25 νεες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Reviewed by Momizat on . Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, προκηρύσσονται 25 νέες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικά Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, προκηρύσσονται 25 νέες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικά Rating: 0

25 νεες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

25 νεες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, προκηρύσσονται 25 νέες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, για το έτος 2016, στις κάτωθι κατηγορίες:

 1) Προϊόντα γης (οπωροκηπευτικά, όσπρια, κ.λ.π.),   επτά    (7)  νέες  άδειες.

2) Ζαχαρώδη προϊόντα,  ξηροί καρποί,  τρείς    (3) νέες  άδειες.

3) Είδη παντοπωλείου (εκτός τυροκομικών, αλλαντικών και ευαλλοίωτων   τροφίμων), πέντε (5) νέες άδειες.

4) Κινητές  καντίνες, δύο (2) νέες  άδειες.

5) Καλλωπιστικά  φυτά, γλάστρες και χώμα, πέντε (5)   νέες  άδειες.

6)  Είδη Λαϊκής τέχνης, τρείς (3)   νέες  άδειες.

Οι ανωτέρω νέες άδειες  υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες,  αντιστοιχεί μόνον μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014  άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα  τα όποια  είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια ή ο/η σύζυγος  μου ούτε τα τέκνα αυτών  άλλη διοικητική άδεια  άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, οι οποίες άδειες  χορηγούνται κατά σειρά  προτεραιότητας  στις κάτωθι κατηγορίες:

1)  Μέχρι ποσοστό 12% σε άτομα με αναπηρία τέκνα.

3) Μέχρι ποσοστό 5%  σε αναπήρους και θύματα ειρηνικής  περιόδου του ν.  1370/1944 ( ΦΕΚ  Α΄ 82).

4) Μέχρι ποσοστό 5% σε γονείς σε γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο  down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

5) Μέχρι ποσοστό 5% σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

6) Μέχρι ποσοστό 7% σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί  στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

7) Μέχρι ποσοστό 5% σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων –Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 Τρίκαλα, 3ος  όροφος, γραφεία 322 (κ. Μπαλαμώτης Στέργιος) και 321  (κ. Στραγάλης Δημήτριος), από 21-06-2016 έως 07-07-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη  Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και τα αρμόδια γραφεία. Η σχετική απόφαση-προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή