15 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταπο Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταπο Rating: 0

15 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

15 προσλήψεις  στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων). Αναλυτικά οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:
1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [Γ΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (αποφρακτικού)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα – φορτωτή)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων, Ασκληπιού 35, Τ.Κ.: 42100 Τρίκαλα, απευθύνοντας στη Διοικητική Υπηρεσία, υπ’ όψιν κ. Σωτήρη Απόχα (τηλ. επικοινωνίας: 24310-76312, 76711-12-13).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή