«Χαράτσι» και στο νερό – επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε όλους τους χρήστες Reviewed by Momizat on . Νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά φέρνει από το 2017 το «περιβαλλοντικό τέλος», ένα νέο «χαράτσι» το οποίο θα επιβαρύνει όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης και άρδ Νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά φέρνει από το 2017 το «περιβαλλοντικό τέλος», ένα νέο «χαράτσι» το οποίο θα επιβαρύνει όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης και άρδ Rating: 0

«Χαράτσι» και στο νερό – επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε όλους τους χρήστες

«Χαράτσι» και στο νερό – επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε όλους τους χρήστες

Νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά φέρνει από το 2017 το «περιβαλλοντικό τέλος», ένα νέο «χαράτσι» το οποίο θα επιβαρύνει όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης και άρδευσης.

Ιδιαίτερα μεγάλη αναμένεται η επιβάρυνση για τους αγρότες, οι οποίοι θα κληθούν από τη νέα χρονιά να πληρώσουν ένα σταθερό τέλος ανά στρέμμα κι ένα μεταβλητό (σ’ αυτό θα εντάσσεται και το περιβαλλοντικό τέλος) ανάλογα με το νερό που χρησιμοποιούν. Η επιβάρυνση ισχύει για όλους, ενώ στις περιπτώσεις αγροτών που χρησιμοποιούν ιδιωτική γεώτρηση (πομόνα) και δεν έχουν υδρομετρητή, στην τιμολόγησή τους θα εμπλέκονται οι δήμοι. Πάντως, δεν θα πληρώνουν περιβαλλοντικό τέλος όσοι αγρότες ποτίζουν με νερό από επαναχρησιμοποίηση λυμάτων.

Αναλυτικότερα:

Στο σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την τιμολόγηση του νερού που ανάρτησε χθες για διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, προβλέπεται ρητά ότι επιβάλλεται «περιβαλλοντικό τέλος» σ’ όλους τους τελικούς χρήστες ύδατος, δηλαδή όλους τους καταναλωτές.

Το «περιβαλλοντικό τέλος» υπολογίζει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και θα το γνωστοποιεί, έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος (όπως είναι οι ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ) καθώς και στους δήμους. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος υποχρεούνται εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους να προσδιορίσουν τα τιμολόγιά τους. Στα τιμολόγια κάθε παρόχου υπηρεσιών ύδατος θα αναγράφεται υποχρεωτικά, με διακριτό και εύληπτο τρόπο, το «περιβαλλοντικό τέλος».

Το πάροχοι υπηρεσιών ύδατος θα εισπράττουν το περιβαλλοντικό τέλος από τους καταναλωτές και θα το αποδίδουν σε ειδικό λογαριασμό στο «Πράσινο Ταμείο» αφού παρακρατούν το 2,5% για δικό τους λογαριασμό.

ΑΓΡΟΤΕΣ

Ειδικότερα για τους αγρότες, αναφέρεται στο σχέδιο της ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού ότι «τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες (σ.σ. αγρότες), για πρώτη φορά από την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης και, σε αρχικό στάδιο, κλιμακωτά μέχρι τη δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, με βασικό κριτήριο την αποτροπή της απότομης και υπερβολικής επιβάρυνσης των χρηστών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία κάλυψης των βασικών τους αναγκών».

Προβλέπεται επίσης ότι είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη:

-«αγρότες οι οποίοι, με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών ορθής διαχείρισης, συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων,

-ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες

-και λόγω γεωμορφολογικών ιδιομορφιών ή ακραίων κλιματικών συνθηκών».

ΔΙΠΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά στον τρόπο τιμολόγησης των αγροτών, αυτός, βάσει του σχεδίου της ΚΥΑ, θα γίνεται «βάσει ενός μικτού συστήματος χρέωσης, το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού).

Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με τη μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του ύδατος για άρδευση, ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, τότε ο πάροχος εκτιμά την ποσότητα του ύδατος που καταναλώθηκε, είτε κατά έκταση γης και είδος καλλιέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε κατά χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα.

Σε περίπτωση υπηρεσιών παροχής ύδατος για αγροτική χρήση, είναι δυνατό να καθορίζεται για τη χρήση αυτή, χαμηλότερη ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος στην οικεία περιοχή για ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες αγροτών και λόγω γεωμορφολογικών ιδιομορφιών ή ακραίων κλιματικών συνθηκών».

Όσον αφορά στην τιμολόγηση του νερού για τους αγρότες που ποτίζουν με ιδιωτικές γεωτρήσεις, βρίσκονται δηλαδή εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, το σχέδιο της ΚΥΑ προβλέπει:

«Η τιμολόγηση των χρήσεων ύδατος εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, είναι αναλογική με την κατανάλωση ύδατος κάθε χρήστη (χρέωση ανά κυβικό μέτρο). Σε περιπτώσεις ύδατος αγροτικής χρήσης, όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρησή του, η οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ Α’ βαθμού, εκτιμά την ποσότητα του ύδατος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, κατά χρόνο χρήσης του ύδατος, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τα στοιχεία του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων Νο 1α για την περίπτωση των εγκαταστάσεων που είναι ηλεκτροδοτημένες με αγροτικό τιμολόγιο».

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή