Χρ. Σιμορέλης: Αυτό είναι το πρόγραμμά μας Reviewed by Momizat on . ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.    Το πρόγραμμα μας, πρόγραμμα του Περιφερειακού Συνδυασμού «Δρόμος Ανατροπής», για ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.    Το πρόγραμμα μας, πρόγραμμα του Περιφερειακού Συνδυασμού «Δρόμος Ανατροπής», για Rating: 0

Χρ. Σιμορέλης: Αυτό είναι το πρόγραμμά μας

Χρ. Σιμορέλης: Αυτό είναι το πρόγραμμά μας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 1. 1.    Το πρόγραμμα μας, πρόγραμμα του Περιφερειακού Συνδυασμού «Δρόμος Ανατροπής», για τη Θεσσαλία της ευημερίας, της αλληλεγγύης, της οικολογίας, στηρίζεται στην  ανάγνωση της κρίσης ως μιας δομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, μιας κρίση αξιών, που οδηγεί: στην αναπτυξιακή κρίση με το έλλειμμα στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα και την όξυνση των χωρικών και περιφερειακών ανισοτήτων, στην κοινωνική κρίση με την εκτίναξη της ανεργίας, της μαύρης εργασίας και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, στην περιβαλλοντική κρίση με την εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα και την ρύπανση του περιβάλλοντος, στην διατροφική κρίση με τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και ιδιαίτερα στα τρόφιμα που πλήττουν τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, στην κρίση του πολιτικού συστήματος που διαχέεται και στην περιφέρεια αναπαράγοντας την κρίση του και ως κρίση της αυτοδιοίκησης με τις πελατειακές σχέσεις και την διαφθορά να απαξιώνουν την πολιτική και εν τέλει στην πολιτισμική κρίση που σηματοδοτείται από την προβολή συντηρητικών και ακραία ανταγωνιστικών συμπεριφορών, την απαξίωση της σοβαρής κριτικής σκέψης, την ακραία υποβάθμιση της παιδείας με αποτέλεσμα την κρίση προσανατολισμού της νεολαίας. Η δομική κρίση αποτυπώνει συνολικά την αποτυχία του μεταπολιτευτικού μοντέλου ανάπτυξης και την αποτυχία των μνημονιακών πολιτικών.
 1. 2.    ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μας απαντά σε όλες τις διαστάσεις της κρίσης.
 • Απέναντι στην αναπτυξιακή κρίση προτείνουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση με κατεύθυνση τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και βάση τις ήπιες, συνδυασμένες και εφυείς  υποδομές με στόχο μια καινοτόμο και ανταγωνιστική περιφερειακή οικονομία.
 • Απέναντι στις χωρικές ανισότητες προτείνουμε οικολογικές αστικές πολιτικές για τις πόλεις και τις κωμοπόλεις και ολοκληρωμένες περιφερειακές πολιτικές ήπιας ανάπτυξης της υπαίθρου, των ορεινών, μειονεκτικών και νησιώτικών περιοχών που να στηρίζονται στο τοπικό πολιτιστικό απόθεμα, στο σεβασμό στο περιβάλλον και τη σοφία των κατοίκων και στόχο ένα λειτουργικά ενιαίο, αναπτυξιακά ισόρροπο και παραγωγικά βιώσιμο οικιστικό δίκτυο.
 • Απέναντι στην κοινωνική κρίση προτείνουμε ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης με περιφερειακές πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος και κοινωνικής εξισορρόπησης, με κοινωνικά αλληλέγγυες δράσεις προς τους μετανάστες και τις ευάλωτες  ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Απέναντι στην περιβαλλοντική κρίση προτείνουμε ένα διαρκές σχέδιο προστασίας του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση του  περιβαλλοντικού κινήματος που θα υποστηρίζει το σχέδιο και θα διεκδικεί την εφαρμογή του.
 • Ø             Απέναντι στην διατροφική κρίση προτείνουμε μία αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας στο πλαίσιο ενός νέου καταναλωτικού και τουριστικού ποιοτικού προτύπου Θεσσαλικών εισροών
 • Ø             Απέναντι στην κρίση του πολιτικού συστήματος και της αυτοδιοίκησης προτείνουμε την  επαναθεμελίωση της σχέσης της πολιτικής με τον πολίτη με νέους θεσμούς συμμετοχής και διαφάνειας και με την λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας ως Περιφερειακής Κυβέρνησης με πάταξη της διαφθοράς, με διαφάνεια και με διαρκή διαβούλευση για τις αποφάσεις.
 • Ø             Απέναντι στην πολιτισμική κρίση προτείνουμε ένα σχέδιο πολιτισμικής αναγέννησης με αιχμή του δόρατος την αλλαγή προσανατολισμού της Παιδείας με στόχο την υποστήριξη νέων αξιών με ανθρωπιστικό και συλλογικό περιεχόμενο στην εργασία, στη στάση ζωής, στην τέχνη, στην αισθητική, στις σχέσεις, στην επικοινωνία και στις συλλογικότητες.
 • Ø             Απέναντι στην αβεβαιότητα της νέας γενιάς για το μέλλον της προτείνουμε ενεργητικές πολιτικές στρατηγικού προσανατολισμού, εκπαίδευσης, κατάρτισης, καινοτομικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
 • Ø             Απέναντι στα φθαρμένα εργαλεία και θεσμούς περιφερειακής ανάπτυξης προτείνουμε νέες δομές, θεσμούς και εργαλεία καινοτομίας, υποστήριξης, εμψύχωσης, προώθησης, χρηματοδότησης και εφαρμογής περιφερειακών πολιτικών στη Θεσσαλία.  
 1. 3.         Ειδικότερα, το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μας αποτελείται από τρία μέρη και περιλαμβάνει:

α) Την πρότασή μας για την διέξοδο από την κρίση στηρίζεται στους άξονες: Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, Στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης με νέο μοντέλο ανάπτυξης, Προστασία του περιβάλλοντος.

β) Την πρότασή μας για την λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας που εντοπίζεται στην λειτουργία της αιρετής Περιφέρεια ως Περιφερειακής Κυβέρνησης

γ)  Την πρόταση για τις διεκδικήσεις μας που αναφέρεται α)σε εκείνες τις ρυθμίσεις, τα προγράμματα και τις πολιτικές, για τις οποίες η αρμοδιότητα δεν ανήκει στην  Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά αποτελούν προβλήματα της Θεσσαλίας και η αντιμετώπισή τους επιβάλλεται να διεκδικηθεί στη βάση ενός Σαφούς Διεκδικητικού Πλαισίου β) σε τρία ολοκληρωμένα προγράμματα που έχει ανάγκη η Θεσσαλία και είναι: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείριση υδάτων, Πηνειός – οικοσύστημα καινοτομίας, Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή