"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10.4 C
Trikala

37 θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του δήμου Τρικκαίων

lafarm

Σχετικά άρθρα

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 26/11/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 19:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010:

 

Γενικά

1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτριου Παπαστεργίου στην Αθήνα από τις 12/11/2014 έως τις 13/11/2014

2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κωτούλα στην Αθήνα στις 13/11/2014

3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Χρυσόστομου Κυρίτση στη Θεσσαλονίκη από 13/11/2014 έως 16/11/2014

4. Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Μουσείου Τσιτσάνη κας Έφης Λεβέντη στη Θεσσαλονίκη στις 15/11/2014.

5. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Βασιλένας Μητσιάδη στο Στρασβούργο από 3/11/2014 έως 5/11/2014

6. Ορισμός εκπροσώπων μετόχων στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε

7. Σύστασης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)».

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Διαγραφή ποσού 1.036,96€ από την κα Ιουλία Χατζηγερίδου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν

9. Έγκριση επιστροφής ποσού 206,94€ στην κ. Μητσιάδη Καλλιόπη του Βασιλείου , έγκριση επιστροφής ποσού 185,00€ στην Ευαγγελία Νασίου του Γεωργίου

10. Έγκριση λύσης μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ράξας

11. Διαγραφή ποσού 104,48€ πλέον προσαυξήσεων από την εταιρεία Κέμος Σ.ΕΠΕ , 52.886,73€ πλέον προσαυξήσεων από τον Ντόκο Ευάγγελο του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

12. Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων και στους οικισμούς ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΑΣ- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

13. Αποδοχή ποσού 258.697,97€ και κατανομή ποσού 258.309,92 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Μεταστέγαση του 31ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων στις αίθουσες του 3ου και 9ου Γυμνασίου Τρικάλων

15. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

16. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

17. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 552/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων με θέμα τη χορήγηση αδειών για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015»

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

18. Έγκριση απόφασης της Οικ. Επιτροπής περί 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων

19. Έγκριση της αριθ.149/2014 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μπίτη Γεωργίου του Δημητρίου, στην περιοχή αριστερά οδού Καλαμπάκας”

20. Έγκριση της αριθ. 150/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της Αριθ. 93/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης”»

21. Έγκριση της αριθ.151/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της Αριθ. 94/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των πεζοδρόμων της οδού Ασκληπιού”»

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

22. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “Συντηρήσεις -Επισκευές Σχολικών Κτιρίων(2010-2011)”

23. Έγκριση Υποβολής Πρότασης- Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Εξαγορά μίας (1) αποθήκης της Ένωσης-Αγροτικός Συν/σμός Τρικάλων στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Τρικάλων»

24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015»

26. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

27. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

28. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου – Πρότασης με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» που θα καταθέσει ο Δήμος Τρικκαίων στα πλαίσια του Μέτρου 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007- 2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

29. Έγκριση Μελέτης και Κατάθεσης Φακέλου-Πρότασης για Ένταξη και Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 -2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

30. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας ΚΑΠΗ Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Τρικκαίων στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Προδρόμου «Η ΑΝΟΙΞΗ»

31. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου στον Σύλλογο Πολιτισμού & Λαογραφίας «ΦΑΛΩΡΕΙΑ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

32. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 17ου Δημοτικού Σχολείου για δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού προκειμένου να στεγαστεί το θεατρικό Εργαστήρι Πύργου για παιδιά.

33. Έγκριση μετακίνησης παιδιών από τη δομή που ενεγράφησαν αρχικώς, σε άλλη δομή κατόπιν αιτημάτων των ωφελουμένων γονέων.

34. Έγκριση εγγραφής ωφελούμενου στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

35. Έγκριση διαγραφής παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015.

36. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης-Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-για το σχολικό έτος 2014-2015

37. Λήψη απόφασης για παράταση μισθώματος κτιρίου Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης