Χωρίς τέλος επιτηδεύματος τα “νεκρά” νομικά πρόσωπα; Reviewed by Momizat on . Από το πολιτικό γραφείο του Μ. Ταμήλου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου: Ικανοποιημένος είναι ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος από την απάντηση του Υφυπ Από το πολιτικό γραφείο του Μ. Ταμήλου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου: Ικανοποιημένος είναι ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος από την απάντηση του Υφυπ Rating: 0

Χωρίς τέλος επιτηδεύματος τα “νεκρά” νομικά πρόσωπα;

Χωρίς τέλος επιτηδεύματος τα “νεκρά” νομικά πρόσωπα;

Από το πολιτικό γραφείο του Μ. Ταμήλου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

tamilosΙκανοποιημένος είναι ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος από την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε αργούσες εργολαβικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την απαλλαγή των νομικών προσώπων που δεν ασκούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και ο κ. Ταμήλος παρακολουθεί το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της απαλλαγής των αργουσών εργολαβικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών από το τέλος επιτηδεύματος.

Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ., κ. Μιχάλη Ταμήλου για την Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος στις αργούσες Εργολαβικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.

Με την Αριθμ. Πρωτ.: 2512/9-10-2013 ερώτηση του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Μαυραγάνη, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος αναφέρεται στην επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις αργούσες εργολαβικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των φορέων του χώρου των κατασκευών έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο επιβολής τέλους επιτηδεύματος σε αργούσες κοινοπραξίες και τεχνικές εταιρείες, το έργο των οποίων έχει περατωθεί και έχει λήξει η συνεργασία τους.

Σε αυτές τις επιχειρήσεις η επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος συνεχίζεται για χρονικό διάστημα 5 και 10 ετών μετά το πέρας του έργου και λήξης της συνεργασίας τους.

Δεδομένου ότι η ισχύς αυτών των κοινοπραξιών και των τεχνικών εταιρείων ολοκληρώνεται και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται σκόπιμο να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς επιβολής των ανωτέρω τελών γιατί επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται η δύσκολη οικονομική συγκυρία που προκαλεί προβλήματα βιωσιμότητας στις εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα, οι περισσότερες εξ’ αυτών λόγω της κρίσης έχουν ελάχιστη δραστηριότητα.

Συνεπώς, προτείνεται η συνέχιση της επιβολής του Τέλους Επιτηδεύματος , για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 ετών από της ολοκλήρωσης του έργου. Αυτό το χρονικό διάστημα κρίνεται ότι επαρκεί για την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων  των εν λόγω εταιρειών (αποπληρωμή, παράδοση έργου, λήξη εγγυήσεων έργου, κ.λ.π.)

Ερωτάται ο κ. Υφυπουργός

  1. Προτίθεται να προβεί το Υπουργείο σας, σε ρυθμίσεις για την απαλλαγή των ανωτέρω εταιρειών από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για χρονικό διάστημα πέραν των 3 ετών, εκτός εάν η εταιρεία έχει εκκαθαριστεί νωρίτερα;

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Απαντώντας στην 2512/9-10-2013  ερώτηση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, και όσον αφορά τα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι εξετάζεται η απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή