Χρ. Σιμορέλης: Οι διεκδικήσεις μας Reviewed by Momizat on . Οι διεκδικήσεις μας γα την ολοκλήρωση του Προγράμματός μας αναφέρονται σε εκείνες τις ρυθμίσεις, τα προγράμματα και τις πολιτικές, για τις οποίες η αρμοδιότητα Οι διεκδικήσεις μας γα την ολοκλήρωση του Προγράμματός μας αναφέρονται σε εκείνες τις ρυθμίσεις, τα προγράμματα και τις πολιτικές, για τις οποίες η αρμοδιότητα Rating: 0

Χρ. Σιμορέλης: Οι διεκδικήσεις μας

Χρ. Σιμορέλης: Οι διεκδικήσεις μας

Οι διεκδικήσεις μας γα την ολοκλήρωση του Προγράμματός μας αναφέρονται σε εκείνες τις ρυθμίσεις, τα προγράμματα και τις πολιτικές, για τις οποίες η αρμοδιότητα δεν ανήκει στην  Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά αποτελούν προβλήματα της Θεσσαλίας και η αντιμετώπισή τους επιβάλλεται να διεκδικηθεί στη βάση ενός Σαφούς Διεκδικητικού Πλαισίου. ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ λοιπόν ενσωματώνουν αφενός τα αιτήματα των συλλογικών φορέων της Θεσσαλίας σε συνδυασμό με τις διεκδικήσεις των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, με μια νέα αξιολόγηση και συμφωνία με τους τοπικούς φορείς και τα κινήματα της Θεσσαλίας.  Έτσι:

α) Οι πολικές μας διεκδικήσεις, αναφέρονται κυρίως

 • στην διαχείριση του χρέους και την ανατροπή των ρυθμίσεων των Μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας που έχουν οδηγήσει στην σημερινή ανθρωπιστική κρίση
 • στον σχεδιασμό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας
 • στην επαναθεμελίωση του κράτους πρόνοιας
 • στην προστασία του δημόσιου πλούτου
 • στην προστασία του περιβάλλοντος και
 • στην προστασία των αδύναμων κοινωνικών ομάδων
 • στην προστασία των εργασιακών σχέσεων, των μισθών και των συντάξεων.
 • Στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος

β) Οι θεσμικές μας διεκδικήσεις αναφέρονται:

 • Θεσμοθέτηση Ηλεκτρονικού και Έντυπου Δελτίου Πληροφόρησης των πολιτών και φορέων για τον τρόπο συμμετοχής τους σε προγράμματα και δράσεις με όσο δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο.
 • Θεσμοθέτηση Διαδικασίας υποδοχής και αξιοποίησης προτάσεων πολιτών διαρκώς δημοσιευμένης, ώστε να προωθηθεί το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και να δοθεί για πρώτη φορά πραγματικό βήμα και ουσιαστικό ρόλος στους πολίτες.
 • Συνδιαμόρφωση του Ετήσιου Προγραμματισμού της Περιφέρειας από πολίτες
 • Τακτική δημοσιοποίηση δράσεων της Περιφέρειας ανά τρίμηνο
 • Δημοσίευση σε άμεσο χρόνο των εισφορών και κρατικών πόρων ώστε να ελέγχεται η ουσιαστική ανταποδοτικότητα τους προς τους πολίτες
 • Δυνατότητα μεταφοράς διοίκησης κάποιων τομέων σε εθελοντικούς οργανισμούς, στην κατεύθυνση της κατάργησης του συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης
 • Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού δημοσίων φορέων χωρίς αναθέσεις σε εξωτερικούς συμβούλους και χωρίς μυστικοπάθεια ολιγαρχικού τύπου
 • Μετατροπή της Περιφέρειας σε Σημείο Επαφής φορέων και συλλογικοτήτων, ανταποδίδοντας πόρους και τεχνογνωσία για την προώθηση συλλογικών δράσεων σε τομείς όπως: προληπτική ιατρική, συμβουλευτική για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, στέγαση, οικονομία χωρίς μεσάζοντες.
 • Αξιοποίηση Αποθετηρίου Διοικητικής Γνώσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος.
 • Εκπόνηση σύγχρονου οργανόγραμματος της Περιφέρειας με περιγραφή θέσεων εργασίας για αντιγραφειοκρατική, φιλική προς τον πολίτη, αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
 • Δημοσίευση συγκεκριμένης στοχοθεσίας και απολογισμού ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους πολίτες και η ανάκτηση την εμπιστοσύνης τους.
 • Ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, για ενίσχυση της διαφάνειας.
 • Διενέργεια τακτικών δημοψηφισμάτων για ζητήματα που απαιτούν ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, ενίσχυση της τοπικής άμεσης δημοκρατίας, και κατάργηση της κατ’ επίφαση δημοκρατίας της αντιπροσώπευσης.

γ) Οι διεκδικήσεις σε ζητήματα αιχμής που αποτελούν όμως σύνθετα προβλήματα και τέτοια είναι

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείριση υδάτων

Η Πρότασή μας έχει ως στόχο την εφαρμογή της αρχής της διαχείρισης της ζήτησης του νερού που εντοπίζεται στον περιορισμό της υδατικής υπερκατανάλωσης και στην ανατροπή των αρνητικών υδατικών ισοζυγίων. Σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης της ζήτησης του νερού, θεωρείται δεδομένη η ποσότητα του νερού που προσφέρεται για κατανάλωση, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει το νερό που ανανεώνεται ετησίως μέσω του υδρολογικού κύκλου. Αντίθετα οι ανάγκες σε νερό είναι αυτές που μπορούν να μεταβληθούν μέσω μίας σωστής χρήσης και εξοικονόμησης του νερού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί μείωση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής. Έμφαση δίνεται στον κατάλληλο συνδυασμό τεχνολογικών επεμβάσεων για την εξασφάλιση των υδατικών αποθεμάτων αφενός, και των κοινωνικοοικονομικών δράσεων και ενεργειών, για τον έλεγχο της ζήτησης του νερού, αφετέρου.

 • Πηνειός – οικοσύστημα καινοτομίας

Η Πρότασή μας στόχος έχει είναι η στρατηγική και βιώσιμη αντιμετώπιση του «προβλήματος Πηνειός» με τον μετασχηματισμό μίας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής σε  Οικοσύστημα Καινοτομίας. Η πρότασή μας αντιμετωπίζει, με έναν ολοκληρωμένο τρόπο και τις πέντε (5) διαστάσεις – περιβάλλον, υδατικό δυναμικό, υγεία και ποιότητα ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη,  καινοτομία -.

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Η Πρότασή μας για μια Αποκεντρωμένη Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΑΟΕΔΑ) έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: αυξημένη περιβαλλοντική ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση πρώτων υλών, ευκολία στον εντοπισμό της παράνομης διάθεσης επικίνδυνων – βιομηχανικών αποβλήτων, περιορισμένες, έως μηδενικές, επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στην τοπική ανάπτυξη.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή