39 θέσεις καθαριστριών στο νοσοκομείο Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στην πρόσκλη Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στην πρόσκλη Rating: 0

39 θέσεις καθαριστριών στο νοσοκομείο Τρικάλων

katharistries_nosokomeio2

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα εννέα (39) ατομικών συμβάσεων μισθώσεων έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν.Τρικάλων-Ψυχαργώς.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων www.trikalahospital.gr και η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει από την ανάρτηση της πρόσκλησης στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Τρικάλων δηλαδή στις 7/6/2016 και για δέκα ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου καθώς και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή