Χαράτσι από 100 έως 5.300 ευρώ για τους ελεγκτές δόμησης Reviewed by Momizat on . Οι διαδικασίες και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων δόμησης αλλά και οι αμοιβές των ελεγκτών επανακαθορίζονται με νέα ΚΥΑ μετά το πρώ Οι διαδικασίες και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων δόμησης αλλά και οι αμοιβές των ελεγκτών επανακαθορίζονται με νέα ΚΥΑ μετά το πρώ Rating: 0

Χαράτσι από 100 έως 5.300 ευρώ για τους ελεγκτές δόμησης

Χαράτσι από 100 έως 5.300 ευρώ για τους ελεγκτές δόμησης

Οι διαδικασίες και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων δόμησης αλλά και οι αμοιβές των ελεγκτών επανακαθορίζονται με νέα ΚΥΑ μετά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του θεσμού των ελέγχων από ελεγκτές δόμησης.

Η αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης κυμαίνεται από 100 έως 5.300 ευρώ, ανάλογα με τα τετραγωνικά και το είδος του κτιρίου το οποίο ελέγχεται.

Συγκεκριμένα με τη νέα ΚΥΑ ισχύουν τα εξής:

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να γίνει ένας έλεγχος:

 • Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους.
 • Εργασίες δόμησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.
 • Προσθήκες καθ” ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
 • Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.
 • Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 • Εργασίες κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 • Εργασίες κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 • Εργασίες κατασκευής στεγάστρων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να γίνουν δύο έλεγχοι:

 • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
 • Προσθήκες κατ” επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια τις προσθήκης είναι έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
 • Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτούνται τρεις έλεγχοι:

 • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
 • Προσθήκες κατ” επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Ποιες οι αποζημιέωσεις των Ελεγκτών Δόμησης:

Η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης καθορίζεται, ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου. Για τους τελικούς ελέγχους των εργασιών της Κατηγορίας Α΄ (εκτός από τις προσθήκες καθ” ύψος) η αποζημίωση ορίζεται από 100 ευρώ έως 250 ευρώ.

Όσον αφορά τον αρχικό έλεγχο των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄, για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 200 ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

Όσον αφορά τον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄, για κτίρια στα οποία απαιτείται ενδιάμεσος έλεγχος, η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ.

Σχετικά με τον τελικό έλεγχο των κτιρίων των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ και για την περίπτωση που αφορά τις προσθήκες καθ” ύψος της Κατηγορίας Α΄, ισχύει ότι για κτίρια ή προσθήκες καθ” ύψος με συνολική επιφάνεια έως και 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ, ενώ για κτίρια ή προσθήκες καθ” ύψος με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 600 ευρώ και μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης κυμαίνεται μεταξύ 1.001 και 2.000 ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται δύο Ελεγκτές Δόμησης. Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης κυμαίνεται μεταξύ 2.001 και 3.000 ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται τρεις Ελεγκτές Δόμησης.

(Πηγή tovima.gr)

Αφήστε το σχόλιο σας