστηκε το σχετικό άρθρο του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ΚΕΔΕ) οι εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί γίνονταν ανεξαρτήτως ποσού, βάσει πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εγκρίνονταν από τον υπουργό Οικονομικών. Σ’ αυτά προβλεπόταν απαλλαγή των πτωχευτικών χρεών του οφειλέτη από μέρος ή το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και εξόφληση του υπολοίπου σε 60 μηνιαίες δόσεις.

 

Στις συμφωνίες αυτές προβλεπόταν ποινική ρήτρα ότι, σε περίπτωση ανατροπής του συμβιβασμού, τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν πιστώνονται στα ρυθμισμένα πτωχευτικά χρέη, ενώ σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του οφειλέτη προς τους όρους του συμβιβασμού, τα ποσά για τα οποία απαλλάχθηκε θα διαγράφονται -εκτός και αν υπάρχουν συνυπόχρεα πρόσωπα, από τα οποία πρέπει να αναζητηθούν. Προκειμένου να αποτυπωθούν αυτοί οι όροι, είχε υποδειχθεί η δημιουργία ενός νέου τριπλοτύπου βεβαίωσης με το όνομα «εξωπτωχευτικός συμβιβασμός», στο οποίο περιλαμβανόταν κεφαλοποιημένη η βασική οφειλή και το μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το οποίο δεν προβλεπόταν απαλλαγή. Οπως παρατηρήθηκε:

 

– Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις εξωπτωχευτικού συμβιβασμού που δεν αντιστοιχούν πλέον σε υφιστάμενο χρέος.

 

– Το χρέος του εξωπτωχευτικού συμβιβασμού να παραμένει το ίδιο με το αρχικό ποσό βεβαίωσης, παρά το γεγονός ότι ο οφειλέτης πληρώνει κανονικά.

 

– Ο εξωπτωχευτικός συμβιβασμός να έχει ανατραπεί λόγω της μη τήρησης των όρων από τον φορολογούμενο και οι οφειλές να μην έχουν πιστωθεί σε νέα βεβαίωση με είδος φόρου «ποινική ρήτρα».

 

2 Από ρυθμίσεις χρεών πτωχών οφειλετών. Η εν λόγω ρύθμιση γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων μετά από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής (άρθρο 9 του ν.2386/1996), εφόσον το συνολικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ ή του Νομικού Συμβουλίου για μεγαλύτερα χρέη. Οπως παρατηρήθηκε, κάποιοι οφειλέτες ρύθμιζαν μέσω της ειδικής εφαρμογής του TAXIS («Κεφάλαιο χωρίς προσαυξήσεις») αυτές τις οφειλές, ενώ την ίδια στιγμή οι εφορίες προχωρούσαν σε βεβαίωση με είδος φόρου εξωπτωχευτικού συμβιβασμού.

 

3 Από ρυθμίσεις χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής με τρίτους πιστωτές χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου.

 

4 Από δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες εξυγίανσης (άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα) με όρους δεσμευτικούς για το Δημόσιο, είτε αυτό συμμετείχε στη συμφωνία ως συμβαλλόμενο μέρος είτε όχι.

 

5 Από δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία πιστωτών–επιχείρησης (άρθρο 40 του ν. 1982/1990) με όρους δεσμευτικούς για το Δημόσιο, είτε αυτό συμμετείχε στη συμφωνία ως συμβαλλόμενο μέρος είτε όχι. Παρατηρήθηκε ότι τα ποσά της οφειλής που πρέπει να εισπραχθούν είναι αυτά για τα οποία ο οφειλέτης πήρε απαλλαγή από την Εφορία (π.χ. το 40% του κεφαλαίου).

 

6 Από ρυθμίσεις χρεών Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ), Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Σωματείων. Στην εγκύκλιο της κ. Σαββαΐδου επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις δεν έχουν απεικονιστεί με ενιαίο τρόπο από τις εφορίες…

 

7 Από εκχωρήσεις απαιτήσεων που έγιναν σε υπό εκκαθάριση ΠΑΕ (υπόθεση ΠΑΕ ΑΕΚ).

Πηγή efsyn.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή